Офіційний веб-сайт Житомирської міської ради

Оголошується конкурс на зайняття посади головного лікаря комунальної установи Житомирської міської дитячої стоматологічної полікліники

23.10.2018
Оголошується конкурс на зайняття посади головного лікаря комунальної установи Житомирської міської дитячої стоматологічної полікліники.
         Відповідно до Постанови Кабінету міністрів України від 27.12.2017 №1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я» оголошується конкурс на зайняття посади головного лікаря комунальної установи Житомирської міської дитячої стоматологічної поліклініки.
         Найменування, юридичне та фактичне місцезнаходження закладу: Комунальна установа Житомирська міська дитяча стоматологічна поліклініка, 10003, м. Житомир, майдан Перемоги, 11.
         Основні напрями діяльності підприємства визначені Статутом, що додається.
         Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності КУ ЖМДСП на 2018 рік складають 5 235,8 тис грн.
         Документи для участі в конкурсі приймаються в запечатаному вигляді з
24 жовтня 2018 року до 17:00 21 листопада 2018 року за адресою: 10014,
м. Житомир, майдан ім. С.П. Корольова, 4/2, каб 272, управління охорони здоров’я Житомирської міської ради.
         Електронна адреса для довідок: uoz.ztmr@gmail.com
         Телефон для довідок: (0412) 22-28-52
Претенденти подають особисто або надсилають поштою наступні документи:
 1. копію паспорту громадянина України;
 2. письмову заяву про участь в конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади згідно додатку 1;
 3. резюме у довільній формі;
 4. автобіографію;
 5. копії документів про освіту, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;
 6. згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2;
 7. конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі; конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на три роки, в якому передбачаються:
  1. 1. План розвитку закладу на наступні три роки;
  2. 2. Заходи з виконання завдань закладу та результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції
  3. 3. Пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;
  4. 4. Пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу;
 8. довідку МВС про відсутність судимості;
 9. медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладах за формами, затвердженими МОЗ;
 10. попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;
 11.  заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4;
 12.  підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий 2017 рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті Закону України «Про запобігання корупції»).
         Претендент на участь в конкурсі може подати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші). Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент. Документи, крім заяви про участь в конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.
         Вимоги до претендента:
 • Повна вища медична освіта за напрямом підготовки «Медицина»;
 • Підвищення кваліфікації  (курси удосконалення, стажування, переатестаційні цикли  тощо);
 • Наявність сертифіката лікаря – спеціаліста та посвідчення про присвоєння/підтвердження кваліфікаційної категорії  з цієї спеціальності;
 • Спеціалізація за фахом «Організація і управління охороною здоров’я»;
 • Як правило, стаж роботи за лікарською спеціальністю не менше 7 років та за фахом «Організація і управління охороною здоров’я» не менше 5 років.
         Умови оплати праці керівника закладу визначаються відповідно до спільного наказу Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я від 05.10.2005 № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення», контракт укладається строком на три – п’ять років.
         Про дату та місце проведення заслуховування конкурсних пропозицій учасників конкурсу буде повідомлено додатково.

Документи

Статут