Офіційний веб-сайт Житомирської міської ради

Паспорти бюджетних програм та звіти про їх виконання

24.04.2018

ПАСПОРТИ БЮДЖЕТНИХ ПРОГРАМ

Паспорт бюджетної програми - документ, який містить повну інформацію про бюджетну програму (мету, завдання, напрями використання бюджетних коштів, відповідальних виконавців, результативні показники та інші характеристики) відповідно до бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України на відповідний рік (рішенням про місцевий бюджет), на основі яких здійснюється контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів і аналіз виконання бюджетної програми.

Паспорти бюджетних програм складають усі головні розпорядники бюджетних коштів за кожною бюджетною програмою, крім бюджетних програм з повернення кредитів до бюджету та бюджетних програм, призначення за якими встановлюються законом про державний бюджет за загальнодержавними видатками в частині міжбюджетних трансфертів, виплату пенсій тощо.

Паспорт бюджетної програми формується на стадії підготовки та подання бюджетних запитів з використанням наведеної у них інформації, а після затвердження державного бюджету уточнюються відповідно до бюджетних призначень з поквартальним розподілом результативних показників.

Виконавчий комітет міської ради

Управління освіти міської ради

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради

Управління охорони здоров'я міської ради

Департамент соціальної політики міської ради

Управління культури міської ради

Управління комунального господарства міської ради

Управління житлового господарства міської ради

Управління капітального будівництва міської ради

Департамент містобудування та земельних відносин міської ради

Управління регулювання земельних відносин міської ради

Департамент бюджету та фінансів міської ради

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення 

Управління транспорту і зв'язку міської ради