Офіційний веб-сайт Житомирської міської ради

Постраждалим від наслідків чорнобильської катастрофи!

09.10.2017
 Постраждалим від наслідків чорнобильської катастрофи!

Департамент праці та соціального захисту населення міської ради інформує, що Міністерством соціальної політики України прийнято наказ від 26.07.17  № 1211. яким затверджено Порядок відшкодування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, витрат на лікування у закладах охорони здоров’я на території України, придбання ліків, що відсутні в таких закладах, виробів медичного призначення, протезів, крім зубного протезування дорогоцінними металами та металокерамікою (далі- Порядок).

Цим Порядком визначено механізм використання коштів, передбачених Мінсоцполітики за бюджетною програмою "Фінансова підтримка громадських об’єднань інвалідів та ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і військових пам’ятників та з відзначення Дня пам’яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні", для відшкодування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, витрат на лікування у закладах охорони здоров’я на території України, придбання ліків, що відсутні в таких закладах, виробів медичного призначення, протезів, крім зубного протезування дорогоцінними металами та металокерамікою.

Постраждалий громадянин особисто або через законного представника чи уповноважену особу, батьки дитини, яка потерпіла внаслідок Чорнобильської катастрофи, подають громадським об’єднанням або їхнім місцевим (обласним) осередкам заяву для відшкодування витрат на лікування, до якої додаються:

- копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;

- копія документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку у паспорті);

- копія посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- консультаційний висновок спеціаліста (форма первинної облікової документації № 028/о "Консультаційний висновок спеціаліста", затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за                    № 661/20974);

- документи, що підтверджують оплату витрат, пов’язаних з лікуванням у закладах охорони здоров’я на території України, придбанням ліків, що відсутні в таких закладах, виробів медичного призначення, протезів, крім зубного протезування дорогоцінними металами та металокерамікою;

- рецепти лікарів (або їхні копії) на придбання ліків оформлені відповідно до вимог Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 2005 року № 360, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 20 липня 2005 року за № 782/11062;

- виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма № 027/о, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974);

- оригінали розрахункових документів, що підтверджують відповідні витрати за рахунок хворого.

Постраждалі громадяни мають право звертатися із заявами для отримання відшкодування витрат на лікування протягом року після закінчення стаціонарного лікування.

Громадські об’єднання у десятиденний строк подають до Фонду отриману заяву постраждалого громадянина або батьків потерпілої дитини разом із пакетом документів для розгляду та прийняття відповідного рішення робочою групою.

Подані документи розглядаються робочою групою протягом 10 календарних днів з дня їх надходження від громадських об’єднань. Протягом 5 робочих днів з дати прийняття рішення про відшкодування витрат на лікування робоча група надсилає копію протоколу громадському об’єднанню.

Громадське об’єднання протягом 2 робочих днів з дня отримання копії протоколу повідомляє про прийняте робочою групою рішення заявника чи уповноважену ним особу. Протягом 7 робочих днів після засідання робочої групи фонд подає заявку про потребу в коштах на відшкодування витрат на лікування до Мінсоцполітики.

Фонд протягом 2 робочих днів після надходження коштів від Мінсоцполітики перераховує такі кошти на рахунки громадських об’єднань.

Громадським об’єднанням відшкодування витрат на лікування здійснюється шляхом перерахування коштів постраждалому громадянину або батькам потерпілої дитини на його/їхній особовий рахунок, відкритий у банківських установах, протягом трьох робочих днів з дня надходження коштів від Фонду.

Сума відшкодування витрат на лікування не може перевищувати 40 розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановленого на 01 січня року, в якому робочою групою прийнято рішення про відшкодування витрат на лікування.