Офіційний веб-сайт Житомирської міської ради

Легалізуй трудові відносини з працівниками!

21.11.2019
Легалізуй трудові відносини з працівниками!

За порушення трудового законодавства юридичні та фізичні особи – підприємці, які використовують найману працю, несуть фінансову відповідальність у таких розмірах:

— 30 мінімальних зарплат за кожного працівника - 125 190 грн.  за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору; оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час; виплату заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску.

— 10 мінімальних зарплат за кожного працівника - 41 730 грн. за недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці;

— 3 мінімальні зарплати – 12 519 грн.  за порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць; виплату їх не в повному обсязі.

10 мінімальних зарплат за кожного працівника  - 41 730 грн. за недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

— 1 мінімальна зарплата - 4 173 грн. за порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених вище. 

Департамент бюджету та фінансів міської ради