Офіційний веб-сайт Житомирської міської ради

Як роботодавцю оформити трудові відносини з найманим працівником

19.11.2019
Як роботодавцю оформити трудові відносини з найманим працівником

Трудові відносини між роботодавцем і найманим працівником  регулюються Кодексом законів про працю України. 

Відповідно до  статті 21 Кодексу законів про працю України трудовий договір є угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Крок 1: Збір документів щодо оформлення трудових відносин з працівником. (ст. 24 КЗпП України)

Перед  укладанням трудових відносин працівник зобов’язаний  надати роботодавцю наступні документи: паспорт або iнший документ, що посвiдчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, - також документ про освiту (спецiальнiсть, квалiфiкацiю), про стан здоров'я та iншi документи.

Крок 2: Направлення на попередній медичний огляд (за необхідності)

(ст. 169 КЗпП України, ст. 17 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992, ст. 21 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 06.04.2000)

Метою медичного огляду найманого працівника є визначення стану його здоров’я, щодо можливості виконання певних трудових обов’язків, своєчасне виявлення гострих чи хронічних професійних захворювань, встановлення медичних протипоказань щодо здійснення окремих видів робіт, а також попередження виникненню та розповсюдженню інфекційних хвороб.

Крок 3: Заява про прийняття на роботу   (Зразок  заяви ТУТ)

Крок 4: Укладення договору з працівником (Зразок трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю ТУТ).

 Укладення трудового договору юридичними особами оформляється наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу про зарахування працiвника на роботу.

Фізичні особи-підприємці оформляють наказ про прийняття на роботу та укладають трудовий договір. При укладанні  трудового договору з найманим працівником можуть використовувати форму трудового договору укладеного між працівником та фізичною особою, затвердженою Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 08.06.2001 № 260 змінивши окремі пункти трудового договору. Слід звернути увагу на той факт, що з 2015 року центри зайнятості не реєструють трудові договори, які укладають фізичні особи-підприємці з найманими працівниками тому суб’єктам господарювання рекомендовано вести журнал реєстрації трудових договорів.

Наказ Держкомстату України  05.12.2008  № 489 ТУТ.

Наказ Міністерства праці  та соціальної політики України  08.06.2001 № 260 ТУТ.

Крок 5: Повідомлення державної фіскальної служби про прийом на роботу працівника (Постанова Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. N 413 ТУТ).

Крок 6: Інструктаж працівника та визначення йому робочого місця.

Слід пам`ятати, що до початку роботи за укладеним трудовим договором, роботодавець (юридична особа, фізична особа – підприємець) зобов’язаний:        роз'яснити працівникові його права і обов'язки та проінформувати під розписку про умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров'я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору;  ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором; визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;  проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони (Кодекс законів про працю України).

 Крок 7:Оформлення та внесення записів до трудової книжки працівника та до книги обліку руху трудових книжок (Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників затверджена спільним наказом Мінпраці, Мін’юсту і Мінсоцзахисту від 29.07.1993 № 58)

Трудова книжка — це основний документ про трудову діяльність працівника (Зразок трудової книжки ТУТ).

Працівникам, що стають на роботу вперше, трудову книжку оформлюють не пізніше 5-ти днів після прийняття на роботу, а студентам вищих й учням професійно-технічних навчальних закладів — не пізніше 5-ти днів після початку проходження стажування.

Записи внесені до трудової книжки про назви посад, професій мають відповідати найменуванню, зазначеному в Класифікаторі професій ДК 003:2010, затвердженому наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 р. № 327.

Наказ Мінстату України від 27.10.1995 № 277 можна переглянути ТУТ,

Зразок книги обліку ТУТ

Крок 8:Оформлення особової картки праці (Переглянути зразок можна ТУТ).

Крок 9 : Ознайомлення з документами найманого працівника

Типової форми графіка відпусток, штатного розпису та графіку змінності законодавство не містить. Ми пропонуємо наступні зразки:

Зразок штатного розпису ТУТ;

Зразок графіку відпусток ТУТ;

Зразок графіку змінності ТУТ.