Офіційний веб-сайт Житомирської міської ради

Відділ фінансів місцевих органів управління

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

 1. Основними завданнями відділу фінансів місцевих органів управління є:
  1. 1.  Здійснення функцій по складанню, виконанню міського бюджету в частині призначень на утримання виконавчих органів Житомирської міської ради, міських цільових програм для забезпечення здійснення виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень у відповідних сферах діяльності,  субвенцій районним у місті бюджетам на забезпечення виконання делегованих міською радою повноважень.
  2. 2.  Участь у підготовці проектів нормативно-правових та розпорядчих актів стосовно структури виконавчих органів Житомирської міської ради, штатів, встановлення посадових окладів, надбавок, преміювання.
  3. 3.  Проведення контрольно-аналітичної роботи  на етапах планування та використання бюджетних коштів по напрямках, що входять до компетенції відділу, підготовка на вимогу керівництва матеріалів аналітичного та інформаційного змісту, даних періодичної звітності, пропозицій.

Контакти

(0412) 48-12-29

fin@zt-rada.gov.ua

 
 

Регламент роботи

 1.  Відділ фінансів місцевих органів управління департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради відповідно до покладених на нього завдань:
 •  Забезпечує підготовку пакету документів в частині розрахунків на утримання органів місцевого самоврядування в цілому по місту на бюджетний рік в розрізі виконавчих органів міської та районних у місті рад у відповідності з вимогами чинного законодавства, субвенцій районним бюджетам на виконання делегованих міською радою повноважень для розгляду на депутатських комісіях, засіданнях виконавчого комітету та затвердження на сесії міської ради.
 •  Організує роботу з головними розпорядниками бюджетних коштів з підготовки бюджетних запитів в частині видатків, що відносяться до компетенції відділу, до проекту міського бюджету на наступний бюджетний рік відповідно до вимог бюджетного законодавства, перевіряє їх.
 • Складає помісячний розпис асигнувань на утримання виконавчих органів міської ради,  відповідних міських цільових програм, вносить зміни до бюджетних призначень, асигнувань, згідно встановленого порядку.
 • Доводить до ГРК лімітні довідки про бюджетні асигнування.
 • Здійснює фінансування видатків на утримання виконавчих органів міської, районних рад та зазначених вище субвенцій районам, міських програм відповідно до розпису міського бюджету.
 • Перевіряє кошториси головних розпорядників коштів міського бюджету та розрахунки до кошторисів; документи, що застосовуються в процесі виконання бюджету, забезпечує внесення змін до них при наявності законних підстав.
 •  Перевіряє штатні розписи структурних підрозділів міської та районних рад в частині дотримання вимог чинного законодавства; правильності визначення їх фонду оплати праці.
 • Розглядає звіти та помісячні аналізи розпорядників коштів та складає зведені звіти про використання бюджетних асигнувань на утримання органів місцевого самоврядування в цілому по місту та пояснювальну записку до них; подає їх виконавчому комітету міської ради та департаменту фінансів ОДА за встановленими формами звітності.
 •  Приймає участь у розробці пропозицій по вдосконаленню структури органів управління міста, визначенні штатної чисельності, розробляє нормативно-правові документи, а саме: готує проекти рішень ради та виконкому, розпоряджень міського голови про розподіл чисельності органів управління, про встановлення посадових окладів, надбавок та доплат керівникам виконавчих органів міської ради та їх заступникам у відповідності з чинним законодавством, про внесення змін у штатні розписи виконавчих органів міської ради.
 • Надає консультативну допомогу учасникам бюджетного процесу з питань, що належать до його компетенції.
 • Забезпечує виконання плану контрольно-економічної роботи за дотриманням чинного законодавства у витрачанні коштів на утримання органів місцевого самоврядування та за діяльністю райфінвідділів по забезпеченню інших виплат, що відносяться до повноважень відділу, за рахунок субвенцій, табелю звітності департаменту.
 • Аналізує стан, тенденції розвитку та змін у структурі органів місцевого самоврядування, узагальнює матеріали і готує пропозиції з цих питань за вимогами та завданнями.
 • Розглядає заяви, пропозиції та звернення громадян, підприємств, установ і організацій, які надходять до департаменту бюджету та фінансів з питань утримання апарату і інших питань, що належать до його компетенції, надає відповіді та роз'яснення в установлені терміни.