Офіційний веб-сайт Житомирської міської ради

Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проєкті містобудівної документації: «Детальний план території земельної ділянки під розміщення індивідуального житлового будинку, господарської будівлі

02.04.2021

1. Інформація про мету, склад та зміст містобудівної документації
(детальний план території далі -ДПТ):

 

Мета розроблення ДПТ - визначення та уточнення планувальних та містобудівних умов і обмежень, параметрів забудови окремої земельної ділянки в  межах території розроблення ДПТ у встановленому чинним законодавством порядку. А також виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення даної земельної ділянки з подальшою передачею у власність за цільовим призначенням -для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.

Документація розробляється у відповідності до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», державних будівельних норм (ДБН), профільної нормативної документації.

         2. Основні  техніко-економічні  показники,  зокрема  графічні

матеріали, що відображають зміст містобудівної документації;

         Техніко-економічні показники:

         Площа ділянки розробки ДПТ — 0.8440га;

         Загальна площа проєктуємої ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку,     господарських будівель і споруд -  0.1000га;

         Поверховість — 3-поверхи (без урахування мансарди);  

        

         3. Відомості про замовника та розробника  містобудівної документації:

Замовник: Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради.

Розробник: Приватне підприємство “Домобуд-ВС”, сертифікат серія АА                № 002420.

 Підставою для розроблення проєкту детального плану території є рішення  Вересівської сільської ради ради від 12.03.2018 «Про надання дозволу на розробку детального плану території земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд ».

Фінансування розроблення ДПТ здійснюється за кошти громадянина Покраси Кристини Сергіївни, рішенням  Вересівської сільської ради ради  від 12.03.2018 надано дозвіл на розробку детального плану території земельної ділянки площею 0.1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  в селі Вереси Житомирського району, вулиця Котляревського, 42.

          3. Інформація про місце і можливість ознайомлення з матеріалами ДПТ. З матеріалами ДПТ можливо ознайомитись в Департаменті містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради за адресою: м. Житомир,                     вул. Покровська, 6 та на сайті http://zt-rada.gov.ua/, конт тел. 418-493.

Подання та прийом пропозицій здійснюється протягом одного місяця з дня оприлюднення повідомлення за адресою: 10031, м. Житомир,                               вул. Покровська, 6,  uma@zt-rada.gov.ua.

4. Інформація стосовно запланованих інформаційних заходів.

Про час проведення громадських обговорень по даному детальному плану громадськість буде проінформовано додатково на офіційному вебсайті Житомирської міської ради.

Пропозиції до ДПТ (згідно із п.7 Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України) приймаються від:
         1) повнолітніх   дієздатних  фізичних  осіб,  які  проживають  на території,  щодо якої розробляється ДПТ;
         2) юридичних  осіб,  об'єкти нерухомого майна яких розташовані на              території, щодо якої розробляється ДПТ;

3) власників та користувачів земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої  розробляється ДПТ, та на суміжних з нею територіях;

4) представників органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;

5) народних депутатів України, депутатів міської ради.

Пропозиції, подані особами, не визначеними пунктом 7 вищезгаданого Порядку, або подані після встановленого строку, залишаються без розгляду.

Відповідно до ч. 6 ст. 21 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" пропозиції подаються громадянами у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, місця проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил».