Офіційний веб-сайт Житомирської міської ради

Інформація про рахунки для зарахування податків, зборів та платежів до бюджету Житомирської міської ОТГ

10.01.2019

 

Рахунки для зарахування податків, зборів та інших платежів до місцевого бюджету м.Житомира на 2018 рік (відкриті з  02 липня 2018 року) одержувач:УДКСУ у м.Житомирі/м.Житомир/ ККДБ, код ЄДРПОУ 38035726, банк - Казначейство України, МФО 899998

 
 
 
 
      

№ з/п

                               Бюджетна класифікація

Номер аналітичного рахунку

 

код

найменування

 

1

3

4

5

 

1

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

33111340006002

 

2

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами

33115346006002

 

3

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата

33119342006002

 

4

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування

33110341006002

 

5

11010501

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами, які не підлягають обов'язковому декларуванню

33112338006002

 

6

11010900

Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України

33116345006002

 

7

11020200

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності(АРК, області, міст Києва та Севастополя)

33215860006002

 

8

11020201

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності (району або міста республіканського (в АРК) та обласного значення)

33214861006002

 

9

11020300

Податок на прибуток підприємств, створених за участю іноземних інвесторів 

33116312006002

 

10

11020500

Податок на прибуток іноземних юридичних осіб 

33114314006002

 

11

11020700

Податок на прибуток страхових організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України 

33112316006002

 

12

11020900

Податок на прибуток організацій і підприємств споживчої кооперації, кооперативів та громадських об'єднань 

33111317006002

 

13

11021000

Податок на прибуток приватних підприємств

33110318006002

 

14

11021600

Податок на прибуток фінансових установ, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України, за винятком страхових організацій 

33116323006002

 

15

12020100

Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб)

33212807006002

 

16

12020200

Податок власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з громадян)

33211808006002

 

17

13010200

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім  рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)

31412502006002

 

18

13020100

Рентна плата  за спеціальне використання води (крім  рентної плати  за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення)

33115357006002

 

19

13020300

Рентна плата за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики

33114358006002

 

20

13020401

Надходження рентної плати за спеціальне використання води від підприємств житлово-комунального господарства (за платежами, що розподіляються між державним та місцевими бюджетами)

33113359006002

 

21

13030100

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення

33117366006002

 

22

13031000

Рентна плата за користування надрами для видобування бурштину

33116334006002

 

23

14021900

Пальне

33117344006002

 

24

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

31416531006002

 

25

16010100

Податок з реклами

33214827006002

 

26

16010200

Комунальний податок

33213828006002

 

27

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

31410612006002

 

28

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

31415617006002

 

29

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

31413512006002

 

30

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

31412513006002

 

31

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

33219811006002

 

32

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

33218812006002

 

33

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

33217813006002

 

34

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

33215815006002

 

35

18011000

Транспортний податок з фізичних осіб

31414715006002

 

36

18011100

Транспортний податок з юридичних осіб

31413716006002

 

37

18030100

Туристичний збір, сплачений юридичними особами

33218890006002

 

38

18030200

Туристичний збір, сплачений фізичними особами

33217891006002

 

39

18040100

Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року

31411514006002

 

40

18040600

Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року

31417518006002

 

41

18041500

Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах, що справлявся до 1 січня 2015 року

33215826006002

 

42

18050300

Єдиний податок з юридичний осіб

31412698006002

 

43

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб

31411699006002

 

44

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний рік) дорівнює або перевищує 75 відсотків

31413664006002

 

45

19010100

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення

33111362006002

 

46

19011000

Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю стаціонарними джерелами забруднення

31114167006002

 

47

19010200

Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти

33110363006002

 

48

19010300

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини

33119364006002

 

49

19050200

Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища

33110329006002

 

50

19050300

Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами

33110330006002

 

51

19090000

Податки та збори, не віднесені до інших категорій

31417529006002

 

52

21010300

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету (комунальної власності АРК, області, міст Києва та Севастополя)

33219855006002

 

53

21010301

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету (комунальної власності району або міста республіканського (в АРК) та обласного значення)

33217857006002

 

54

21050000

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів

31413534006002

 

55

21080900

Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг

31417541006002

 

56

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

31416542006002

 

57

21081500

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів

31419561006002

 

58

21081700

Плата за встановлення земельного сервітуту

31416702006002

 

59

21110000

Надходження коштів від втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва

33215848006002

 

60

22010200

Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади

31414511006002

 

61

22010300

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

31413501006002

 

62

22010500

Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів 

33216892006002

 

63

22010700

Плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольними напоями та тютюновими виробами 

33214894006002

 

64

22011000

Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами 

33213895006002

 

65

22011100

Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами 

33216825006002

 

66

22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності

33212896006002

 

67

22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності (Міністерство економічного розвитку і торгівлі України)

34310896011619

 

68

22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності(Міністерство освіти і науки України )

34317896016628

 

69

22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності(Державна служба інтелектуальної власності України)

34319896017539

 

70

22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності(Міністерство охорони здоров'я України: )

34317896018574

 

71

22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності(Державна служба України з лікарських засобів)

34318896019635

 

72

22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності(Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань)

34311896020610

 

73

22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності (Міністерство екології та природних ресурсів України)

34313896022542

 

74

22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності (Державна служба геології та надр України )

34313896023541

 

75

22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності (Державна архітектурно-будівельна інспекція України)

34314896025689

 

76

22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності (Міністерство аграрної політики та продовольства України )

34315896026546

 

77

22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності (Державне агентство земельних ресурсів України)

34319896027615

 

78

22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності (Державне агентство рибного господарства України)

34318896028541

 

79

22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності (Державна інспекція сільського господарства України)

34310896130095

 

80

22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності (Міністерство доходів і зборів України)

34313896031555

 

81

22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності (Міністерство фінансів України )

34315896032002

 

82

22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності (Державна cлужба України з надзвичайних ситуацій)

34310896034533

 

83

22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку)

34315896036547

 

84

22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності (Державне космічне агентство України )

34310896037477

 

85

22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг)

34310896038540

 

86

22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності (Фонд державного майна України)

34318896039552

 

87

22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності (Обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації)

34315896040618

 

88

22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності (Міністерство внутрішніх справ України)

34316896070546

 

89

22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності (Служба безпеки України)

34318896076452

 

90

22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності (Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України)

34319896079500

 

91

22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг)

34311896042654

 

92

22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності (Міністерство соціальної політики України)

34318896043485

 

93

22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності (Державна інспекція України з безпеки на наземному транспоті)

34312896045575

 

94

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

33115324006002

 

95

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг(Державна міграційна служба України)

34319324110414

 

96

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

33217879006002

 

97

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг(Державна міграційна служба України)

34312879110182

 

98

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг(Державне агенство лісових ресурсів України)

34319879015439

 

99

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг(Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів)

34316879121940

 

100

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг(Державна архітектурно-будівельна інспекція України)

34311879025029

 

101

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг(Державне агенство земельних ресурсів України)

34315879127309

 

102

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг(Міністерство внутрішніх справ України)

34314879170067

 

103

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг(Національна поліція України)

34318879044025

 

104

22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

31417530006002

 

105

22012900

Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією 

31418540006002

 

106

22080401

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності (району або міста республіканського (в АРК) та обласного значення)

33215871006002

 

107

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування

31410537006002

 

108

22090200

Державне мито, не віднесене до інших категорій 

31418700006002

 

109

22090400

Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України

31419538006002

 

110

22130000

Орендна плата за водні об´єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою  міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами

33214805006002

 

111

24060300

Інші надходження

31414544006002

 

112

24062000

Кошти, отримані від учасника-переможця процедури закупівель під час укладання договору про закупівлі, як забезпечення виконання цього договору, які не підлягають поверненню учаснику-переможцю   

31414599006002

 

113

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

33119331006002

 

114

24062200

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття грунтового покриву (родючого шару грунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості грунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикориста-нням земельних ділянок

31411611006002

 

115

24110700

Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим та міськими радами

31513995006002

 

116

24110900

Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

31516903006002

 

117

24170000

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

31510921006002

 

118

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного теріторіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі

31417574006002

 

119

31020000

Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

31415532006002

 

120

31030000

Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності

31514905006002

 

121

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим

31512941006002