Офіційний веб-сайт Житомирської міської ради

Шановні керівники організацій!

05.10.2018
Шановні керівники організацій!

Нагадуємо, що на виконання  постанови Кабінету Міністрів України   від  20 вересня  2005 р.  №936 „Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”  та вимог ст.48 Бюджетного Кодексу України,   підприємства зареєстровані  за місцем їх розташування, зобов'язані  подати до районного управління  соціального захисту населення, не пізніше, ніж за два місяці­­­­­­­ до початку кожного бюджетного року, свої паспортні дані з визначенням кількості постраждалих осіб в розрізі категорій отримувачів компенсацій та допомог і списки  громадян із  зазначенням  прізвища, імені та по батькові, категорії, серії та номера посвідчення,   місця  реєстрації, ідентифікаційного номера. Разом з паспортними даними підприємства повинні обов'язково подати до управління графік відпусток громадян та розрахунок прогнозованих витрат для додаткової відпустки на наступний  2019   бюджетний рік.

У разі зміни  паспортних даних підприємства та у списках громадян,      підприємства  зобов'язані повідомити розпорядників коштів протягом 20 днів наступного  місяця про такі  зміни.

З метою зменшення заборгованості по заробітній платі необхідно щомісячно, до 20 числа поточного місяця,  подавати  до управління документи щодо розрахункових витрат, пов’язаних з виплатою компенсацій та допомог певних видів,  та електронні реєстри виплат (Додаток №2 до Порядку) відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 18.02.2016р. №151 «Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства фінансів, органів Державної казначейської служби та установ, які здійснюють виплати пільг, субсидій, інших соціальних виплат, під час перерахування таких виплат» .

 Звертаємо Вашу увагу, що розрахунки на відшкодування видатків за державною бюджетною програмою 2501200 «Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» за поточний рік необхідно подати до 17 грудня поточного року. Починаючи з 01 січня наступного року розрахунки видатків за минулий рік   прийматись не будуть.

 Керівники підприємств несуть персональну відповідальність за своєчасність подання розрахункових документів до уповноваженого органу та правильність призначення і нарахування компенсаційних виплат  та  допомог та за дотриманням графіка надання додаткових „чорнобильських” відпусток.

Фінансова звітність за формою 7-ВК (Форми, затверджені Наказом Міністерства соціальної політики України від 22.06.2018р. № 928) щодо отримання і використання бюджетних коштів та акти звірки заборгованості складаються та подаються до 10-го числа місяця, наступного за звітним кварталом (річний – до 15-го січня). Заповнення від руки та виправлення у звітах не допускаються. Всі розрахунки та звіти друкуються 14 шрифтом.  Звітність виготовлена з недодержанням вище вказаних вимог, прийматися не буде.

 Додаткову інформацію можна отримати за телефонами:

33-00-11  по Корольовському району,

42-50-10 по Богунському району.