Офіційний веб-сайт Житомирської міської ради

Оголошення про проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених громадськими об’єднаннями ветеранів, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів місцевого бюджету

30.06.2021
Оголошення
про проведення конкурсу
з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених громадськими об’єднаннями ветеранів, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів  місцевого бюджету
 
Департамент соціальної політики Житомирської міської ради оголошує конкурс з визначення  програм (проєктів, заходів), розроблених громадськими об’єднаннями ветеранів,  для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів  місцевого бюджету.
 
Учасниками Конкурсу є громадські об’єднання ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість, та  які здійснюють свою діяльність на території Житомирської міської об’єднаної територіальної громади.
Метою проведення Конкурсу є розвиток партнерства з громадськими об’єднаннями   ветеранів та  залучення їх до розв’язання соціальних проблем цільових груп населення відповідно до визначених пріоритетних напрямків.
Програми (проєкти, заходи), що подаються для участі у Конкурсі, мають бути спрямовані на соціальний захист осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, ветеранів війни та праці, пенсіонерів, учасників та ветеранів  бойових дій на території інших держав, учасників антитерористичної операції, учасників і ветеранів Української повстанської армії  та незахищених верств населення.
 
1. Кошти місцевого бюджету, надані громадським об’єднанням, спрямовуються на:
 
 1) реалізацію програм (проєктів, заходів) за результатами Конкурсу, на виконання пріоритетних напрямів:
 
- відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, пов’язаних з вшануванням та увічненням пам’яті ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та політичних репресій, формуванням соборності та державності, проголошенням Незалежності України, захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;
 
-  заходи з відзначення військових поховань і військових пам’ятників та з відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат;
 
- заходи з реалізації положень Конвенції про права осіб з інвалідністю з нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю, Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;     
                                                                                                   
- проведення заходів з пошуку, ексгумації та перепоховання останків загиблих;
 
- проведення спортивно - реабілітаційних та фізкультурно-оздоровчих заходів за умови участі в них переважної кількості представників цільової групи населення;
 
- проведення тренінгів, курсів, навчальних семінарів, засідань за круглим столом та інших інформаційно - просвітницьких заходів відповідно до тематики програми (проєкту, заходу);
 
-    проведення заходів з військово-патріотичного виховання;
 
- розроблення та виготовлення періодичних, довідкових, інформаційних, аналітичних та методичних видань з питань соціального захисту, реабілітації, соціалізації, адаптації, працевлаштування цільової групи населення без права їх подальшого використання в комерційних цілях;
 
Програми (проєкти, заходи) можуть включати вищевказані види діяльності, але не обмежуватись їх переліком.
 
2) адміністративні витрати на організаційне та матеріально - технічне забезпечення громадського об’єднання для виконання (реалізації) програм (проєктів, заходів), а саме:
 
-  оренда нежитлових приміщень у разі відсутності власних приміщень громадських об’єднань або наданих їм безоплатно відповідно до статті 20 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
-   оплата комунальних послуг у межах середніх норм споживання щодо приміщень, в яких громадське об’єднання провадить свою статутну діяльність;
-  оплата праці (матеріальне заохочення) не більш як трьох штатних працівників безпосередньо задіяних в реалізації програми (проєкту, заходу) у розмірі не більше середньої заробітної плати по місту Житомиру за минулий рік;
- придбання канцелярських товарів;
- послуги зв’язку та обслуговування оргтехніки;
- послуги з придбання та використання програм бухгалтерського обліку.            
                                                                  
 Адміністративні витрати на організаційне та матеріально-технічне забезпечення громадського об’єднання для виконання (реалізації) програм (проєктів, заходів) можуть становити не більше як 20 відсотків загального обсягу коштів фінансової підтримки.
 
Видатки на оплату договорів про надання послуг не повинні перевищувати 20 відсотків загального обсягу бюджетних коштів фінансової підтримки, які призначаються для виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу), крім:
 
  • оренда приміщень, території, споруди;
  • оплата транспортних послуг (у тому числі оренда транспортних засобів);
  • оренда обладнання, оргтехніки;
  • придбання канцелярських та господарчих товарів, необхідних для проведення програм (проєктів, заходів), крім основних засобів;
  • оплата витрат на проїзд, харчування та вартості проживання ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про жертви нацистських переслідувань”, “Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років” та “Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті” (які залучені до проведення або участі у програмі (проєкті, заході), та штатних працівників громадського об’єднання ветеранів (які залучені до виконання програми (проєкту, заходу) в межах норм, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 98 “Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів”;
 
3.  Забороняється спрямування коштів місцевого бюджету  на:
 
- виконання (реалізацію) програм (проектів, заходів) за статтями витрат, які здійснюються за рахунок видатків бюджетів інших рівнів, застосування подвійного фінансування одного і того ж напряму з різних джерел;
- виконання (реалізацію) програм (проектів, заходів), які фінансуються за іншими бюджетними програмами;
-   оплату посередницьких послуг;
- придбання основних засобів – меблів, оргтехніки, комп’ютерів, транспортних засобів тощо; 
- виконання (реалізацію) програм (проектів, заходів), метою яких є отримання прибутку;
- надання (виплату) цільовим групам населення призів (якщо їх вартість перевищує 10 відсотків мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року), матеріальних допомог, грантів, тощо;
- оплату фуршетів та банкетів;
- здійснення діяльності релігійного або політичного характеру.
 
Для участі у Конкурсі Учасник подає конкурсну пропозицію до департаменту соціальної політики Житомирської міської ради, що повинна містити:
1) заяву про участь у Конкурсі;
2) копії свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання, статуту (положення), скріплені печаткою (у  разі наявності);
3) опис програми (проєкту, заходу) та кошторис витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу); 
4) листи – підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших установ та організацій (у разі їх залучення до виконання (реалізації ) програми (проєкту, заходу);
5) інформацію про діяльність громадського об’єднання, зокрема досвід виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу) протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення.
  
Конкурсна пропозиція не повинна містити будь-яких політичних, релігійних або національних агітацій. Програми, проєкти та заходи не можуть бути проведені з використанням символіки політичних партій, та не повинні містити політичну рекламу.
 
Громадські об’єднання можуть подавати на Конкурс кілька конкурсних пропозицій.
 
Конкурсна пропозиція складається державною мовою, подається у друкованій та електронній формі. 
 
Організатор конкурсу  не допускає громадські об’єднання  до участі в Конкурсі в разі, коли:
 
-      виявлено невідповідність конкурсної пропозиції умовам Конкурсу.
-  інформація, зазначена в конкурсній пропозиції, не відповідає інформації про громадське об’єднання, що міститься у відкритих державних реєстрах;
 -    громадське об’єднання  відмовилось від участі в Конкурсі шляхом надсилання до департаменту соціальної політики Житомирської міської ради офіційного листа;
- конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого Організатором конкурсу строку подання конкурсних пропозицій та/або не в повному обсязі;
- установлено факт порушення громадським об’єднанням вимог бюджетного законодавства протягом одного або двох попередніх бюджетних періодів.
 -     громадське об’єднання  перебуває у стадії припинення.
        
Граничний обсяг фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету за рахунок коштів місцевого бюджету однієї програми (проєкту, заходу), що подаються для участі у Конкурсі, становить не більше 20% від загального обсягу витрат місцевого бюджету по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення», передбачених на відповідний рік  на надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів, що у 2021 році становить 71,200 тис.грн.        
Граничний обсяг фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету однієї програми (проєкту, заходу), що подається для участі у Конкурсі становить не більше 14,240 тис. грн.
 
За рахунок бюджетних коштів може бути профінансовано не більше як 85% вартості проєкту (програми, заходу), решта 15% необхідного обсягуфінансування проекту (програми, заходу) фінансується громадським об’єднанням.
           
Конкурс проводиться двома етапами:
 
На першому етапі Конкурсу проводиться оцінка конкурсних пропозицій за такими критеріями:
  • відповідність запланованих заходів пріоритетним завданням, визначеним Організатором конкурсу,  міським програмам;
  • відповідність місцевому адміністративно-територіальному рівнювиконання (реалізації) програми (проекту, заходу).
 
На другому етапі Конкурсу проводиться відкритий захист конкурсних пропозицій керівником або уповноваженим представником учасника Конкурсу.
Конкурсні пропозиції оцінюються шляхом проставлення балів. 
 
      Підстава:
 
  • Порядок   використання   коштів   місцевого   бюджету   для   надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів на виконання (реалізацію) програм (проєктів, заходів), заходи з відвідування військових поховань і військових пам’ятників та з відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, затверджений рішенням виконавчого комітету Житомирської міської ради від 18.03.2020 № 320 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 22.05.2019 № 504».
        Звертаємо увагу!
 
При розробці програм (проєктів, заходів) просимо враховувати епідемічну ситуацію в Україні, запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів, з метою запобігання поширенню на території Житомирської міської територіальної громади гострої респіраторної хвороби COVID- 19. 
 
Хід підготовки та реалізації програми (проєкту, заходу) має бути висвітлено в місцевих ЗМІ, передано матеріали для розміщення на сайті Житомирської міської ради. 
 
Місце подання конкурсних пропозицій:
 Департамент соціальної політики Житомирської міської ради, що знаходиться за адресою   м. Житомир, майдан С.П.Корольова,7.
         
Конкурсні пропозиції приймаються  до30 липня 2021 року включно,  щоденно з   9-00 год.  до 18-00 год. (обідня перерва з 13-00 год. до 14-00 год.), крім суботи та неділі.
В умовах карантинних заходів, з метою запобігання розповсюдження коронавірусної інфекції COVID-19, рекомендуємо конкурсні пропозиції подавати через послуги поштового зв’язку або на електронну пошту:  upszn@zt-rada.gov.ua.
 
Дата проведення конкурсу:
 
1 етап конкурсу    03  серпня  2021 року;
 
2 етап конкурсу     10 серпня 2021 року.
 
          За додатковою інформацією звертатись за тел. 47-03-67, 47-03-57.