Офіційний веб-сайт Житомирської міської ради

ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проекту Інвестиційної програми Комунального автотранспортного підприємства 0628 у сфері захоронення побутових відходів на 2018 рік.

14.02.2018

Розробник: Комунальне автотранспортне підприємство-0628.

Обгрунтування:

          Комунальне автотранспортне підприємство-0628 займається санітарною очисткою міста та проводить захоронення твердих побутових відходів на міському сміттєзвалювальному полігоні.

          Відповідно до Закону України « Про житлово-комунальні послуги» та «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» встановлення тарифів на захоронення побутових відходів для підприємств, які обслуговують населені пункти з чисельністю населення понад 100 тисяч осіб, та об’єктів з потужністю перероблення та захоронення понад 50 тисяч тонн або 200 тисяч метрів кубічних побутових відходів на рік відноситься до повноважень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг.

           Відповідно, комунальне автотранспортне підприємство 0628 підпадає під дію вищезазначених законів.

          У серпні 2010 року рішенням виконавчого комітету Житомирської міської ради, для КАТП 0628 був встановлений тариф на послугу з вивезення та утилізації твердих і рідких побутових відходів, який складається з двох операцій: вивезення та захоронення.

          При розрахунку екологічного податку, який є складовою частиною собівартості операційних витрат на операцію з захоронення ТПВ, ставка екоподатку становила 1,27 грн., а коефіцієнт ставки

1. За період з серпня 2010р. по цей час розмір ставки екологічного податку та коефіцієнт

постійно збільшувались, так на сьогодны ставка становить 5,00 грн./м3., а коефіціент 3. тобто збільшилась у 3,93 та 3 рази відповідно.

         У зв’язку із прийняттям Закону України від 02.10.2012р. № 5400-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державного регулювання у сфері комунальних послуг» та від 02.10.2012р. № 5402-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення механізму правового регулювання та посилення відповідальності у сфері поводження з відходами» послуги з вивезення побутових відходів розмежовані на послугу з вивезення та послугу захоронення. Відповідно до Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» встановлення тарифів на захоронення відноситься до повноважень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг.

         З метою проведення в подальшому розрахунку тарифу на захоронення КАТП 0628 у вересні 2017 р. КАТП 0628 отримало Ліцензію на право провадження господарської діяльності з захоронення побутових відходів (Постанова НКРЕКП від 07.09.2017р. № 1096).

         З метою визначення обґрунтованості запланованих витрат у структурі інвестиційної складової тарифу підприємство в даний час розробило проект інвестиційної програми у сфері захоронення побутових відходів на 2018 рік. Заходи інвестиційної програми спрямовані на забезпечення ефективного захоронення побутових відходів на міському сміттєзвалювальному полігоні (м.Житомир вул.Андріївська, 29),покращення екологічного стану полігону, зменшення шкідливого впливу на навколишнє природне середовище.

       До джерел фінансування інвестиційної програми відносяться кошти, отримані ліцензіатом від провадження ліцензованої діяльності з надання послуги з захоронення побутових відходів, зокрема амортизаційні відрахування, бюджетні кошти, тощо.

       Впровадження заходів планується за рахунок коштів місцевого бюджету та амортизаційних відрахувань. Вартість заходів інвестиційної програми становить 4120,1 тис.грн.

      Відповідно до Постанови НКРЕКП від 27.04.17р. № 601 «Про затвердження Порядку формування тарифу на послугу з захоронення побутових відходів» амортизація основних засобів включається при розрахунку витрат повної собівартості на вказану послугу. Тому, підприємство планує амортизаційні відрахування основних засобів полігону за 2018 рік в повному обсязі використати на влаштування огорожі полігону.

      Строк приймання пропозицій та зауважень до проекту інвестиційної програми становить 15 календарних днів з дня оприлюднення на офіційному веб-сайті Житомирської міської ради.

Пропозиції та зауваження до проекту інвестиційної програми просимо подавати у письмовій формі та на електронну пошту.  Зауваження та пропозиції надсилаються в КАТП-0628 за адресою: пров.3-й Транзитний,65,

м.Житомир, 10007, тел.(0412)42-77-88, е- mail:kat0628@ukr.net