Офіційний веб-сайт Житомирської міської ради

Особливості надання соціальних послуг з догляду надавачами недержавного сектору

09.02.2021
Особливості надання соціальних послуг з догляду надавачами недержавного сектору

Відповідно до статті 13 Закону України «Про соціальні послуги» надавачі соціальних послуг провадять свою діяльність відповідно до законодавства про соціальні послуги, на підставі установчих та інших документів, якими визначено перелік соціальних послуг та категорії осіб, яким надаються такі послуги, за умови забезпечення їх відповідності критеріям діяльності надавачів соціальних послуг, встановленим Кабінетом Міністрів України.

З метою встановлення єдиних вимог до надавачів соціальних послуг незалежно від форми власності та господарювання затверджено Критерії діяльності надавачів соціальних послуг (постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 185 «Про затвердження критеріїв діяльності надавачів соціальних послуг»). Про це інформує департамент соціальної політики міської ради з посиланням на інформацію Міністерства соціальної політики України.

Для надавачів соціальних послуг встановлюються загальні та спеціальнідіяльності.  Загальних критеріїв зобов’язані дотримуватися у своїй діяльності всі надавачі соціальних послуг.  А спеціальних- надавачі соціальних послуг, які надають соціальні послуги, що передбачають цілодобове перебування / проживання, нічне або денне перебування у приміщенні надавача соціальних послуг, зокрема з харчуванням (догляд, підтримане проживання, притулок та інші), соціальні послуги, що надаються екстрено (кризово), та допоміжні соціальні послуги.

Загальними критеріями діяльності суб’єктів господарювання є:

 1. наявність установчих та інших документів, якими визначено перелік  соціальних послуг, що відповідає Класифікатору соціальних послуг, категорії осіб, яким надаються такі послуги;
 1. надання соціальних послуг відповідно до державних стандартів соціальних послуг, що підтверджується інформацією про діяльність надавача таких послуг;
 1. відповідний фаховий рівень працівників надавача соціальних послуг, які надають такі послуги (соціальних працівників, соціальних менеджерів, фахівців із соціальної роботи, соціальних педагогів, психологів та інших);
 2. наявність у працівників надавача соціальних послуг особистих медичних книжок та своєчасність проходження обов’язкових профілактичних медичних оглядів відповідно до Порядку проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів та видачі особистих медичних книжок, що підтверджується інформацією про діяльність надавача соціальних послуг;
 3. наявність у надавача соціальних послуг приміщень, які відповідають ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення», що документально підтверджується фахівцем з питань технічного обстеження будівель і споруд, який має кваліфікаційний сертифікат, або забезпечується розумне пристосування приміщень відповідно до частини другої статті 27 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;
 4. інформування населення про наявні соціальні послуги та електронні сервіси (перелік соціальних послуг, категорії осіб, яким вони надаються, умови та порядок їх надання тощо) через електронні засоби комунікації та соціальні мережі, смс-інформування, друковану продукцію (буклети, ліфлети тощо) у формі, доступній для сприйняття особами з будь-якими порушеннями здоров’я.

Спеціальними критеріями діяльності надавачів соціальних послуг є:

 1. наявність власного чи орендованого жилого приміщення, яке відповідає:
 • ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення» або забезпечується розумне пристосування приміщень відповідно до частини другої статті 27 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;
 • санітарним та протипожежним вимогам, що підтверджується засвідченою в установленому порядку копією декларації відповідності матеріально-технічної бази надавача вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, - для надання соціальних послуг, що передбачають цілодобове перебування/проживання, нічне перебування у приміщенні надавача.
 1. наявність матеріально-технічної бази, необхідної для забезпечення санітарно-гігієнічних норм, гарячого та холодного водопостачання та водовідведення, каналізації, припливно-витяжної вентиляції відповідно до вимог ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будинки та споруди. Основні положення»;
 2. можливість забезпечення харчуванням отримувачів соціальних послуг - для надавачів соціальних послуг, що надають соціальні послуги з догляду, притулку та інші послуги, якими передбачено таке харчування. Організація харчування здійснюється відповідно до Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»;
 3. наявність автотранспортних засобів, що підтверджується інформацією про діяльність надавача соціальних послуг, - для надавачів соціальних послуг, що надають соціальні послуги екстрено (кризово) і транспортні послуги;
 4. наявність договору із закладом охорони здоров’я або ліцензії для провадження господарської діяльності з медичної практики

Інфографіка з вказаного питання наведена нижче.