Офіційний веб-сайт Житомирської міської ради

Інформація про продаж об’єктів малої приватизації Житомирської міської об’єднаної територіальної громади

19.07.2019

Об’єкти нерухомого майна – приміщення магазину з підвалом  

за адресою: м. Житомир, вул. Володимирська, будинок № 3/1, загальною площею  кв. м. приватизовано 18 липня 2019 року шляхом викупу ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ПОЛІССЯ - ПРОДУКТ".

Ціна продажу об`єкта приватизації з урахуванням поліпшень становить 4 645 020 грн. 00 коп. (чотири мільйони шістсот сорок п’ять тисяч двадцять гривень 00 коп.) з ПДВ, в тому числі:

- приміщення магазину 3 303 858, 00 грн. (три мільйони триста три тисячі вісімсот п’ятдесят вісім гривень 00 коп.) з ПДВ,

- приміщення підвалу 1 341 162, 00 грн. (один мільйон триста сорок одна тисяча сто шістдесят дві гривні 00 коп.) з ПДВ;

вартість невід’ємних поліпшень, здійснених орендарем, в розмірі       502 276 грн. 00 коп. (п’ятсот дві тисячі двісті сімдесят шість гривень 00 коп.), в тому числі:

  • приміщення магазину 357 912,00 грн. (триста п’ятдесят сім тисяч дев’ятсот дванадцять гривень 00 коп.),
  • приміщення підвалу 144 364,00 грн. (сто сорок чотири тисячі триста шістдесят чотири гривні 00 коп.);

ціна продажу приміщення магазину з підвалом зменшена на суму компенсації невід’ємних поліпшень в розмірі 4 142 744, грн. 00 коп. (чотири мільйони сто сорок дві тисячі сімсот сорок чотири гривні 00 коп.) з ПДВ, що підлягає сплаті за ОБ`ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ,

в тому числі:

- приміщення магазину 2 945 946, 00 грн. (два мільйони дев’ятсот сорок п’ять тисяч дев’ятсот сорок шість гривень 00 коп.) з ПДВ,

- приміщення підвалу 1 196 798, 00 грн. (один мільйон сто дев’яносто шість тисяч сімсот дев’яносто вісім гривень 00 коп.) з ПДВ.