Офіційний веб-сайт Житомирської міської ради

Інформація про виконання бюджету Житомирської міської об’єднаної територіальної громади за І квартал 2019 року

11.04.2019

ДОХОДИ

За І квартал 2019  року до місцевого бюджету надійшло 785 865,0тис.грн., в тому числі власних доходів загального фонду 400 057,8 тис.грн., трансфертів до загального фонду – 354 155,8 тис.грн, доходів спеціального фонду – 31 651,4тис.грн.

У зв’язку із приєднанням громади с.Вереси до громади м.Житомира та утворенням Житомирської міської ОТГ, до місцевого бюджету у І кварталі ц.р. надходили податки, платежі та інші надходження в тому числі від платників податків с.Вереси.

 За січень-березень 2019 року до загального фонду місцевого бюджету надійшло 400 057,8 тис.грн. доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів). Показник доходів І кварталу 2019 року виконано на 102,6 відсотків, перевиконання становить 10 306,4 тис.грн. Річний показник доходів загального фонду виконано на 23,4 відсотків.

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження загального фонду місцевого бюджету збільшились на 56 449,0 тис.грн. або на 116,4 відсотків.

Основними бюджетоутворюючими податками для бюджету Житомирської міської об’єднаної територіальної громади є податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок, податок на майно, акцизний податок, частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та податку на прибуток підприємств комунальної власності.

Бюджетоутворюючими  платниками є ІП «Євроголд індестріз ЛТД», ПАТ «ЕК «Житомиробленерго», ТОВ «Полісся – Продукт», ТОВ «Тедіс Україна», ПАТ «Житомирський маслозавод», ЗАТ «Житомирські ласощі», ТОВ «АТБ – маркет», ТОВ «Житомирський м’ясокомбінат», ТОВ «Житомирський картонний комбінат».

Найбільші надходження в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року становлять по податку на доходи фізичних осіб – 44 211,7 тис.грн. або на 120,8 відсотків, єдиному податку – 13 827,2 тис.грн. або 124,2 відсотків, платі за землю – 3 223,1 тис.грн. або 111,2 відсотків,  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 3 274,1 тис.грн. або 176,1 відсотків, адміністративних штрафах та штрафних санкціях за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів – 568,8 тис.грн. або майже у 4 рази.

За січень-березень 2019 року до спеціального фонду місцевого бюджету надійшло 12 399,4 тис.грн. доходів (без урахування власних надходжень). Показник доходів спеціального фонду І кварталу 2019 року виконано на 392,8 відсотків, перевиконання становить 9 242,4 тис.грн.

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження спеціального фонду місцевого бюджету збільшилися на 6 058,2 тис.грн. або на 195,5 відсотків.

До бюджету розвитку Житомирської міської об’єднаної територіальної громади надійшло 11 539,8 тис.грн., а саме: від відчуження майна комунальної власності – 5 416,7 тис.грн., надходження від продажу земельних ділянок комунальної власності – 4 976,6 тис.грн., пайової участі у розвитку  інфраструктури  громади – 1 146,5 тис.грн. Доходи бюджету розвитку у І кв. ц.р. у порівнянні з І кв.2018 року збільшились на 5 553,3 тис.грн. або 192,8відсотків.

У січні – березні 2019 року запроваджено здійснення контролю з питань додержання мінімальних гарантій і оплаті праці, зайнятість населення, виїзні відвідування неплатників податків, відпрацювання платників акцизного податку, обробка реєстрів нерухомого майна, надання консультацій по сплаті місцевих податків.         

Бюджетом Житомирської міської об’єднаної територіальної громади отримано трансфертів до загального та спеціального фондів в загальній сумі 354 155,8 тис.грн. Відповідно до потреби трансферти профінансовано в повному обсязі.

Отримано субвенцій загального фонду, а саме на:

- виплату допомоги сім’ям з дітьми - 70 885,8 тис.грн.;

- надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг - 131 118,6 тис.грн.;

- освітня субвенція – 80 133,3 тис.грн.;

- медична субвенція – 48 320,1 тис.грн.;

- надання пільг та субсидій на придбання твердого і рідкого пічного побутового палива - 15,3 тис.грн.;

- відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань - 1 752,9 тис.грн.;

- здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції - 1 532,3 тис.грн.;

- надання державної підтримки особам з освітніми потребами - 834,1тис.грн.;

- виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування - 762,0 тис.грн.;

- здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я (цукровий діабет) - 2 077,1 тис.грн.;

- проведення робіт, пов’язаних зі створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг, у тому числі соціального характеру, в форматі «Прозорий офіс» - 2 159,3 тис.грн.;

- освітні потреби за рахунок  відповідної субвенції з державного бюджету – 834,1 тис.грн.;

- інші субвенції з місцевого бюджету – 1 186,8 тис.грн.

Отримано дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету в сумі 13 378,2тис.грн.

ВИДАТКИ

 За І квартал 2019 року бюджет Житомирської міської об’єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) по видатках виконано в сумі 764,4 млн.грн. або 25,3 відсотка.

За звітний період видатки загального фонду місцевого бюджету проведені в обсязі  674,3 млн.грн., або 24,7 відсотка  уточнених річних призначень.

Видатки    спеціального    фонду    місцевого    бюджету    складають   90,1  млн.грн., у тому числі бюджет розвитку – 71,0 млн.грн.

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі місцевого бюджету  становлять  видатки на виконання бюджетних програм по галузі «Освіта».  На дану галузь спрямовані кошти в  сумі  248,8 млн.грн. або 32,6 % від загального обсягу проведених видатків. Із загальної суми фінансування галузі за рахунок  освітньої   субвенції   з   державного   бюджету   видатки   проведені   в   сумі   80,0 млн.грн.

Видатки на виконання бюджетних програм по галузі «Охорона  здоров’я» становлять 71,9 млн.грн., у тому числі за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету – 45,7 млн.грн.

На   соціальний   захист   та   соціальне   забезпечення   спрямовано   215,3 млн.грн. (з урахуванням видатків за рахунок  субвенцій з державного бюджету).

Фінансування бюджетних програм по галузі «Культура» проведено в обсязі 4,6 млн.грн.

Програми галузі «Фізична  культура  і  спорт»  профінансовані в сумі  4,9 млн.грн.

Видатки на виконання програм житлово-комунального господарства громади   профінансовані   в   сумі    53,0   млн.грн.,    у   т.ч.   благоустрій   –   20,4 млн.грн.

На забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом профінансовані видатки в сумі 29,8 млн.грн. або 33,4 відсотка уточнених річних призначень.

На утримання автомобільних доріг  та дорожньої інфраструктури  громади у І кварталі 2019 року витрачені кошти в сумі 13,4 млн.грн. або 19,3 відсотка.

У І кварталі 2019 року до державного бюджету перераховано реверсну дотацію у сумі 21,2 млн.грн.

У процесі виконання місцевого бюджету у 2019 році у першочерговому порядку здійснюється фінансування захищених видатків, які визначено статтею 55 Бюджетного кодексу України, зокрема видатки на оплату праці працівників бюджетних установ, на розрахунки за спожиті комунальні послуги і енергоносії.