Офіційний веб-сайт Житомирської міської ради

Норми тривалості робочого часу для підприємств, установ та організацій

01.06.2018
Норми тривалості робочого часу для підприємств, установ та організацій
 Згідно зі ст. 7 Закону України «Про колективні договори і угоди» в колективному договорі  встановлюється взаємні зобов’язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин, зокрема режиму роботи, тривалості робочого часу і часу відпочинку, оплати праці.
 
Відповідно до ст. 50 КЗпП нормальна тривалiсть робочого часу працiвникiв не може перевищувати 40 годин на тиждень. 

Пiдприємства i органiзацiї при укладеннi колективного договору можуть встановлювати меншу норму тривалостi робочого часу, нiж передбачено в частинi першiй цiєї статтi.
 
Чинним законодавством не передбачено встановлювати єдину  норму тривалості робочого часу на місяць чи рік. Ця норма може бути відмінною залежно від того, який робочий тиждень установлений на підприємстві (п’ятиденний чи  шестиденний), яка тривалість щоденної роботи, коли встановлено вихідні дні, а тому на підприємствах, в установах й організаціях рішення щодо встановлення норми тривалості робочого часу на відповідний рік ухвалюється самостійно за умови дотримання, зокрема, вимог ст.50-53,67 і 73 КЗпП.
 
Отже, власник або уповноважений ним орган (за потреби) самостійно розраховує норму тривалості робочого часу з урахуванням вимог, передбачених КЗпП.