Офіційний веб-сайт Житомирської міської ради

Відділ фінансування капітальних вкладень та підприємств комунальної власності

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

Основними завданнями відділу фінансування капітальних вкладень та підприємств комунальної власності є:

1.1.   Здійснення функцій по складанню, виконанню загального фонду міського бюджету, бюджету розвитку в частині призначень на житлово-комунальне господарство, капітальні вкладення, спеціального фонду міського бюджету на проведення робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг комунальної власності.

1.2.   Розгляд проектів фінансових планів та звітів про виконання фінансових планів підприємств, що належать до комунальної власності міста та внесення їх на розгляд Комісії з питань контролю за фінансово-господарською діяльністю комунальних підприємств.

Контакти

(0412) 48-12-26

fin@zt-rada.gov.ua

 
 

Регламент роботи

Відділ фінансування капітальних вкладень та підприємств комунальної власності департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради відповідно до покладених на нього завдань здійснює функції:

2.1.   Приймає участь у складанні проекту міського бюджету в частині видатків загального фонду міського бюджету, бюджету розвитку по житлово-комунальному господарству, капітальних вкладеннях.

2.2.   Розглядає проекти паспортів бюджетних програм, звітів про виконання паспортів бюджетних програм.

2.3.   Готує висновки про доцільність розроблення проектів міських цільових програм у галузі житлово-комунального господарства та узгодження обсягів фінансування програми.

2.4.   Забезпечує фінансування видатків на житлово-комунальне господарство, благоустрій міста, капітальні вкладення, будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг комунальної власності та ін.

2.5.   Аналізує потребу в коштах на функціонування галузі житлово-комунального господарства, капітальних вкладеннях, на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг комунальної власності.

2.6.   Доводить до головних розпорядників лімітні довідки про бюджетні асигнування на фінансування галузі житлово-комунального господарства, капітальних вкладеннях, на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг комунальної власності міста.

2.7.   Перевіряє у межах своєї компетенції правильність складання і затвердження кошторисів розпорядниками коштів міського бюджету, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів використання бюджетних коштів одержувачами бюджетних коштів.

2.8.   Проводить аналіз використання коштів  міського бюджету в розрізі головних розпорядників коштів по житлово-комунальному господарству, капітальних вкладеннях (в розрізі об'єктів), на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг комунальної власності міста.

2.9.   Здійснює аналіз використання коштів субвенцій з державного бюджету та державних програм.

2.10. Надає пропозиції щодо перерозподілу бюджетних призначень по головних розпорядниках бюджетних коштів (управліннях міської ради: житлового та комунального господарства, капітального будівництва, транспорту і зв’язку).

2.11. Готує матеріали для проведення взаєморозрахунків по різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

2.12. За дорученням керівництва організовує роботу по забезпеченню перевірки стану виконання  рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, протокольних доручень, наказів по департаменту бюджету та фінансів, дотримання вимог законодавства, віднесених до його компетенції.

2.13. Розглядає листи підприємств, установ, заяви та скарги громадян, що відносяться до компетенції відділу, готує відповіді та роз’яснення на них.

2.14. Надає консультаційну допомогу з питань, що відносяться до компетенції відділу.

2.15. Опрацьовує проекти фінансових планів, проекти змін до фінансових планів, звіти про виконання фінансових планів комунальних підприємств міської ради, готує загальні висновки та вносить їх на розгляд Комісії з питань контролю за фінансово-господарською діяльністю комунальних підприємств.

2.16. Здійснює організацію роботи Комісії з питань контролю за фінансово-господарською діяльністю комунальних підприємств міської ради та підготовку матеріалів на її засідання.

2.17. Готує та направляє письмові повідомлення щодо прийнятих Комісією рішень комунальним підприємствам.

2.18. Розглядає звіти керівників комунальних підприємств міської ради про результати виконання показників щоквартального преміювання.

2.19. Готує проект розпорядження міського голови про преміювання керівників підприємств, що належать до комунальної власності міста.