Офіційний веб-сайт Житомирської міської ради

ІНФОРМАЦІЯ відділу по управлінню та приватизації комунального майна Житомирської міської ради про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності - cуб’єктів господарювання, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів

15.03.2019

ІНФОРМАЦІЯ

відділу по управлінню та приватизації комунального майна   Житомирської міської ради про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності - cуб’єктів господарювання, які будуть  залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів комунальної власності Житомирської міської об’єднаної    територіальної громади малої приватизації

Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – окреме майно –

приміщення магазину з підвалом загальною площею 339,3 м2

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Володимирська, 3/1

Балансоутримувач об’єкта оцінки: комунальне підприємство «Виробниче житлове ремонтно - експлуатаційне підприємство №5» Житомирської міської ради  (код ЄДРПОУ 13565123).

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для приватизації шляхом викупу орендарем із зарахуванням йому вартості невід’ємних поліпшень під час остаточного розрахунку за об’єкт приватизації.

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основних засобів, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком - 1 (один) об’єкт.

Розмір земельної ділянки: інформація відсутня.

Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.

Платник робіт з оцінки: орендар ТОВ ТК «Полісся-Продукт».

Очікувана ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця для оцінки нерухомого майна становить  5,0 тис. грн.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2019.

2. Назва об’єкта оцінки: об’єкт соціально-культурного призначення приміщення

аптеки загальною площею 68,4  м2

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 113

Балансоутримувач об’єкта оцінки: Житомирський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Житомирської міської ради (код ЄДРПОУ 13560120).

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для приватизації шляхом викупу орендарем із зарахуванням йому вартості невід’ємних поліпшень під час остаточного розрахунку за об’єкт приватизації.

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основних засобів, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком - 1 (один) об’єкт.

Розмір земельної ділянки: приміщення аптеки розташоване на земельній ділянці Житомирської міської об’єднаної територіальної громади.

Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.

Платник робіт з оцінки: орендар Житомирська міська громадська організація «Християнський центр соціальної реабілітації хворих на наркоманію та алкоголізм «Якір».

Очікувана ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця для оцінки нерухомого майна становить  4,0 тис. грн.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2019.

3. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлове

приміщення загальною площею 136,8 м2

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Київська, 10

Балансоутримувач об’єкта оцінки: комунальне підприємство «Житомиртепло-комуненерго» Житомирської міської ради  (код ЄДРПОУ 35343771).

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для приватизації шляхом викупу орендарем із зарахуванням йому вартості невід’ємних поліпшень під час остаточного розрахунку за об’єкт приватизації.

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основних засобів, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком - 1 (один) об’єкт.

Розмір земельної ділянки: нежитлове приміщення розташоване на земельній ділянці Житомирської міської об’єднаної територіальної громади.

Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.

Платник робіт з оцінки: орендар громадська організація «Творча майстерня художників та архітекторів»

Очікувана ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця для оцінки нерухомого майна становить  4,0 тис. грн.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2019.

4. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – окреме майно – вбудоване нежитлове приміщення загальною площею 208,3 м2

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Київська, 25

Балансоутримувач об’єкта оцінки: комунальне підприємство «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство №6» Житомирської міської ради  (код ЄДРПОУ 13559022).

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для приватизації шляхом викупу орендарем із зарахуванням йому вартості невід’ємних поліпшень під час остаточного розрахунку за об’єкт приватизації.

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основних засобів, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком - 1 (один) об’єкт.

Розмір земельної ділянки: вбудоване нежитлове приміщення розташоване на земельній ділянці Житомирської міської об’єднаної територіальної громади.  

Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.

Платник робіт з оцінки: орендар фізична особа-підприємець Хоруженко О.В.

Очікувана ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця для оцінки нерухомого майна становить  5,0 тис. грн.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2019.

Телефон замовника конкурсу: (0412) 48-12-21, 48-12-20.

Електронна адреса замовника конкурсу: privat@zt-rada.gov.ua

Замовник робіт з оцінки: відділ по управлінню та приватизації комунального майна міської.

Подібними об’єктами є: приміщення магазину, аптеки, офіси, нежитлові приміщення та будівлі.

Звіт про оцінку майна має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності - суб’єкта  господарювання, що проводив оцінку.

 Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватись відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (зі змінами, внесеними наказом ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України  20.02.2018 за  № 198/31650) (далі – Положення).

До участі у конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів  оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України « Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність  в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна  за напрямом 1 «Оцінки об’єктів у матеріальній формі»  та спеціалізацією  у межах  цього  напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».

Для зарахування балів згідно з Положенням  будуть враховуватися кваліфікаційні  свідоцтва ( кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності не менше 3-х років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості) у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них).

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсів) викладені у пунктах 5-10 розділу ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 - 5 до Положення формами.

Відділом  по управлінню та приватизації комунального майна міської ради будуть розглядатись пропозиції, в яких строк виконання робіт не перевищує 5 днів після отримання у повному обсязі необхідної інформації та інформації про об’єкт оцінки.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті до відділу по управлінню та приватизації комунального майна Житомирської міської ради не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно). На конверті потрібно  зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

Конкурс відбудеться 03.04.2019 о  11 – й  год.  за  адресою: м. Житомир, майдан    ім. С. П.  Корольова,  4/2,  кім. 270. Документи  на  участь  у  конкурсі  приймаються до 27.03.2019 (включно). Телефон для довідок: 48-12-21, 48-12-20.