Офіційний веб-сайт Житомирської міської ради

КП «Профілактика» Житомирської міської ради

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КП

Код ЄДРПОУ: 04804770

PROZORRO ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ

КП «Профілактика» надають платні послуги з охорони здоров’я – медичні огляди декретованого контингенту, медичні огляди працюючих зі шкідливими умовами праці, осіб, які поступають на навчання.
Видають медичні довідки щодо придатності керування транспортним засобом, для отримання дозволу на об’єкт дозвільної системи.
Ідентифікаційний код 04804770 

Директор підприємства: Вербич Олена Володимирівна

Цілі діяльності підприємства:

           При попередніх медичних оглядах:

 • визначення стану здоров'я працівника;
 • реєстрація вихідних об'єктивних показників здоров'я та можливості виконання професійних обов'язків в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу;
 • виявлення професійних захворювань (отруєнь), що виникли раніше при роботі на попередніх виробництвах, та попередження виробничо зумовлених професійних захворювань .

           При періодичних медичних оглядах:

 • своєчасне виявлення ранніх ознак гострих і хронічних професійних захворювань (отруєнь), загальних та виробничо зумовлених захворювань у працівників;
  забезпечення динамічного спостереження за станом здоров'я працівників в умовах дії шкідливих та небезпечних виробничих факторів і трудового процесу;
 • вирішення питання щодо можливості працівника продовжувати роботу в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних виробничих факторів і трудового процесу;
 • визначення лікувально-профілактичних та реабілітаційних рекомендацій
Основні види діяльності:
 • проведення попередніх медичних оглядів (під час прийняття на роботу) та періодичних (протягом трудової діяльності) працівників зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці, або таких, де є потреба у професійному доборі, та осіб віком до 21 року.
 •  огляд працівників підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, виду економічної діяльності, фізичних осіб, які використовують найману працю;
 •  огляд осіб, які забезпечують себе роботою самостійно згідно наказу МОЗ України № 246 від 21.05.2007 р. «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій»;
 • огляд декретованих категорій населення згідно наказу МОЗ України № 280 від 23.07.2002 р  «Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.05. 2001 № 559);
 • обстеження фізичних осіб на предмет придатності до керування автотранспортними засобами (наказ №65/80 МОЗ України від 31.01.13 );
 • обстеження фізичних осіб на предмет використання та зберігання вогнепальної зброї (наказ №252 МОЗ України від 03.12.1999 );
 • медичний огляд вступників до навчальних закладів.

Контакти

Директор підприємства: Вербич Олена Володимирівна

Адреса: В. Бердичівська, 32, м. Житомир;

Тел.: 37-84-69;

Електронна адреса: profilaktika1956@gmail.com 

Графік прийому громадян

з 8.00 до 14.00  

СТРУКТУРА КЕРІВНИЦТВА КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА