Офіційний веб-сайт Житомирської міської ради

Житомир отримав інформаційно-аналітичну записку «Модельні сценарні оцінки переходу м. Житомир на 100% відновлюваних джерел енергії до 2050 року»

19.04.2021
Житомир отримав інформаційно-аналітичну записку «Модельні сценарні оцінки переходу м. Житомир на 100% відновлюваних джерел енергії до 2050 року»

Політика сталого енергетичного розвитку та клімату зосереджена на кроках, що направлені на зниження викидів СО2 та ефективне енергоспоживання кінцевими споживачами, і включає в себе дії з адаптації до зміни клімату.

Одним із найбільш комплексних та реальних шляхів вирішення з адаптації до змін клімату, які вже відбуваються, є здійснення повного «енергетичного переходу» (energy transition) від викопних видів енергетичних ресурсів до відновлюваних.

Міста, розуміючи свій значний вплив на зміну клімату, з 2008 року за ініціативи Європейської комісії почали приєднуватися до Угоди мерів з метою підтримки зусиль місцевих органів влади, направлених на розробку і реалізацію цілей ЄС, пов’язаних зі зміною клімату та споживанням енергії.

Місто Житомир приєдналося до ініціативи «Угода мерів» у 2012 році та взяло на себе зобов’язання зменшити викиди CO2 на 20% до 2020 року. А вже у 2019 році Житомирська міська територіальна громада приєдналася до європейської ініціативи «Угода мерів по клімату та енергії» та взяла на себе зобов’язання скоротити на своїй території викиди CO2 (та, за можливості, інших парникових газів) щонайменше на 30% до 2030 року.

Житомирська міська рада спільно зі співробітниками сектору прогнозування розвитку паливно-енергетичного комплексу відділу секторальних прогнозів та кон’юнктури ринків Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України» за підтримки міжнародної кліматичної організації «350.org» з 2018 року розпочали спільну роботу над розробкою інформаційно-аналітичної записки «Модельні сценарні оцінки переходу м. Житомир на 100% відновлюваних джерел енергії до 2050 року».

Для отримання модельних сценарних оцінок переходу м. Житомир на 100% відновлюваних джерел енергії до 2050 року було проведено моделювання чотирьох сценаріїв розвитку енергосектору міста Житомир за допомогою спеціально розробленої моделі TIMES-Житомир, яка базується на національній моделі TIMES-Україна.

Отримані результати не є стратегією розвитку енергетичного сектору міста, хоча можуть бути використані для розробки відповідних довгострокових документів. Сценарії також не є прогнозами майбутнього енергетичного сектору Житомира. У цьому дослідженні виконано виключно моделювання, яким чином місто може здійснити «енергетичний перехід» за заданих умов, якщо поставити ціль у досягненні 100% енергозабезпечення за рахунок ВДЕ у 2050 році.

Детальніше з документом можна ознайомитись за посиланням.

Представлені результати наукових досліджень Житомирська міська рада використовує при розробці Плану дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату Житомирської міської територіальної громади до 2030 року (ПДСЕРК).

https://zt-rada.gov.ua/?3398[0]=9718

https://zt-rada.gov.ua/?3398[0]=9629

https://zt-rada.gov.ua/?3398[0]=4303