Офіційний веб-сайт Житомирської міської ради

Щодо постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 року № 166 “Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю”

30.03.2020

3 березня 2020 Урядом було прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 року № 166 “Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю” (далі – Постанова № 166), якою вдосконалюється механізм надання фінансової підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів з метою ефективного їх використання, а саме:

 • забезпечується рівний доступ до фінансової підтримки всіх громадських об’єднань осіб з інвалідністю;
 • запроваджується механізм надання фінансової підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів на конкурсних засадах;
 • забезпечується отримання коштів громадськими об’єднаннями на виконання програм (проєктів, заходів), організаційний розвиток громадських об’єднань, а також адміністративні витрати на організаційне та матеріально – технічне забезпечення діяльності громадського об’єднання;
 • надається можливість отримання фінансової підтримки відокремленим підрозділам (осередкам) всеукраїнських громадських об’єднань осіб з інвалідністю, у тому числі УТОС, УТОГ на місцевому рівні.

Звертаємо увагу місцевих громадських об’єднань осіб з інвалідністю, що Кабінет Міністрів України встановив, що місцеві органи виконавчої влади, починаючи з 2020 року, забезпечують проведення конкурсів з визначення проєктів (заходів), розроблених громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, для реалізації  яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів місцевих бюджетів, з урахуванням положень Порядку, затвердженого постановою № 166. Для УТОС та УТОГ залишається дворічний перехідний період (2020 – 2021 роки) без участі у конкурсі.

Враховуючи, що вже в цьому році фінансування громадських об’єднань осіб з інвалідністю починається по новому Порядку, інформуємо про основні норми Постанови КМУ № 166 від 3 березня 2020 року з урахуванням норм Постанови КМУ № 1049 від 12 жовтня 2011 року:

 • головним розпорядником бюджетних коштів є Мінсоцполітики (здійснює розподіл). Відповідальним виконавцем бюджетної програми та розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня є Фонд соціального захисту інвалідів, який проводить конкурс відповідно до Порядку (постанова КМУ № 1049);
 • одержувачами бюджетних коштів є громадські об’єднання осіб з інвалідністю, які внесені до Реєстру громадських об’єднань (раніше були тільки ті, які мають статус всеукраїнських);
 • фінансова підтримка за рахунок коштів державного бюджету надається для виконання (реалізації) програм (проєктів, заходів) загальнодержавного рівня;
 • конкурс буде проводиться Фондом соціального захисту інвалідів відповідно до вимог Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049;
 • терміни проведення Конкурсу встановлюються Фондом соціального захисту інвалідів;
 • спрямування бюджетних коштів  визначено п. 5 Постанови;
 • при підготовці проектної заявки необхідно враховувати, що витрати на проїзд, харчування та вартість проживання працівників громадського об’єднання/учасників заходів в межах норм, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 року № 98 “Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів”. На сьогодні це 600 грн/доба за проживання та 60 грн/доба. на харчування;
 • під час складання конкурсної пропозиції та кошторису витрат для  виконання (реалізації) загальнодержавної програми (проєкту, заходу) на витрати на організаційне та матеріально – технічне забезпечення діяльності, організаційний розвиток громадського об’єднання передбачається не більше 55 відсотків загального обсягу коштів фінансової підтримки однієї програми (проєкту, заходу). До відома, в першому варіанті постанови, який погодили окремі громадські організації осіб з інвалідністю, цей відсоток складав 20 %;
 • закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку. На сьогодні, відповідно до ЗУ «Про публічні закупівлі» – межа до 50 тис. грн., в т.ч. при закупівлі послуг на проведення заходів громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю. Відповідно в громадському об’єднанні осіб з інвалідністю повинна бути визначена відповідальна особа за напрямок публічних закупівель;
 • операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, проводяться в установленому законодавством порядку, тобто через органи державного казначейства України.

Департамент соціальної політики міської ради