Офіційний веб-сайт Житомирської міської ради

Про режим роботи об’єктів торгівлі, закладів ресторанного господарства та сфери послуг на території Житомирської ОТГ

27.09.2019
Про режим роботи об’єктів торгівлі, закладів ресторанного господарства та сфери послуг на території Житомирської ОТГ

На території Житомирської міської об’єднаної територіальної громади режим роботи об’єктів торгівлі, закладів ресторанного господарства та сфери послуг діє відповідно до Положення, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 18.09.2019 №1007.

Положенням про порядок встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі, закладів ресторанного господарства та сфери послуг на території Житомирської міської об’єднаної територіальної громади зазначено часові періоди, упродовж яких суб’єкт господарювання здійснює діяльність в об’єктах торгівлі, закладах ресторанного господарства та сфери послуг, а саме:

денний час – з 8.00 год. до 22.00 год.

нічний час –  з 22.00 год. до 8.00 год.

Робота об’єктів торгівлі, закладів ресторанного господарства та сфери послуг у денний час здійснюється на підставі заяви суб’єкта господарювання, яка підписується відповідним заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

Робота об’єктів торгівлі, закладів ресторанного господарства та сфери послуг у нічний час здійснюється за рішенням виконавчого комітету Житомирської міської ради.

Суб’єкт господарювання, який має намір встановити режим роботи об’єкта у денний час, подає до Центру надання адміністративних послуг Житомирської міської ради такі документи:

 • заяву про встановлення режиму роботи об’єкта торгівлі, закладу ресторанного господарства та сфери послуг згідно з додатком 1 до Положення (у двох примірниках);
 • копію виписки / витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
 • копію документа, що посвідчує право користування приміщенням.

Після реєстрації документів у Центрі пакет документів передається до департаменту економічного розвитку Житомирської міської ради (далі – Департамент).

Департамент забезпечує:

 • упродовж 5-ти робочих днів з дати реєстрації заяви розгляд документів на відповідність вимогам Положення та передачу заяви / проекту листа про обґрунтовану відмову на підпис заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради;
 • передачу до Центру одного примірника заяви / листа про обґрунтовану відмову.

Заяву та додані до неї документи повертаються заявнику без реєстрації у разі подання неповного пакета документів. Режим роботи вважається встановленим з дня підписання заяви заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

Підставами для відмови в одержанні адміністративної послуги - погодження режиму роботи об’єкта у денний час є:

 • подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання адміністративної послуги;
 • виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, розбіжностей та/або недостовірних відомостей.

Суб’єкт господарювання, який має намір встановити режим роботи об’єкта у нічний час, подає до Центру надання адміністративних послуг Житомирської міської ради такі документи:

 • заяву про встановлення режиму роботи об’єкта торгівлі, закладу ресторанного господарства та сфери послуг згідно з додатком 2 до Положення (в одному примірнику);
 • копію виписки / витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
 • копію документа, що посвідчує право користування приміщенням;
 • знімки з камер відеоспостереження, розміщених на фасаді будівлі, - стоп-кадр;
 • інформацію про особу (ПІБ, посада, номер телефону), яка, у разі необхідності, відповідатиме за доступ упродовж години до відеоматеріалів та збереження упродовж 30 днів архівного документа з камер відеоспостереження;
 • гарантійний лист щодо зберігання відеоматеріалів упродовж 30 днів, у разі не підключення до системи «Безпечне місто» (а у подальшому – можливість підключення до вищевказаної системи);

У разі, якщо об’єкт, розміщений у житловому будинку або прибудований до нього, суб’єкт господарювання крім документів, передбачених п. 3.1 Положення, додатково подає такі документи:

 • письмову згоду із зазначенням даних власників приватизованих / викуплених квартир, суміжних до об’єкта, та квартир, які розміщуються над об’єктом (прізвище, ім’я, по батькові, адреса, номер телефону);
 • копію протоколу проведення досліджень шумового навантаження, інфразвуку та вібрації, виданого органом державної санітарно-епідеміологічної служби;
 • відповідальність за достовірність інформації, зазначеній у заяві, та у документах, які до неї додаються, несе виключно суб’єкт господарювання;

Після реєстрації документів у Центрі пакет документів передається до Департаменту економічного розвитку міської ради. Департамент упродовж 30-ти календарних днів, за умови дотримання ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», забезпечує:

 • внесення матеріалів для розгляду на засідання Комісії з організації роботи об’єктів торгівлі, закладів ресторанного господарства та сфери послуг (далі – Комісія).
 • на підставі рішення Комісії підготовку проекту рішення виконавчого комітету міської ради про встановлення / про обґрунтовану відмову щодо встановлення режиму роботи об’єкта у нічний час.
 • підготовку витягу з рішення виконавчого комітету про встановлення / про обґрунтовану відмову у встановленні режиму роботи об’єкта у нічний час та передачу його до Центру упродовж 5 робочих днів з моменту прийняття рішення виконавчим комітетом міської ради.

Підставами для відмови в одержанні адміністративної послуги - погодження режиму роботи об’єкта у нічний час є:

 • подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання адміністративної послуги, передбачених п. 3.1 Положення та п. 3.2 у випадках, визначених Положенням.
 • виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, розбіжностей та / або недостовірних відомостей.
 • наявність документально підтверджених фактів порушень вимог чинного законодавства України щодо порядку здійснення господарської діяльності, режиму роботи об’єкта, санітарних норм, громадського порядку, звукового режиму, що порушують права та інтереси громадян міста, інших вимог чинного законодавства під час роботи об’єкта.

Підстави відмови зазначаються у рішенні виконавчого комітету Житомирської міської ради.

Суб’єкт господарювання, якому встановлено режим роботи об’єкта у нічний час зобов’язаний:

 • забезпечити дотримання громадського порядку у приміщенні та на прилеглій до об’єкта території;
 • не використовувати у нічний час на прилеглій до об’єкта території звуковідтворювальну апаратуру та інші джерела побутового шуму, проведення салютів, фейєрверків та інших піротехнічних засобів. 

Скасування встановленого режиму роботи у нічний час здійснюється за рішенням виконавчого комітету Житомирської міської ради у таких випадках:

 • за зверненням суб’єкта господарювання у разі зміни виду діяльності, власника об’єкта, припинення господарської діяльності.
 • у разі надходження обґрунтованих колективних скарг від мешканців Житомирської міської об’єднаної територіальної громади на порушення тиші та громадського порядку під час роботи об’єкта у нічний час, після підтвердження інформації, що міститься у скарзі відповідними контролюючими органами.
 • за поданням контролюючих органів щодо систематичного порушення встановленого режиму роботи, громадського порядку, перевищення рівнів шуму та вібрації, установлених санітарними нормами, та інших вимог чинного законодавства України під час експлуатації об'єкта.

 

 

 

 

 

 

 

Документи

ПОЛОЖЕННЯ про порядок встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі, закладів ресторанного господарства та сфери послуг на території Житомирської міської об’єднаної територіальної громади
Рішення виконавчого комітету