Офіційний веб-сайт Житомирської міської ради

Інформація щодо зміни тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій,що надаються БУ №3 Житомирської КЕЧ р-ну м.Житомир

22.02.2018
         Керуючись п.2.5."Порядку доведення до споживачів інформації про      
  перелік житлово-комунальних послуг.Структуру тарифів з обгрунту-   
 ванням їх необхідності затвердженого наказом міністерства регіо-   
 нального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства   
 України від 30.07.2012р. №390.БУ №3 доводить до відома споживачів   
 інформацію про намір здійснити зміну діючого тарифу на послуги з   
 утримання житлових будинків.   
 Тариф на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій затверджувались 24.12.2009р№895   
 та корегувались на вивезення та утилізацію твердих побутових відходів 10.09.2013р №433.                                                                                    
 За період 2009р по 2018р. мінімальна зарплата піднялась з 605грн  з обов"язковою виплатою до 3723грн.    
 Електроенергія виросла з 0,15грн за квт.год до 1,40грн за квт.год.Виросли ціни на матеріали .По даним тарифам   
 БУ №3 працює збитково.       
 Середньозважений розрахунок      
 послуг  з утримання будинків і споруд      
    та прибудинкових територій  по БУ №3 Житомирської КЕЧ району      
                                                                              м.Житомир      
 Статті витратСередньозважений тариф  на виконання вимог постанови КМУ від 01.06.11 №869 грн./кв.м      
 12      
 Прибирання сходових клітин0,926      
 Прибирання прибудинкової території1,031      
 Вивезення та захоронення твердих побутових відходів0,000      
 Прибирання підвалів, технічних поверхів та покрівель0,030      
 Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем:  холодного  водопостачання, водовідведення., теплопостачання., зливової каналізації та аварійне обслуговування, всього0,397      
 в т.ч. водопостачання і водовідведення0,211      
 теплопостачання0,186      
 гарячого  водопостачання0,000      
 Обслуговування димовентиляційних каналів0,070      
 Поточний ремонт  конструктивних елементів,внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання,водовідведення, теплопостачання та зливної каналізації і технічних  пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядкування, що  розміщені  на  закріпленій в установленому порядку  прибудинкових територій, всього1,108      
 Технічне обслуговування та поточний ремонт мереж електропостачання та електрообладнання,систем протипожежної автоматики і димовиведення,а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем у разі їх наявності0,493      
 Освітлення місць загального користування, підвалів, підкачув. води0,300      
 Енергопостачання для  ліфтів0,239      
 Технічне обслуговування ліфтів0,000      
 Собівартість 1 м² заг.пл.4,594      
 ПДВ 20%0,92      
 Розрахунковий тариф5,51      
         
         
         
 Перелік і періодичність обов"язкових послуг з утримання будинків і споруд      
                та прибудинкової території,що надаються БУ №3      
                            Житомирської КЕЧ району.      
№ п/пСтруктура послугПеріодичність та строки надання      
 послуг      
123      
         
1.Прибирання сходових клітин:       
         
1.1Вологе підмітання сходових площадокщоденно      
 і маршів 3-х поверхів       
1.2Вологе підмітання сходових площадок5 разів на 2 тижні      
 і маршів вище 3-го поверху       
1.3Миття сходових площадок і маршів1 раз на місяць      
         
1.4Вологе протирання:       
         
 -стін2 рази на рік      
         
 - дверей1 раз на 2 місяці      
         
 - поручнів1 раз на 2 місяці      
         
 - підвіконь1 раз на 2 місяці      
         
 - плафонів1 раз на 2 місяці      
         
 - віконних огорож1 раз на 2 місяці      
         
 - опалювальних приладів1 раз на рік      
         
1.5Миття вікон1 раз на рік      
         
1.6Обмітання пилу із стелі1 раз на рік      
         
1.7Прибирання майданчиків перед1 раз на тиждень      
 входом у під"їзд       
1.8Очищення приямків з металевою решіт-1 раз на тиждень      
 кою перед входом у під"їзд       
1,9Прибирання туалетів5 раз на тиждень      
         
2.Прибирання прибудинкової території:       
         
2.1Підмітання прибудинкової територіїщоденно      
         
2.2Підмітання дворів (асфальтів)щоденно      
         
2.3Прибирання газонів вулиць1 раз на тиждень      
         
2.4Прибирання газонів дворів1 раз на тиждень      
         
2.5Підмітання та зсування снігу посипанняна тротуарах-з початку снігопаду,у дворах      
 територій протиожеледними сумішами- у той же день,за необхідністю.      
2.6Видалення сміття із сміттєзбиральних3 рази на тиждень      
 камер       
2.7Дезінфекція сміттєзбірників1 раз в місяць      
         
2.8Різні роботи (косіння трави на газонах,за необхідністю      
 прибирання листя,садіння нових насаджень       
3.Прибирання підвалу,технічних поверхівЗгідно типових норм,за необхідністю,але      
 та покрівліне рідше 2 разів на рік      
         
4.Технічне обслуговування внутрішньо будин-Виконуються технічні огляди  внутрішньо      
 кових систем теплопостачання,водопоста-будинкових мереж,згідно графіків та за      
 чання,зливної каналізації та аварійне обслу-необхідністю.Профілактичне обслуговування     
 говування.систем теплопостачання,водопостачання,во-     
  довідведення,та зливної каналізації проводи-     
  ться не менше 3-6 разів на рік,ліквідація вияв-     
  лених несправностей санітарно-технічного      
  обладнання проводиться негайно.      
  Ліквідація виявлених несправностей санітар-     
  но-технічного обладнання або мереж у робо-     
  чий час в т. ч.з 17.00 до 8.00 та в вихідні і свя-     
  ткові дні з реєстрацією заявки у службі 15-80     
         
6.Обслуговування димовентиляційних каналівРоботи виконуються згідно графіків технічного     
  огляду,розроблених відповідно до Правил без-     
  пеки систем газопостачання України,1 раз на     
  рік,або за необхідністю      
         
7.Технічне обслуговування та поточний ремонтОбслуговування та утримання внутріщньо бу-     
 мереж електропостачання та електрооблад-динкових електромереж і обладнання, відпові-     
 нання,необхідних для електрозабезпеченнядно до балансової незалежності та експлуата-     
 технічних цілей будинку (освітлення місцьційної відповідальності.      
 загального користування,електропостачання       
 ліфтів,підкачування води),систем протипоже-       
 жної автоматики та димовидалення,а також       
 за наявності інших внутрішньобудинкових       
 систем,       
         
8.Поточний ремонт конструктивних елементів,Відповідно до наказів Державного комітету      
 внутрішньо будинкових систем гарячого іУкраїни з питань житло-комунального господа-     
 холодного водопостачання,централізованогорства від 17.05.2005 №76 "Про затвердження     
 опалення та зливної каналізації і технічнихПравил утримання жилих будинків та прибуди-     
 пристроїв будинків та елементів зовнішньогонкових територій"та наказу від 10.08.2004 №150     
 упорядження,що розміщені на закріпленій"Про затвердження Примірного переліку послуг     
 в установленому  порядку  прибудинковійз утримання будинків і споруд та прибудинкових     
 території.територій та послуг з ремонту приміщень,будин-     
  ків,споруд".      
         
9.Освітлення місць загального користуванняПостійно      
 і підвалів та підкачування води.       
         
10.Енергопостачання для ліфтів.Постійно      
         
         
         
         
         
 Порівняльний аналіз тарифів на послуги БУ №3 Житомирської КЕЧ району по м.Житомир     
         
 Адреса житлових будинківДіючий тариф,грн/.кв.м.ПлановийВідхилення   
№ п/п  тариф     
   грн./кв.м.грн.%   
         
1.вул.Пушкінська 27-а1,164,963,8327,586   
2.вул.Самойловича 61,254,12,85228   
3.вул.Чумацький шлях 21,486,194,71318,243   
4.вул.Чумацький шлях 4,1,164,653,49300,862   
5.вул.Шухевича 51,315,84,49342,748   
6.вул.Миру 22 (1/304)1,315,043,73284,733   
7.вул.Миру 22 (1/493)1,716,224,51263,743   
8.вул.Покровська 99-А0,580,5800   
9.вул.Покровська 99-Б0,580,5800   
10.вул.Покровська 99-В0,580,5800   
11.вул.Проспект Незалежності 61-А0,580,5800   
12.вул.Проспект Незалежності 61-Б0,580,5800   
         
 На підставі вищезазначеного,з метою забезпечення належного рівня та своєчасності надання послуг і ліквідації збитковості,   
 необхідно переглянути діючі тарифи та привести їх до економічно обгрунтованих витрат БУ №3 Житомирської КЕЧ району   
 Зауваження та пропозиції від фізичних осіб приймаються протягом 15 календарних днів з дня опублікування за адресою рн.Житомирський
 смт.Озерне вул.Авіаційна 57 тел:40-85-88       
         
         
 Начальник БУ №3                                                                Л.Т.Шпаківський                Л.Т.Шпаківський