Офіційний веб-сайт Житомирської міської ради

Захист прав та інтересів дітей

18.12.2020
Захист прав та інтересів дітей

Служба у справах дітей Житомирської міської ради (далі — служба) є самостійним виконавчим органом Житомирської міської ради, підзвітний та підконтрольний раді, яка його утворила та підпорядкований її виконавчому комітету.

Служба у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінсім’ямолодьспорту, розпорядженнями голови облдержадміністрації, розпорядженнями міського голови, рішеннями міської ради та виконавчого комітету, цим Положенням та іншими нормативними актами.

Суб’єкт надання адміністративної послуги

Назва послуги

Документи

Захист житлових та майнових прав дітей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надання дозволу на переоформлення реєстраційних документів, продаж транспортних засобів від імені малолітньої (неповнолітньої) дитини

Завантажити

Надання дозволу  на укладення договору про припинення права на аліменти для дитини у зв‘язку з набуттям права власності на нерухоме майно

Завантажити

Надання дозволу на укладання договору дарування житла, право власності (користування) яким має малолітня (неповнолітня ) дитина та прийняття в дар житла на ім’я малолітньої (неповнолітньої) дитини

Завантажити

Надання дозволу  на укладення договору купівлі житла на  ім’я повнолітньої особи, де право користування має малолітня (неповнолітня) дитина, або на ім’я малолітньої (неповнолітньої) дитини

Завантажити

Надання дозволу  на підписання необхідних документів від імені малолітньої дитини або неповнолітній дитині

Завантажити

Надання дозволу на підписання необхідних документів громадянам, право користування якими мають діти

Завантажити

Надання дозволу на укладання договору продажу (обміну)  житла, право власності (користування) яким має Малолітня (неповнолітня )

Завантажити

Надання дозволу на продаж цінних паперів, які належать на праві власності малолітнім (неповнолітнім) дітям

Завантажити

Надання дозволу  на отримання грошової компенсації за належне жиле приміщення дитиною

Завантажити

Захист інших прав та інтересів дітей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надання акта обстеження житлово-побутових умов проживання дитини Або одного з батьків

Завантажити

Надання згоди щодо визначення імені Та/або прізвища дитини

Завантажити

Інформаційна картка адміністративної послуги

З  підготовки проекту рішення про затвердження висновку

Щодо доцільності (недоцільності) позбавлення батьківських прав

Завантажити

Надання дозволу на відрахування (переведення) дітей з навчальних закладів

Завантажити

Технологічна картка з підготовки проекту рішення про

Влаштування дитини до державного дитячого закладу за заявою батьків

Завантажити

Надання повної цивільної дієздатності фізичній особі, яка досягла 16 років і працює за трудовим договором, а також неповнолітній особі, яка записана матір’ю або батьком дитини

Завантажити

Надання Рішення (згоди) органу опіки та піклування на госпіталізацію малолітньої (неповнолітньої) особи до закладу з надання психіатричної допомоги у разі незгоди одного із батьків або його відсутності

Завантажити

Надання  довідки працівникам, які мають дітей, для отримання додаткової соціальної відпустки

Завантажити

Надання дозволу на звільнення з роботи працівників молодше вісімнадцяти років з ініціативи власника або уповноваженого ним органу

Завантажити

Інформаційна картка адміністративної послуги з Підготовки проекту рішення про визначення місця проживання дитини

Завантажити

Інформаційна картка адміністративної послуги з Підготовки проекту рішення про надання висновку про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України

Завантажити

Надання довідки про позбавлення батьківських прав

Завантажити

Надання висновку щодо визначення імені та/або прізвища дитини

Завантажити

Підготовки проекту рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради «Про надання                      статусу дитини, яка постраждала внаслідок збройних конфліктів»

Завантажити

«Направлення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які перебувають на обліку в складних життєвих обставинах до позаміського закладу оздоровлення та відпочинку «Супутник» за рахунок коштів міського бюджету»

Завантажити

Тимчасове влаштування дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування та дитини, яка залишилася без батьківського піклування в сім’ї громадян

Завантажити

Надання висновку про доцільність (недоцільність) усиновлення одним із подружжя дитини другого з подружжя та відповідність його інтересам дитини

Завантажити

Підготовка проекту рішення про участь у вихованні та порядок побачення батьків з дітьми

Завантажити

Надання інформації щодо перевірки цільового витрачання аліментів

Завантажити

Надання рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради про затвердження висновку служби у справах дітей про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі УкраїниЗавантажити

Підготовки проекту рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради «Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок збройних конфліктів»

Завантажити

Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надання висновку щодо можливості передання дитини матері чи батькові, які повернулись з місць позбавлення волі

Завантажити

Погодження служби у справах дітей щодо виїзду вихованців закладу інституційного догляду та виховання дітей до родичів, знайомих, які систематично беруть участь у їх вихованні на святкові (вихідні) дні або під час канікул

Завантажити

Надання висновку кандидатам в усиновлювачі на усиновлення дитини та відповідність його інтересам дитини

Завантажити

Надання витягу з обліково-статистичної картки дитини

Завантажити

Підготовка проекту рішення про влаштування дитини до прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу

Завантажити

Підготовка проекту рішення про влаштування дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування до закладу інституційного догляду та виховання дітей

Завантажити

Підготовка проекту рішення про встановлення опіки, піклування

Завантажити

Підготовка висновку/проекту рішення про можливість створення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу

Завантажити

Надання висновку про доцільність (недоцільність) повернення дитини до батьків, осіб які їх заміняють або до закладу, який вона самовільно залишила

Завантажити

Видача єдиного квитка  дітям-сиротам та дітям, позбавленим Батьківського піклування

Завантажити

Взяття на облік кандидатів в усиновлювачі

Завантажити

Направлення на навчання кандидатів в опікуни, піклувальники

Завантажити

Видача направлення потенційним усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, прийомним батькам, батькам-вихователям на відвідування закладів з метою встановлення контакту з дитиною

Завантажити

Підготовка проекту рішення про реєстрацію народження підкинутої, знайденої або покинутої дитиниЗавантажити

Підготовка проекту рішення про призначення опіки над майном дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування

Завантажити

Підготовка проекту рішення про надання/втрату статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої батькіського піклування 

Завантажити