Офіційний веб-сайт Житомирської міської ради

Психолого-медико-педагогічна консультація управління освіти Житомирської міської ради

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

Психолого-медико-педагогічна консультація управління освіти Житомирської міської ради (далі - ПМПК) є діагностично-корекційною структурою, функціонує як підрозділ управління освіти Житомирської міської ради. 
Діяльність  ПМПК  спрямована на:
- виявлення, психолого-педагогічне вивчення, оцінку труднощів та потенційних можливостей розвитку дітей віком до 18 років, які потребують корекції фізичного та (або) інтелектуального розвитку,  мають ознаки  ризику  виникнення  труднощів  у пізнавальній  діяльності та поведінці;
- підготовку висновку та рекомендацій щодо розвитку, змісту, форм і методів  навчання   з  урахуванням особливостей навчально-пізнавальної діяльності дитини;
- консультування батьків (або осіб, які їх замінюють), педагогічних працівників  з питань вибору можливих форм і методів навчання,  у тому   числі   інклюзивного,   у   поєднанні   з реабілітаційними  заходами,  соціальною  адаптацією та інтеграцією у суспільне життя дітей,  які потребують корекції фізичного та (або) інтелектуального розвитку;
- облік, систематизацію та аналіз даних  про  кількість  дітей, які потребують корекції фізичного та (або) інтелектуального розвитку, за освітніми потребами з урахуванням видів порушень в регіоні з метою надання пропозицій органам управління освітою щодо  створення належних умов та вжиття заходів для реалізації права  таких  дітей на здобуття освіти, забезпечення її гнучкості та різноманітності у місцях проживання;
-  організацію індивідуальної  корекційно- розвиткової   допомоги дітям,  які  потребують  корекції фізичного та (або) інтелектуального розвитку, насамперед зі складними та тяжкими порушеннями;
-  співпрацю зі шкільними психолого-медико-педагогічними комісіями спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), загальноосвітніх шкіл;
-   надання науково-методичної  допомоги педагогічним працівникам загальноосвітніх  навчальних закладів з питань інклюзивного навчання та створення  оптимальних умов для реалізації потенційних можливостей, розвитку здібностей, обдарувань,  здобуття якісної освіти дітьми з особливими освітніми потребами;
-  системну психолого-педагогічну  підтримку дітей з особливими освітніми  потребами,  які навчаються в  умовах  інклюзивного  навчання,  за  індивідуальною  формою  в домашніх умовах;
- психолого-педагогічний супровід  сімей,  які виховують дитину зі складними порушеннями розвитку, у тому числі з інвалідністю;
- залучення батьків  (або осіб,  які  їх  замінюють)  до  участі  в реабілітаційному   процесі   шляхом їх участі у проведенні корекційно-розвиткових занять, надання методичних  рекомендацій щодо розвитку і виховання їхніх дітей;
- просвітницьку діяльність серед населення в цілях профілактики виникнення порушень  у  психічному  розвитку  дітей,  труднощів  у навчанні та формуванні особистості.

Контакти

Адреса ПМКП : м. Житомир, вул. Старий бульвар, 21

Телефон: 22-72-05 

pmpk.uo.zt@gmail.com

Завідувач: Колос Тетяна Михайлівна

Графік роботи

Понеділок - п'ятниця 09:00-18:00

Обідня перерва 13:00 - 14:00

Субота, неділя - вихідний