Офіційний веб-сайт Житомирської міської ради

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу з визначення забудовника для будівництва, реконструкції об’єктів житлового призначення соціального та/або доступного житла Житомирської міської об’єднаної територіальної громади

19.02.2021

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу  з визначення забудовника для будівництва, реконструкції об’єктів житлового призначення соціального та/або доступного житла Житомирської міської об’єднаної територіальної громади

Управління капітального будівництва Житомирської міської ради, яке є організатором конкурсу, повідомляє, що рішенням виконавчого комітету Житомирської міської ради від 17.02.2021 № 131 вирішено провести конкурс з відбору пропозицій юридичних осіб щодо будівництва частки доступного житла (квартир) в багатоповерховому житловому будинку по провулку Червоному, 41-А, в місті Житомирі з метою подальшої передачі квартир у власність освітніх та медичних працівників Житомирської міської об’єднаної територіальної громади.

1. Організатор конкурсу:

1.1. Упрапвління капітального будівництва Житомирської міської ради;

1.2. ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 36072499 ;

1.3. адреса: 10014, м. Житомир, вул. Б. Лятошинського, 15-б.

2. Опис предмета та виду конкурсу:

2.1. Будівництво частки доступного житла (квартир) в багатоповерховому житловому будинку на земельній ділянці загальною площею 0,78 га (кадастровий номер: 1810136300:07:020:0020) за спеціальною ціною, яка становить не більше 50 % з ПДВ опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України (розрахованої станом на 01 жовтня 2020 року, відповідно до Наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 16.12.2020           № 311) за 1 кв. метр загальної площі квартир будинку для подальшого забезпечення житлом освітніх та медичних працівників Житомирської міської ОТГ.

2.2. Розрахункова частка житла (загальна площа квартир), яка буде передаватися за спеціальною ціною у власність освітніх та медичних працівників Житомирської міської ОТГ, яка є початковою (стартовою) для Учасників конкурсу, має складати не менше ніж 3 500,00 кв. метрів загальної площі квартир в багатоповерховому житловому будинку. Решта приміщень в багатоповерховому житловому будинку за адресою: пров. Червоний, 41-А,             м. Житомир,  реалізовується переможцем конкурсу на власний розсуд по його встановленій комерційній ціні.

2.3. Строк будівництва (прийняття в експлуатацію) житла – не повинен перевищувати 48 (сорок вісім) місяців з дати отримання дозволу на початок виконання будівельних робіт.

2.4. Житловий будинок повинен відповідати будівельним нормам, нормативно-правовим актам з охорони праці, державним стандартам і правилам, у тому числі вимогам з питань створення умов для безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, а саме:  ДБН В.2.2-15:2019  «Житлові будинки. Основні положення», ДБН В.1.2-14:2018 «Системазабезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд», ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд» тощо.

2.5 У квартирах повинно бути виконано:

  • точки підключення до відповідних інженерних мереж:  електроенергії, опалення, холодного і гарячого водопостачання, каналізації, газопостачання (за наявності);
  • встановлено індивідуальні засоби обліку води, електроенергії, газопостачання (за наявності);
  • встановлено вхідні двері, засклені склопакетами металопластикові вікна та балконі двері, улаштовано цементно-піщану стяжку підлоги, перегородки.

3. Реєстраційний внесок, подання та розкриття конкурсних пропозицій:

3.1. Розмір реєстраційного внеску становить 10 (десять) мінімальних заробітних плат, встановлених на 01 січня року, в якому проводиться конкурс. Реєстраційний внесок зараховується до загального фонду місцевого бюджету Житомирської міської об’єднаної територіальної громади.

3.2. Оригінал документу що підтверджує сплату реєстраційного внеску надається в складі конкурсної  пропозиції.     

3.3 Кошти, що надійшли як реєстраційний внесок, не повертаються Учаснику та підлягають перерахуванню до місцевого бюджету Житомирської міської об’єднаної територіальної громади.

3.4. В разі встановлення відносно Учасника конкурсу підстав передбачених п. 3.5 конкурсної документації, реєстраційний внесок може бути повернено Учаснику за його письмовою заявою, яка повинна бути подана до Житомирської міської ради протягом 5 (п’яти) робочих днів із моменту прийняття Комісією рішення про відмову (відхилення) конкурсної пропозиції Учасника. В разі неподання Учасником конкурсу у встановлений термін зазначеної заяви або подання такої заяви із запізненням, реєстраційний внесок не повертається.

3.5. Реєстраційний внесок має бути сплачений Учасником на наступні реквізити:

Отримувач: ГУК у Жит.області/ТГ м. Житомир

Код: 37976485

Номер рахунку: UA718999980314020544000006797

ККД: 24060300 «Інші надходження»

Призначення: реєстраційний внесок за участь в конкурсі.

3.6. Строк подання конкурсних пропозицій: Конкурсні пропозиції подаються Учасниками конкурсу до «11:00 год.» «29» березня 2021 року», у робочі дні тижня.

3.7. Місце розкриття конкурсних пропозицій: 10014, м. Житомир,   вул. Бориса Лятошинського, 15-б, Управління капітального будівництва Житомирської міської ради.

3.8. Дата та час розкриття конкурсних пропозицій: «29» березня 2021 року» об «14:30» год.

3.9. Місце проведення конкурсу: 10014, м. Житомир, вул. Бориса Лятошинського, 15-б, Управління капітального будівництва Житомирської міської ради.

3.10. Дата та час проведення конкурсу: «31 березня 2021 року» об «14:30 год.».

3.11. Конкурсні пропозиції, отримані Організатором конкурсу після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються Учасникам, які їх подали.

3.12. Посадові особи Організатора конкурсу, уповноважені здійснювати зв’язок з Учасниками конкурсу: з усіх питань, пов’язаних з організацією проведення конкурсу, підготовкою та подачею конкурсних пропозицій та з питань отримання інформації щодо конкурсу, його технічних, якісних та кількісних характеристик, звертатися до начальника управління капітального будівництва Житомирської міської ради Глазунова В’ячеслава Володимировича, тел.: (0412) 44-57-16.