Україна, 10014, м. Житомир, майдан ім. С. П. Корольова, 4/2,
тел.: (0412)48-12-12, тел./факс: (0412)-48-11-85,
e-mail: mvk@zt-rada.gov.ua
Головне меню
Пошук по сайту
 
Статистика
зараз на сайті: 22
переглядів: 378
візитів сьогодні: 1093
візитів всього: 969897
Прогноз погоди
27.09.12 № 72 - Про затвердження Положення про архівний підрозділ виконавчого комітету Богунської районної ради м. Житомира

 

УКРАЇНА

 

БОГУНСЬКА   РАЙОННА   РАДА   м. ЖИТОМИРА

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови районної ради

 

 

від  27.09.12  № 72

 

 

Про затвердження Положення про архівний підрозділ

виконавчого комітету Богунської районної ради м. Житомира

 

 

         Відповідно до Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи", Типового положення про архівний підрозділ органу державної влади, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України  від 10.02.2012 № 232/5:

 

1. Затвердити Положення про архівний підрозділ виконавчого комітету  Богунської районної ради м. Житомира згідно з додатком.

 

2. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови ради від 19.06.07 № 53 "Про затвердження Положення про архівний підрозділ виконавчого комітету Богунської районної ради".

 

 

Голова ради                                                      Л.П. Янушевич

 

 


Додаток

до розпорядження голови

районної ради

від 27.09.12 № 72

 

 

Положення

про архівний підрозділ  виконавчого комітету 

Богунської  районної ради м. Житомира

 
Дане Положення поширюється на керівників та спеціалістів апарату районної ради та її виконавчого комітету ( далі - апарат ради).

 

         1. Відповідно до Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи" у виконавчому комітеті Богунської районної ради створюється архівний підрозділ для тимчасового зберігання архівних документів, що нагромадилися за час його діяльності, використання відомостей, що містяться в цих документах, для службових, виробничих, наукових та інших цілей, а також для захисту прав і законних інтересів громадян.

 

         2. Архівний підрозділ виконавчого комітету районної ради входить до складу загального відділу апарату ради та виконкому.

 

         3. У своїй діяльності архівний підрозділ керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативними актами та цим Положенням.

         З питань організації та методики ведення архівної справи архівний підрозділ керується наказами Державного комітету архівів України.

 

         4. Архівний підрозділ працює відповідно до річного плану, який затверджується головою ради, і звітує перед ним про проведену роботу.

 

         5. Коло службових обов’язків працівників архівного підрозділу визначається посадовими інструкціями, які затверджуються головою ради.

 

6. Основними завданнями архівного підрозділу є:

приймання від апарату ради та зберігання архівних документів з різними видами матеріальних носіїв інформації;

контроль разом зі службою діловодства за станом зберігання та правильностю оформлення документів у виконавчому комітеті районної ради;

участь у складанні та погодженні зведеної номенклатури справ, перевіряння відповідності формування документів у справи згідно із затвердженою номенклатурою;

ведення державного обліку документів Національного архівного фонду та щорічне подання відомостей про їх кількість за формою, встановленою Правилами роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, затвердженими наказом Державного комітету архівів України від 16.03.2001 № 16, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08.05.2001 за №407/5598 (із змінами) (далі-Правила), архівному відділу міської ради;

проведення попередньої експертизи цінності документів, що знаходяться на зберіганні, складання та подання на розгляд експертної комісії апарату ради проектів описів справ постійного зберігання, описів справ тривалого (понад 10 років) зберігання, описів справ з особового складу та актів про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду;

створення та вдосконалення довідкового апарату до архівних документів;

організація користування  архівними документами, надання архівних довідок, копій, витягів з документів юридичним і фізичним особам відповідно до Правил;

підготовка, передавання та транспортування (за рахунок райвиконкому) документів Національного архівного фонду до архівного відділу міської ради;

участь у заходах з  підвищення фахової кваліфікації працівників апарату ради, які відповідають за роботу з документами.

 

7. Для виконання покладених на архівний підрозділ завдань йому надається право:

вимагати від апарату ради передавання на зберігання документів, оформлених згідно з чинним законодавством;

повертати  апарату ради на доопрацювання документи, оформлені з порушенням встановлених вимог;

давати апарату ради  рекомендації з питань, що входять до компетенції архівного підрозділу;

запитувати від  апарату  ради  відомості, необхідні  для роботи;

інформувати керівництво районної ради про стан роботи з документами та вносити пропозиції щодо її поліпшення;

брати участь у засіданнях дорадчих органів, нарадах, що проводяться у виконавчому комітеті  районної ради, в разі  розгляду на них питань  роботи з документами.

 

8. Відповідальність за роботу з архівними документами покладається на завідувача загального відділу апарату ради і виконкому.

Порядок взаємодії архівного підрозділу з іншими виконавчими органами ради визначається головою районної ради.

 

9. До складу документів архівного підрозділу входять:

документи з паперовою основою, внесені до Національного архівного фонду, тривалого (понад 10 років) зберігання, створені  апаратом ради, та документи з особового складу;

науково-технічна документація, аудіовізуальні та електронні документи, створені районною радою та її виконавчим комітетом або одержані ними на законних підставах;

фонди особового походження працівників апарату ради і виконкому, які відіграли певну роль в історії розвитку тієї чи іншої сфери життєдіяльності країни або її окремого регіону;

         документи з різними видами матеріальних носіїв інформації виконавчих органів ради, що ліквідовані;

         друковані видання, що доповнюють архівні документи і необхідні для науково-методичної та інформаційно-довідкової роботи архівного підрозділу;

довідковий та обліковий апарат до архівних документів.

Документи з різними видами матеріальних носіїв інформації повинні зберігатися в архівному підрозділі окремо.

10. Документи з паперовими носіями інформації  передаються в упорядкованому стані від апарату ради  до архівного підрозділу через два роки після завершення їх ведення у діловодстві відповідно до вимог, встановлених Правилами.

Аудіовізуальні документи передаються до архівного підрозділу одразу після завершення їх виробництва.

11. Установлюються такі граничні строки тимчасового зберігання документів Національного архівного фонду в архівному підрозділі виконавчого комітету районної ради:

для документів районної ради та  виконавчого  комітету – 5 років;

для документів з особового складу – 75 років;

для аудіовізуальних документів – 1 рік після закінчення їх виробництва або виходу в світ;

для електронних документів – 3 роки.

 

 

Керуючий справами  виконкому                        Л.В. Согріна

 

 

 


Прес-центр
Газета "МІСТО"

Всі права на статті, ілюстрації, інші матеріали належать Житомирській міській раді та її виконавчому комітету і охороняються законом України. При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове