Офіційний веб-сайт Житомирської міської ради

Відділ Міжбюджетних Відносин Та Управління Місцевим Боргом

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

Основними завданнями відділу міжбюджетних відносин та управління місцевим боргом департаменту бюджету та фінансів  міської ради є:

здійснення функцій по управлінню місцевим боргом і гарантованим міською радою боргом;

вивчення та обмін досвідом з питань запозичень від міжнародних фінансових організацій;

удосконалення міжбюджетних відносин;

здійснення заходів з підвищення ефективності управління місцевими  фінансами; 

Контакти

(0412) 48-12-27

in@zt-rada.gov.ua

 
 

Регламент роботи

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

В рамках, спільних з міжнародними фінансовими організаціями, банками, іншими фінансовими установами проектів, аналізує надходження та використання кредитних коштів. Бере участь у розробленні та опрацюванні актів органів місцевого самоврядування з питань управління місцевим боргом.

Здійснює управління ризиками, пов'язаними з місцевим боргом та гарантованим боргом, проводить оцінку стану проведення розрахунків з міжнародними фінансовими організаціями в межах компетенції відділу. Прогнозує фінансування міського бюджету в частині надходження місцевих запозичень та повернення місцевого боргу. За рішенням міської ради вживає організаційно-підготовчих заходів для вчинення правочинів з місцевим боргом.

Готує розрахункові та платіжні документи щодо погашення та обслуговування місцевого боргу забезпечує їх проведення та та виконання фінансових зобов’язань за укладеними в рамках міжнародних проектів договорами. Реєструє  боргові зобов'язання суб'єктів господарювання комунальної власності територіальної громади міста, дозвіл на залучення яких видано міською радою та/або погашення яких повністю або частково здійснюється за рахунок коштів міського бюджету.

Здійснює контроль за виконанням умов залучення, обслуговування і погашення заборгованості, відповідності визначеним в установленому порядку обсягам, строкам та умовам запозичень. Узагальнює звітність щодо виконання зобов’язань суб'єктами господарювання комунальної власності територіальної громади міста перед міжнародними фінансовими організаціями за гарантованими угодами;

Організовує роботу щодо дотримання  бюджетного законодавства при проведенні розрахунків за рахунок коштів міжбюджетних трансфертів на здійснення заходів з виконання державних та міських програм соціального захисту населення. Забезпечує внесення змін до документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету на підставі відповідних рішень міської ради щодо міжбюджетних трансфертів, та доводить їх до УДКСУ в м. Житомирі і  фінансових органів у районах. Готує платіжні документи на перерахування міжбюджетних трансфертів на здійснення заходів з виконання державних та міських програм соціального захисту населення з міського бюджету бюджетам нижчого рівня.

Здійснює моніторинг використання коштів міжбюджетних трансфертів на здійснення заходів з виконання  програм соціального захисту населення;

Перевіряє розрахунки потреби в коштах на надання пільг та субсидій населенню в звітах наданих фінансовими органами у районах та головними розпорядниками коштів, розглядає проекти розрахунків про потребу на наступний рік;

Проводить  аналіз використання міжбюджетних трансфертів на здійснення заходів з виконання програм соціального захисту населення  в розрізі головних розпорядників коштів та кодів бюджетної класифікації;

Забезпечує підготовку та надання звітів та інформацій щодо використання міжбюджетних трансфертів на здійснення заходів з виконання  програм соціального захисту населення.