Офіційний веб-сайт Житомирської міської ради

Чекаємо молодих та обдарованих для одержання гранту

04.02.2021
Чекаємо молодих та обдарованих для одержання гранту

Грант може одержати  громадянин України, житель Житомирської міської територіальної громади, віком від 14 до 35 років.

Що для цього потрібно ?

Не пізніше 10 лютого  подати до управління у справах  сім'ї,  молоді та спорту Житомирської міської ради заявку, та наступні документи:

реєстраційна картка проєкту;

опис проєкту;

кошторис витрат, пов’язаних з реалізацією проєкту;

резюме;

на менше двох рекомендаційних листів спеціалістів, фахівців галузі, в якій реалізується проєкт.

Також подається опис проєкту. Він має містити:

Розділ І "Актуальність, мета й завдання проєкту", де зазначаються такі відомості:

опис проблеми та шляхи її вирішення;

мета проєкту;

завдання проєкту;

шляхи вирішення зазначеної проблемної ситуації;

опис та обґрунтування суспільної корисності результатів реалізації проєкту;

чи подавався проєкт на здобуття грантів до інших установ та організацій.

 

Розділ ІІ "План реалізації проєкту", де наводяться етапи реалізації проєкту за схемою:

назва етапу                                                                      

строк реалізації етапу;

опис заходів для здійснення етапу;

обсяг фінансування етапу;

можливі проблемні ситуації під час здійснення етапу та шляхи їх вирішення;

результати здійснення кожного етапу;

Розділ ІІІ "Ресурси, необхідні для реалізації проєкту", де надаються відомості щодо обґрунтування необхідності кожної статті кошторису витрат проєкту.

Додатково може бути подана інформація про організації, які буде залучено до реалізації проєкту (повне найменування, місцезнаходження, прізвище, ім'я, по батькові керівника), характер співпраці; які кошти з інших джерел очікується отримати (вже отримано) для цільової підтримки проєкту;

 Розділ IV "Кінцевий результат проєкту", де зазначаються такі відомості:

короткотривалі та віддалені суспільно корисні результати проєкту в соціальній та гуманітарній сферах;

заплановані результати проєкту (публікації, фільми тощо).

До опису проєкту можуть додаватися інші матеріали, які засвідчують спроможність автора реалізувати проєкт або детальніше розкривають його зміст (наприклад, публікації в пресі, фото- та відеоматеріали, аудіодиски тощо).

 Проєкт має бути спрямований на досягнення суспільно корисних результатів у соціальній та гуманітарній сферах, зокрема на:

створення умов для інтелектуального самовдосконалення, творчого розвитку особистості;

утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей;

популяризація і формування здорового способу життя;

підвищення рівня громадської активності;

підвищення рівня правової культури громадян, зокрема в питаннях поваги до прав і свобод людини, відповідальності за власне життя;

підтримку або захист людей з інвалідністю;

формування екологічної свідомості;

протидію дискримінації за ознакою раси, етнічної приналежності, релігії і будь-якій іншій забороненій законом дискримінації;

створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді;

підтримку та розвиток підприємницьких ініціатив молоді;

підтримку та розвиток волонтерського руху;

забезпечення прав і можливостей жінок і чоловіків;

формування відповідального батьківства та збереження сімейних цінностей;

будь-які інші види інновацій, впровадження яких приносить користь суспільству.

Максимальний розмір кожного гранту не може перевищувати 50 тисяч гривень.

У кошторисі витрат  зазначаються  загальна  сума  та  перелік видатків, пов'язаних із реалізацією проєкту.

Кожна стаття витрат кошторису проєкту повинна бути обґрунтованою в описі проєкту і включати тільки ті видатки, необхідність яких зумовлена характером і специфікою проєкту.

Кошти, передбачені на реалізацію проєкту, не можуть бути спрямовані на придбання обладнання, оргтехніки, комп'ютерів, засобів для обчислювальної техніки, офісних меблів та інших предметів довгострокового користування, заробітну плату та утримання.

Витрати за статтями кошторису проєкту розраховуються на підставі норм витрат, діючих цін і тарифів на товари і послуги, встановлених відповідно до законодавства за місцем реалізації проєкту.

Шаблони документів можна скачати тут. Тож, ми чекаємо твоїх заявок!