Офіційний веб-сайт Житомирської міської ради

З 2021 року в галузі охорони здоров’я Житомирської міської територіальної громади реалізовуватиметься нова програма

24.12.2020
З 2021 року в галузі охорони здоров’я  Житомирської міської територіальної громади реалізовуватиметься нова програма

Рішення про затвердження Цільової програми розвитку охорони здоров’я Житомирської міської об’єднаної територіальної громади на 2021 -2023 роки прийняли сьогодні, 24 грудня, під час другої сесії Житомирської міської ради  восьмого скликання.

Мета програми – формування у населення прихильності до здорового способу життя, підвищення якості та доступності надання медичних послуг особам різних вікових та соціальних груп населення, що проживають на території Житомирської міської об’єднаної територіальної громади.

Програма розрахована на три  роки, впродовж яких планується реалізувати заходи, і як результат - очікується  забезпечення  комфортними  та безпечними умовами  працівників та пацієнтів міських закладів охорони здоров’я; підвищення тривалості та якості життя пацієнтів з важкими хронічними захворюваннями, пересадженими органами тощо; забезпечення послугами з протезування зубів окремих категорій пільгових верств населення громади; забезпечення  сталої роботи медичних закладів в умовах реформування галузі; формування прихильності населення до здорового способу життя різних вікових та соціальних груп населення.

Реалізація програми сприятиме розв’язанню низки проблемних питань медичної галузі на території Житомирської міської територіальної громади, серед яких:

 • поширення коронавірусної інфекції COVID – 19, на подолання якої спрямовуються значні ресурси. Зазначимо, що  на сьогодні для надання стаціонарної медичної допомоги хворим на COVID-19 та пацієнтам з підозрою на цю хворобу задіяні комунальні підприємства «Лікарня № 1» та «Лікарня № 2 ім. В. П. Павлусенка»;
 • створення доступності до закладів охорони здоров’я для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;
 • забезпечення пацієнтів з орфанними захворюваннями лікарськими засобами. (Лікування пацієнтів з рідкісними захворюваннями, зазвичай, є дороговартісним, а тому з місцевого бюджету спрямовуються кошти на життєво необхідну для людей потребу);
 • проведення ангіографічних досліджень (питання стоїть гостро, адже сучасні стандарти діагностики та лікування серцево-судинних захворювань вимагають ранніх інтервенційних втручань);

«Показники захворюваності населення на серцево-судинні захворювання не мають стійкої тенденції до зниження, а смертність від інфаркту міокарду та гострих порушень мозкового кровообігу продовжують зростати. Так, показник смертності від гострого інфаркту міокарду виріс з 16,91 у 2017 році до 18,94 на 100 тис. населення у 2019 році, показник смертності від мозкових інсультів зріс з 38,33 на 100 тис. населення у 2017 році  до 52,65 у 2019», -  повідомляє  розробник програми.

 • Необхідність забезпечення відповідного обладнання для діагностики пухлин.  «Показник захворюваності злоякісними новоутвореннями серед жінок становить 379,2 на 100 тис. жіночого населення (2019 рік), аналогічний показник серед  чоловіків є дещо меншим 346,4 на 100 тис. чоловічого населення. Але при цьому рівень смертності від злоякісних новоутворень серед чоловіків вищий, ніж серед жінок (148, 0 на 100 тис. серед чоловіків проти 117,5 на 100 тис. серед жінок).У структурі локалізацій у чоловіків переважають новоутворення органів дихання, у жінок новоутворення молочної залози».

Повідомляється, що причинами смертності впродовж останніх років залишаються:

1. Хвороби системи кровообігу – 61%;

2. Новоутворення – 19%;

3. Травми, отруєння – 3%.

 Деякі  з найважливіших заходів виконання програми:

 • проведення туберкулінодіагностики дитячому населенню з метою раннього  виявлення туберкульозу та надання амбулаторної допомоги хворим на туберкульоз;
 • функціонування палат для термінового влаштування дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах з необхідною медичною допомогою;
 • здійснення заходів щодо підтримки бездомних та інших осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах з необхідною медичною допомогою , в т.ч. обстеження та лікування в стаціонарних умовах;
 • забезпечення окремих пільгових категорій громадян життєво необхідними медикаментами, послугами, харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання, виробами медичного призначення тощо, а відтак – підвищення тривалості та якості життя пацієнтів з важкими хронічними захворюваннями, пересадженими органами тощо;
 • забезпечення пільгових категорій населення послугами з протезування зубів;
 • придбання медичного обладнання, проведення модернізації, дооснащення, ремонту тощо (у т.ч. на умовах лізингу або співфінансування) -  мамографічної  системи з функцією томосинтезу та  ангіографічного обладнання;
 • забезпечення імунізації, діагностичного процесу та лікування за допомогою імунобіологічних засобів тощо;
 • впровадження вакцинації проти вірусу папіломи людини дівчаток вікової групи 9-14 років за згодою батьків з метою профілактики захворювання на рак шийки матки.

Програма розроблена з  врахуванням   гендерного підходу у сфері охорони здоров’я та в організації медичної допомоги.   Так, планується  провести ґендерний  аналіз представництва жінок та чоловіків, які працюють в міських закладах охорони здоров'я, вивчити  рівень задоволеності жінок і чоловіків послугами у сфері охорони здоров'я та удосконалення послуг на їх основі. Планується провести  гендерний аналіз звернень населення за медичною допомогою в заклади охорони здоров'я та  обліку відвідувачів закладів сфери охорони здоров'я з урахуванням їх віку, статі, місця проживання.

Задля покращення умов для отримання послуг у сфері медицини різними групами населення з урахуванням їх потреб будуть облаштовуватися приміщення закладів охорони здоров’я та прилеглих територій з урахуванням потреб різних цільових груп відповідно до норм ДБН пандусами, пристосованими дверима, меблями, зручними лавами та стільцями, внутрішніми комфортними туалетами, що відповідають стандартам, місцями для паркування транспортних засобів тощо).

Цільова  програма розвитку охорони здоров'я Житомирської міської територіальної громади на 2021-2023 роки  роблена з  врахуванням Концепції  інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року.