Офіційний веб-сайт Житомирської міської ради

До уваги підприємців!

10.06.2020

Управління транспорту та зв’язку Житомирської міської ради оголошує конкурсний відбір суб’єктів господарювання для впровадження єдиної міської системи управління та супутникового моніторингу пасажирського транспорту загального користування:

Конкурсний відбір суб’єктів господарювання для впровадження єдиної міської системи управління та супутникового моніторингу пасажирського транспорту загального користування в м. Житомирі (далі – конкурс)  проводиться відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради від 20.05.20
№ 547 «Про диспетчеризацію пасажирських перевезень в Житомирській міській об’єднаній територіальній громаді» (далі-Порядок).

Метою здійснення конкурсного відбору є створення системи GPS-моніторингу транспорту, отримання достовірної інформації про роботу пасажирських перевізників, покращення якості пасажирських перевезень.

Об’єктом конкурсу є комплекс заходів для впровадження єдиної міської системи управління та супутникового моніторингу транспорту загального користування, виконання функції оператора цієї системи та інформаційного доступу до неї терміном на 5 (п`ять) років.

Учасник конкурсного відбору на підтвердження своєї відповідності та кваліфікації подає наступні документи:

-  Копія статуту;

- Копія витягу (виписки) з ЄДРПОУ;

- Копія витягу з реєстру платників ПДВ або копія витягу з реєстру платників єдиного податку;

- Довідка про відсутність заборгованості у сплаті податків і зборів (обов’язкових платежів), видана органами державної податкової служби, сформована не раніше, ніж за 10 днів до дня проведення конкурсу;

- Повна інформаційна довідка з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, сформована не раніше, ніж за 10 днів до подання документів;

- Підтвердження повноважень представника учасника конкурсного відбору (наказ про призначення або копія витягу із протоколу зборів засновників);

- Копія штатного розпису;

- Відомості про матеріально-технічну базу;

- Копії діючих аналогічних договорів про впровадження єдиної міської системи управління та супутникового моніторингу пасажирського транспорту загального користування з виконавчими комітетами міських рад або міськими диспетчерськими центрами в інших містах (крім інформації, що становить комерційну таємницю).

- Рекомендаційні листи від виконавчих комітетів міських рад або міських диспетчерських центрів з оцінкою виконання учасником конкурсного відбору діючих аналогічних договорів на впровадження єдиної міської системи диспетчеризації та супутникового моніторингу пасажирського транспорту загального користування.

- Поетапний план підприємства, щодо впровадження системи, у тому числі поставки та монтажу технічних засобів, програмного забезпечення, забезпечення віддаленого контролю за транспортними засобами, одержання статистичних та звітних даних та інше.

- Копії дозвільної, ліцензійної та правовстановлюючої документації учасника конкурсного відбору відповідно до п. 7.1. даного Порядку;

- Інформаційний лист-опис додаткових інвестиційних зобов’язань, а саме: табло прогнозування часу прибуття громадського транспорту та згідно технічних характеристик, вказаними в додатку 2.

Учасник конкурсного відбору засвідчує вірність всіх копій документів підписом представника та печаткою (у разі наявності).

Документи для участі у конкурсному відборі прошиваються та підписуються уповноваженою особою претендента та скріплюються печаткою з позначенням кількості сторінок цифрами і словами. Документи подаються у закритому конверті (пакеті).

До участі в конкурсному відборі не допускаються суб’єкти господарювання:

- які надають послуги з пасажирських перевезень, представляють інтереси окремих перевізників або груп перевізників чи контролюються зазначеними суб'єктами;

- щодо яких порушено справу про банкрутство;

- правовстановлюючі документи яких визнані недійсними в судовому порядку;

- мають заборгованість зі сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів перед бюджетами усіх рівнів або цільовими державними фондами;

- подали для участі в конкурсі неправильно оформлені документи або такі, що містять недостовірну інформацію.

Документи, які надійшли до організатора після встановленого строку, не розглядаються.

Документи, подані несвоєчасно,  не реєструються і повертаються претенденту.

Конкурс відбудеться  «10» липня 2020 р., о  10:00 за адресою: м. Житомир, майдан С.П. Корольова, 4/2, міськвиконком, прес-центр (І поверх).

Документи на участь у конкурсі приймаються щоденно (крім вихідних) з 9 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. до «30» червня   2020 р. включно, за адресою: 10014,
м. Житомир, майдан С.П. Корольова, 4/2, управління транспорту і зв’язку Житомирської міської ради, каб. № 379.

Заяву на участь у конкурсному відборі, анкету та роз’яснення щодо оформлення документів для участі у конкурсі можна отримати щоденно з 9 год. 00 хв.
до 17 год. 00 хв. за адресою: 10014, м. Житомир, майдан С.П. Корольова, 4/2, управління транспорту і зв’язку Житомирської міської ради, каб. № 379,
тел. 48-12-08, 47-07-09, email: zt_transport@ukr.net.