Офіційний веб-сайт Житомирської міської ради

Режим роботи підприємства

01.06.2018
Режим роботи підприємства

 

Згідно зі ст. 7 Закону України «Про колективні договори і угоди» в колективному договорі  встановлюється взаємні зобов’язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин, зокрема режиму роботи, тривалості робочого часу і часу відпочинку, оплати праці.

За ст. 142 КЗпП трудовий розпорядок на підприємствах, в установах, організаціях визначається правилами внутрішнього розпорядку, які затверджуються трудовими колективами за поданням власника або уповноваженого ним органу і виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) на основі типових правил.

Тобто режим роботи, тривалість робочого часу і часу відпочинку встановлюються роботодавцем самостійно у правилах внутрішнього трудового розпорядку або колективному договорі з дотриманням норм законодавства про працю.

Про зміну істотних умов праці (встановлення неповного робочого часу)  працівник має бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці (ст. 32 КЗпП).

Статтею 103 КЗпП визначено, що про нові зміни чинних умов оплати праці в бік погіршення власник або уповноважений ним орган повинен повідомити працівника не пізніше як за два місяці до їхнього запровадження або змін.

Призупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, потрібних для виконання роботи, має ознаки простою (ст.34 КЗпП).

Відповідно до ст. 113 КЗпП  час простою не з вини працівника оплачується з розрахунку, не нижчого від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу).