Офіційний веб-сайт Житомирської міської ради

Перемога на Дванадцятій міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті»

22.10.2020
Перемога на Дванадцятій міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті»

Підведено підсумки Дванадцятої міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті», яка відбулась 12-14 жовтня 2020 року  в м. Києві.

Організатор виставки - Компанія «Виставковий Світ» за інформаційної та методично-організаційної підтримки Міністерства освіти й науки України та Національної академії педагогічних наук України.

Тенденції демократизації суспільства та певний рівень свободи передбачають творчі пошуки вчителів і керівників закладів освіти  м. Житомира, які  призводять до появи інноваційних процесів, виникнення, формування та здійснення педагогічних інновацій. Інноваційна діяльність педагогів стає на сьогодні основним напрямом реалізації модернізаційних реформ в освіті і одним із суттєвих напрямів переходу до моделі інноваційного розвитку міста.

Департамент освіти Житомирської міської ради, науково-методичний центр департаменту освіти, 10 закладів загальної середньої освіти, 10 - дошкільної освіти, КУ «Другий інклюзивно - ресурсний центр», ДНЗ «Центр легкої промисловості та побутового обслуговування населенням. Житомира», ДНЗ «Житомирське вище професійне технологічне училище» презентували досвід упровадження інноваційних підходів, методів і форм при викладанні базових дисциплін; використання гейміфікації як засобу підвищення мотивації і якості навчання; упровадження інновацій щодо вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти; організації розвивального освітнього простору в сучасних закладах дошкільної освіти  м.Житомира; забезпечення якості надання освітніх послуг у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, упровадження інноваційних освітніх і виробничих технологій; сучасну модель авторських дидактичних ігор в освітньому процесі тощо.

Експертну оцінку якості робіт проводили науковці й фахівці відділу наукового та навчально-методичного забезпечення змісту професійної освіти Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти», Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, Інституту інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України.

Інноваційний досвід освітян м. Житомира отримав високу оцінку.

Почесною нагородою «Лідер інновацій в освіті» нагороджено науково-методичний центр департаменту освіти Житомирської міської ради, завідувач Мяновська Т.М.

 Золоту медаль у номінації  «Гейміфікація як засіб підвищення мотивації і якості навчання» отримали :

Науково-методичний центр департаменту освіти Житомирської міської ради, завідувач Мяновська Т.М

Житомирська міська гімназія № 3, директор Дорошко М.В.

Житомирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5, директор Кононенко Ж.В.

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10 м. Житомира, директор  Величко О.Ю.

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 21 м. Житомира, директор Ремінець С.О.

Житомирський дошкільний навчальний заклад № 70, завідувач Нікон Т.Є.

Житомирський дошкільний навчальний заклад № 71, завідувач  Корень Г.О.

Кафедра міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики Інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені І. Франка, професор Калініна Л.В.

Подякою   МОН України та НАПН України за вагомий особистий внесок і активну організаторську діяльність з інноваційного розвитку освіти нагороджено:

Арендарчука Валентина Васильовича, директора    департаменту освіти Житомирської міської ради

Мяновську Тетяну Миколаївну, завідувача науково-методичного центру департаменту освіти Житомирської міської ради

Подякою   МОН України та НАПН України за розробку й активне впровадження інноваційних педагогічних технологій нагороджено:   

Данілевич Тетяну Сергіївну, методиста  науково – методичного центру департаменту освіти Житомирської міської ради.

Дипломом  МОН України та  АПН України за презентацію досягнень і упровадження інновацій в освітній процес  нагороджено:

Департамент освіти Житомирської міської ради, директор   Арендарчук В.В.

Науково – методичний центр департаменту освіти Житомирської міської ради, завідувач Мяновська Т.М.

Інформаційно – видавничий відділ науково - методичного центру департаменту освіти Житомирської міської ради

Сектор дошкільного виховання науково - методичного центру департаменту освіти Житомирської міської ради

Сектор початкової освіти науково - методичного центру департаменту освіти Житомирської міської ради

Комунальна установа «Другий  інклюзивно - ресурсний центр» Житомирської міської ради, директор Шовтюк А.М.

Державний навчальний заклад  «Центр легкої  промисловості та побутового  обслуговування  населення  м. Житомира»,   директор  Старинець О.І.

Державний навчальний заклад «Житомирське вище професійне технологічне училище»,  директор  Градовський П.М.

Кафедра міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики Інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені І. Франка, професор Калініна Л.В.

Ліцей №2  м. Житомира,  директор Полулях В.І.

Житомирська міська гімназія №3,  директор Дорошко М.В.

Житомирська загальноосвітня школа І –ІІІ ступенів  №5, директор  Кононенко Ж.В.

Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів  №8 м. Житомира, директор Лавриненко Н.В.

Загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів №10 м. Житомира, директор Величко О.Ю.

Спеціалізована  загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів №12  з поглибленим  вивченням  іноземних  мов імені С.І. Ковальчука м. Житомира, директор Голяченко О.Л.

Житомирська загальноосвітня школа І -ІІІ ступенів  №17,  директор Сервачук М.В.

Загальноосвітня школа І –ІІІ ступенів  №21 м. Житомира, директор  Ремінець С.О.

 Ліцей № 25   м. Житомира, директор Позняков П.М.

 Житомирський міський колегіум, директор Полівода Н.Г.

Центр розвитку дитини № 5 м. Житомира, завідувач Гришко Т.Д.

 Житомирський дошкільний навчальний заклад №6, завідувач   Казмерчук Т.М.

Житомирський дошкільний навчальний заклад № 21, завідувач  Томашевська  К.О.

Житомирський дошкільний навчальний заклад №42, завідувач Єфремова Л.Л.

Житомирський дошкільний навчальний заклад №43, завідувач  Бобер В.М.

Житомирський дошкільний навчальний заклад №46, завідувач   Іванова Т.Б.

Житомирський дошкільний навчальний заклад №49, завідувач Юрченко Л.В.

Житомирський центр розвитку дитини № 53  «АБВГДЕЙКА», завідувач Тищук Л.І.

Житомирський дошкільний навчальний заклад № 70, завідувач Нікон Т.Є.

Житомирський дошкільний навчальний заклад № 71, завідувач Корень Г.О.

Сертифікати доповідачів майстер – класу  «Корекційно - розвиткова робота з дітьми зі складними порушеннями дошкільного віку  в умовах ІРЦ»    отримали:

Шовтюк Алла Миколаївна, директор  Комунальної установи  "Другий інклюзивно- ресурсний центр " Житомирської міської ради  

Андрущенко  Ірина Миколаївна, вчитель - дефектолог Комунальної установи  "Другий інклюзивно-ресурсний центр"  Житомирської міської ради  

Криволапова Ольга Миколаївна, вчитель-реабілітолог Комунальної установи  "Другий інклюзивно-ресурсний центр"  Житомирської міської ради  

Артюх Юлія Валеріївна, практичний психолог Комунальної установи  "Другий інклюзивно-ресурсний центр" Житомирської міської ради  

Інноваційний пошук педагогічних колективів міста спрямований на визначення філософії закладу. Серед власних пріоритетів - розвиток і саморозвиток, оновлення освітнього процесу на основі ідей особистісно орієнтованого підходу.

У центрі компоненти інноваційних змін: модернізація управління школою, оновлення змісту освіти; удосконалення методів навчання; запровадження сучасних технологій; розвиток матеріальної бази.

Вчитель – це головна рушійна сила інноваційної діяльності закладів освіти Житомира. Тільки він на практиці переконується в ефективності наявних методик і технологій навчання та коригує їх.

У закладах освіти міста працюють педагоги-психологи, дослідники, науковці, актори, які креативно вирішують професійні завдання, співпрацюють з іншими та ведуть за собою.

Освітяни Житомира працюють на засадах педагогіки партнерства, в основі якої – спілкування, взаємодія та співпраця між учителем, учнем і батьками. Учні, батьки та вчителі, об’єднані спільними цілями та прагненнями, є добровільними та зацікавленими однодумцями, рівноправними учасниками освітнього процесу, відповідальними за результат.

 Департамент освіти міської ради