Офіційний веб-сайт Житомирської міської ради

Питання контролю за додержанням законодавства про працю

04.02.2019
Питання контролю за додержанням законодавства про працю

З 1 січня 2017 року набув чинності Закон №1774-VIII «Про зміну деяких законодавчих актів України», яким передбачена легалізація відносин у сфері зайнятості та оплати праці, шляхом делегування органам місцевого самоврядування повноважень у сфері контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення, а також накладання штрафів за його порушення.

«З метою реалізації Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» у частині здійснення контролю за додержанням законодавства про працю і зайнятість населення при департаменті бюджету та фінансів Житомирської міської ради в березні місяці 2018 року створено новий відділ з питань додержання законодавства про працю. Працівники відділу організовували та здійснювали в межах компетенції роботу, пов'язану із збільшенням надходжень до міського бюджету. Було взято під контроль питання щодо легалізації трудових відносин з найманими працівниками, забезпечення підвищення мінімальної заробітної плати, своєчасної виплати заробітної плати працівникам суб'єктів господарювання усіх форм власності», - зазначила заступник міського голови Світлана Ольшанська.

Зазначено, що посадовими особами відділу проводилась інформаційно-роз'яснювальна робота з керівниками суб'єктів господарювання щодо дотримання законодавства про працю. Проводилась відповідна робота щодо підвищення рівня заробітної плати найманим працівникам.

Рішенням виконавчого комітету створено робочу групу зі сприяння легалізації «тіньової» заробітної плати та «тіньової» зайнятості населення. До робочої групи включено представників:

- виконавчих органів Житомирської міської ради;

- муніципальної інспекції;

- ГУ ДФС у Житомирській області;

- Житомирського міського центру зайнятості;

- Пенсійного фонду України в Житомирській області;

- Житомирського відділення управління виконавчої дирекції Фонду   соціального страхування України у Житомирській області;

- Федерації професійних спілок Житомирської області.

З 01.02.2019 відділ з питань додержання законодавства про працю виведено в окремий виконавчий орган Житомирської міської ради та наділено функцією проведення перевірок та накладення штрафів.

Перевірки можуть проводитись не лише в організаціях, що перебувають у комунальній власності, а на підприємствах різних форм власності та у підприємців, які використовують працю найманих працівників.

Також отримано право складати протоколи про адміністративні правопорушення.

Директор департаменту бюджету та фінансів Діна Прохорчук повідомила: «З січня 2019 року згідно внесених змін до Бюджетного кодексу України, штрафні санкції, що накладаються виконавчими органами місцевих рад, зараховуються до відповідних місцевих бюджетів.

Платникам потрібно неухильно дотримуватись вимог законодавства з праці, тому що фінансова відповідальність дуже значна, а саме у разі:

 - фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час - у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати (125,2 тис.грн.), за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;

 - порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, більш як за один місяць, виплата їх не  в повному обсязі - у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати (12,5 тис. грн.);

 - недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці - у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати (41,7 тис.грн.), за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.

 - недопущення до перевірки по легалізації, - у стократному розмірі мінімальної заробітної плати (417,3 тис.грн.)

Сплата штрафу не звільнятиме від усунення порушень законодавства про працю».

Начальник відділу розгляду звернень ГУ ДФС у Житомирській області Ярослав Палій проінформував, що за 2018 рік надійшло 162 письмові скарги, що більше на 100, аніж за попередній рік. За результатами вжитих заходів ГУ ДФС у Житомирській області у напрямку легалізації трудових відносин у 2018 році роботодавцями оформлено на роботу приблизно 7 тис. найманих осіб, що на 4 тис. осіб більше, аніж за попередній рік.