Офіційний веб-сайт Житомирської міської ради

Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Житомира на 2017 рік

29.01.2018

У К Р А Ї Н А
ЖИТОМИРСЬКА  МІСЬКА  РАДА
Р І Ш Е Н Н Я
 
 
 
 
 
від 09.03. 2017 № 573
        м. Житомир
 
 
Про Програму соціально-економічного і культурного розвитку міста Житомира  на 2017 рік
 
 
Розглянувши подану виконавчим комітетом міської ради Програму соціально-економічного  і культурного розвитку міста Житомира  на 2017 рік  та на підставі статті 18 Закону України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України" і статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" Житомирська міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Затвердити Програму соціально-економічного і культурного  розвитку міста Житомира на 2017 рік  згідно з додатком.
 
2. Виконавчим органам міської ради, комунальним підприємствам, установам, організаціям міста забезпечити виконання завдань і заходів Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Житомира на 2017 рік та інформувати про хід їх виконання департамент економічного розвитку міської ради щоквартально до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом.
 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом обов’язків та  постійні комісії міської ради.
 
 
Міський голова                                                                    С.І. Сухомлин
 
 
 
 
 
 
 

Презентації

Презентація звіту про виконання Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Житомира за 2017 рік