Офіційний веб-сайт Житомирської міської ради

Оголошується конкурс на посаду директора комунального підприємства «Стоматологічна поліклініка № 2» Житомирської міської ради

12.06.2020

Відповідно до Постанови Кабінету міністрів України від 27.12.2017 №1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», оголошується конкурс на посаду директора комунального підприємства «Стоматологічна поліклініка № 2» Житомирської міської ради.

        

         Найменування закладу: Комунальне підприємство «Стоматологічна поліклініка № 2» Житомирської міської ради.

         Місцезнаходження: вулиця Покровська, буд.159, місто Житомир, Житомирська область, 10031.

         Основні напрями діяльності підприємства визначені Статутом, що додається.

         Затверджений обсяг бюджетних призначень для фінансового забезпечення діяльності комунального підприємства «Стоматологічна поліклініка  № 2» Житомирської міської ради на 2020 рік становить  1 230 207,90 грн, в тому числі – 1 230 207,90 грн поточні видатки ,

         Документи для участі в конкурсі приймаються в запечатаному вигляді з
15 червня 2020 року по 14 липня 2019 року включно за адресою: 10014,
м. Житомир, майдан ім. С.П. Корольова, 4/2, каб 272, управління охорони здоров’я Житомирської міської ради.

         Електронна адреса для довідок: uoz.ztmr@gmail.com

         Телефон для довідок: (0412) 22-28-52

Претенденти подають особисто або надсилають поштою наступні документи:

 1. копію паспорту громадянина України;
 2. письмову заяву про участь в конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади згідно додатку 1;
 3. резюме у довільній формі;
 4. автобіографію;
 5. копії документів про освіту, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;
 6. згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2;
 7. конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі; конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на три роки, в якому передбачаються:
  1. План розвитку закладу на наступні три роки;
  2. Заходи з виконання завдань закладу та результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції
  3. Пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;
  4. Пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу;
 8. довідку МВС про відсутність судимості;
 9. медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладах за формами, затвердженими МОЗ;
 10. попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;
 11.  заяву про відсутність конфлікту інтересів згідно із додатком 4;
 12.  підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий 2018 рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті Закону України «Про запобігання корупції»).

         Претендент на участь в конкурсі може подати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші). Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент. Документи, крім заяви про участь в конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

         Вимоги до претендента:

 • Вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» або «Право» або «Соціальні та поведінкові науки» або «Гуманітарні науки» або «Охорона здоров’я» та спеціалізацією «організація і управління охороною здоров’я».
 • Стаж роботи на керівних посадах - 5 років.

         Умови оплати праці директора підприємства визначаються відповідно до чинного законодавства України, контракт укладається строком на три – п’ять років.

         Про дату та місце проведення заслуховування конкурсних пропозицій учасників конкурсу буде повідомлено додатково.

Документи

Додаток 1
Додаток 2
Додаток 4
Додаток 3
Статут