Офіційний веб-сайт Житомирської міської ради

7 жовтня - Всесвітній день дій за гідну працю

06.10.2017
7 жовтня -  Всесвітній день дій за гідну працю

Міжнародною організацією праці 7 жовтня визнано Всесвітнім днем дій за гідну працю.

Праця, як базовий елемент життя людини, є джерелом всіх благ і формою реалізації його інтелектуальних і фізичних здібностей, розвитку людського потенціалу, який в сучасних умовах є визначальним чинником соціально-економічного прогресу.

Забезпечення гідних умов праці є головний чинником у забезпеченні економічної збалансованості та соціальної стабільності. Визнанням цього стало ініціювання Міжнародною організацією праці (МОП) концепції гідної праці, яка отримала широку підтримку провідних міжнародних організацій, урядів, профспілок, об’єднань роботодавців, громадськості і науковців.

Один з основних аспектів гідної праці – належна заробітна плата, яка забезпечує матеріальний достаток працівнику та його сім'ї; дає можливість людині розвиватися, відпочивати, користуватися досягненнями цивілізації; відповідає прийнятим у суспільстві стандартам достатку і забезпеченості, а також поняттям справедливої винагороди; створює базові основи для соціального страхування і забезпечення; забезпечує матеріальну базу для зростання населення та розширеного відтворення людського потенціалу.

З метою забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально - трудових відносин департаментом праці та соціального захисту населення Житомирської міської ради вживається комплекс заходів щодо сприяння організації гідної праці та соціального захисту працюючого населення.

В основу діяльності покладена конкретна робота з керівниками суб’єктів господарювання міста та налагодження тісної співпраці з Житомирським міським центром зайнятості, Житомирським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України, Головним управлінням ДФС у Житомирській області,   правоохоронними, контролюючими органами, профспілками.

З метою легалізації зайнятості населення з  початку року проведено 868  обстежень, за результатами яких легалізовано працю 358 осіб.

При обстеженні проводиться роз’яснювальна робота стосовно переваг легальної зайнятості, надаються консультації із   законодавства з питань праці,  пенсійного та податкового законодавства.

Наголошується, що  сплачені із заробітної плати страхові внески – це гідна пенсія в майбутньому, страхові виплати в зв’язку з тимчасовою непрацездатністю (оплата лікарняних листів, відпустки по вагітності та пологах), в зв’язку з настанням нещасного випадку на виробництві, в зв’язку з настанням безробіття.

Звертається  увага юридичних та фізичних осіб - підприємців, які використовують найману працю, на дотримання законодавства з питань праці та передбачену статтею 265 КЗпП відповідальність за порушення.  

Гідна заробітна плата, легалізація виплати заробітної плати є  не лише соціальним захистом найманих працівників, а й призводить до збільшення надходжень до міського бюджету, звідки спрямовуються  кошти на  фінансування програм  розвитку  нашого міста.  

«Подбайте про достойне життя своєї громади, батьків та дітей – вимагайте від роботодавців офіційного оформлення трудових відносин. Адже легалізація заробітної плати – це гідне забезпечення майбутнього кожного з нас та краще життя в місті, де ви проживаєте», -  звертається до громадян Вікторія Краснопір, директор департаменту праці та соціального захисту населення міської ради.

Для довідок: департамент праці та соціального захисту населення Житомирської міської ради  ( тел.47-03-67).