Офіційний веб-сайт Житомирської міської ради

Реалізація і захист прав людини з питань, що стосуються діяльності, у тому числі учасників антитерористичної операції

05.12.2017
Реалізація і захист прав людини з питань, що стосуються діяльності,  у тому числі учасників антитерористичної операції

В Україні як в соціальній, правовій державі - Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави (статті 1, 3 Конституції України).

Суттєве значення у системі гарантій, передбачених Конституцією, має положення ч. 3 ст. 46, згідно з яким пенсії, інші види соціальних виплат та допомог, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом.

Таким чином, конституційне право на соціальний захист включає право громадян на забезпечення їх у старості. Зокрема, пенсія за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника та інші її види, що призначаються у зв’язку з трудовою діяльністю і є однією з форм соціального захисту.

Кожний громадянин, який звертається до органів Пенсійного фонду має право на шанобливе ставлення до себе з боку працівників органів Пенсійного фонду; безперешкодно подавати заяви, скарги, пропозиції з питань, які стосуються пенсійного забезпечення; звертатись на особистий прийом до керівників та спеціалістів органів Пенсійного фонду; оскаржувати рішення органів Пенсійного фонду нижчого рівня до органів Фонду вищого рівня або в судовому порядку.

Посадові та службові особи органів Пенсійного фонду України зобов’язані неухильно дотримуватись прав громадян при призначенні і виплаті пенсій, об’єктивно, всебічно і вчасно розглядати звернення, забезпечувати реалізацію передбачених законодавством прав осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду, не допускати некоректного або зневажливого ставлення до громадян, які звертаються за призначенням (перерахунком) пенсії; надавати допомогу громадянам у витребуванні та оформленні необхідних для призначення пенсії документів; дотримуватись встановлених законодавством строків призначення (перерахунку) та виплати пенсій; у разі порушення прав громадян при призначенні (перерахунку) або виплаті пенсій притягати винних осіб до відповідальності згідно чинного законодавства.

Об'єднане управління багато працює над поліпшенням обслуговування громадян, намагається оптимізувати тривалість прийому. Роз’яснюючи пенсіонерам нюанси законодавства, спеціалісти управління дають якомога ширшу інформацію з тих питань, які їх цікавлять. Спеціалістами юридичного відділу надається правова допомога особам, які звертаються на особистий прийом, з питань пенсійного законодавства.

З метою більш повної реалізації прав громадян, що стосуються діяльності Пенсійного фонду України та проведення інформаційно - роз'яснювальної роботи щодо пенсійного забезпечення, безпосередньо начальником об'єднаного управління, його заступником та спеціалістами  постійно здійснюються особисті та виїзні прийоми.

Житомирське об'єднане правління Пенсійного фонду України в Житомирській області не зупиняється на досягнутому та продовжує відповідну роботу з населенням з метою своєчасного реагування і розв'язання порушених ними питань та реалізації їх прав щодо пенсійного забезпечення.

Об’єднаним управлінням  ведеться робота з особами, які були переміщені з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції. Так, понад 1271 внутрішньо-переміщена особа вже звернулася до об'єднаного управління за переведенням пенсії.

Для зручної та оперативної взаємодії з органами Пенсійного фонду на сайті Пенсійного фонду України (www.pfu.gov.ua) працює офіційний інформаційний портал Пенсійного фонду України – портал електронних послуг, за допомогою якого можливе в будь-який зручний час:

1. отримання інформації з персоніфікованого обліку (для працюючих громадян);

2. отримання пенсійної інформації (для пенсіонерів);

3. формування запитів на попередню підготовку документів;

4. можливість подачі скарг;

5. запис на прийом до фахівців Фонду;

  Ведеться інформаційна робота, працює телефон гарячої лінії 42-48-47; 33-39-79

Житомирське  об'єднане управління Пенсійного фонду України в Житомирській області