Офіційний веб-сайт Житомирської міської ради

Переваги укладання колективного договору на підприємствах, в установах та організаціях різних форм власності

08.02.2019
Переваги укладання колективного договору на підприємствах, в установах та організаціях різних форм власності

Колективний договір – це локальний нормативно-правовий акт, що укладається на певний строк роботодавцем і працівниками в особі їх представників, виражає їх узгоджену волю з питань регулювання трудових, виробничих і соціально-економічних відносин, закріплює їх права,                 обов'язки, гарантії реалізації трудових прав і інтересів, і норми якого поширюються на всіх працівників, у тому числі майбутніх.

Колективний договір укладається на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають права юридичної особи (ч. 1 ст. 11 КЗпП України).

Також, у ч. 2 ст. 11 КЗпП України закріплено, що колективний договір може укладатися в структурних підрозділах підприємства, установи, організації в межах компетенції цих підрозділів. Під такими підрозділами маються на увазі цехи, відділи, сектори тощо.

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради наголошує, що положення колективного договору розповсюджується на всіх працівників підприємства, незалежно від того, чи є вони членами профспілки, і є обов'язковими для всіх.

Потреба в укладенні колективного договору зумовлюється й тим, що до нього обов’язково включають норми, які згідно з чинними законодавчими актами мають бути закріплені в колективному договорі. Так, відповідно до статті 15 Закону України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 р. № 108/95-ВР у колективному договорі мають установлюватися: форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження і розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регіональними) угодами.

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради наголошує, що колективний договір, який укладено з дотриманням норм діючого законодавства та з урахуванням наявних можливостей підприємства, сприяє стабільності, продуктивній діяльності підприємства, створенню надійної підстави соціального захисту працівників, запобіганню трудовим конфліктам, соціальної напруженості в колективі.

Укладання колективного договору дає можливість підприємству довести правомірність включення до валових видатків сум матеріальної допомоги, оформити відпустку працівника за свій рахунок, надавати додаткову відпустку за ненормований робочий день, тощо.

Відсутність колективного договору на підприємстві, в організації чи установі призводить до обмеження можливостей захисту прав працівників лише умовами, визначеними у трудовому договорі і законодавстві, яким визначаються державні гарантії переважно на мінімальному рівні.

Департамент соціальної політики Житомирської  міської ради звертає Вашу увагу, що в умовах ринкової економіки, коли законодавством значно звужено сферу державного регулювання з таких питань, як організація матеріального стимулювання, використання робочого часу, режиму праці та відпочинку, колективний договір залишається чи не єдиним документом, який захищає соціально-економічні інтереси робітників незалежно від того, де вони працюють.

Стаття 9 Закону України «Про колективні договори і угоди» передбачає повідомну реєстрацію колективних договорів в органах держаної виконавчої влади та в органах місцевого самоврядування.

Департаментом соціальної політики Житомирської міської ради з початку року  проведено 66 повідомних реєстрацій колективних договорів, змін та доповнень  до них.

 

Шановні керівники підприємств, установ, організацій

різних форм власності !

 

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради рекомендує взяти інформацію до уваги та використання в роботі,  адже колективний договір – запорука взаємопорозуміння адміністрації та трудового колективу підприємства.

Пропонуємо переглянути діючі колективні договори з урахуванням змін трудового законодавства, якщо термін дії їх минув  -  укласти нові.

 

 

За інформацією департамента соціальної політики Житомирської міської ради 

(для довідок тел.47-03-67)