Офіційний веб-сайт Житомирської міської ради

Оголошується повторний конкурс на зайняття посади директора комунального підприємства «Дитяча лікарня імені В.Й. Башека» Житомирської міської ради

17.01.2019

У зв’язку з рішенням переможця конкурсу Місюрової М.О. залишитись на посаді начальника управління охорони здоров’я міської ради та відмовитись від зайняття посади директора комунального підприємства «Дитяча лікарня імені В.Й. Башека» Житомирської міської ради, що узгоджене з міським головою Сухомлиним С.І., оголошується повторний конкурс на зайняття посади директора зазначеного комунального підприємства.

         Найменування закладу охорони здоров’я: Комунальне підприємство «Дитяча лікарня імені В.Й. Башека» Житомирської міської ради.

         Місцезнаходження підприємства: вулиця Святослава Ріхтера, буд. 23, місто Житомир, Житомирська область, 10008.

         Основні напрями діяльності підприємства визначені Статутом, що додається.

         Обсяг видатків для фінансового забезпечення діяльності комунального підприємства «Дитяча лікарня ім. В.Й. Башека» на 2019 рік становить
69 230,5 тис грн,  в тому числі – поточні видатки 68 021,4 тис. грн., капітальні видатки 1 209,1 тис. грн.

         Документи для участі в конкурсі приймаються в запечатаному вигляді з
18 січня 2019 року до 17:00 31 січня 2019 року за адресою: 10014,
м. Житомир, майдан ім. С.П. Корольова, 4/2, каб. 272, управління охорони здоров’я Житомирської міської ради.

         Електронна адреса для довідок: uoz.ztmr@gmail.com

         Телефон для довідок: (0412) 22-17-20

Претенденти подають особисто або надсилають поштою наступні документи:

 1. копію паспорту громадянина України;
 2. письмову заяву про участь в конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади згідно додатку 1;
 3. резюме у довільній формі;
 4. автобіографію;
 5. копії документів про освіту, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;
 6. згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2;
 7. конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі; конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на три роки, в якому передбачаються:
  1. План розвитку закладу на наступні три роки;
  2. Заходи з виконання завдань закладу та результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції
  3. Пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;
  4. Пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу;
 8. довідку МВС про відсутність судимості;
 9. медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладах за формами, затвердженими МОЗ;
 10. попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;
 11.  заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4;
 12.  підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті Закону України «Про запобігання корупції»).

         Претендент на участь в конкурсі може подати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші). Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент. Документи, крім заяви про участь в конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

         Вимоги до претендента:

 • Вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» або «Право» або «Соціальні та поведінкові науки» або «Гуманітарні науки» або «Охорона здоров’я» та спеціалізацією «організація і управління охороною здоров’я».
 • Як правило стаж роботи на керівних посадах 5 років.

         Умови оплати праці директора підприємства визначаються відповідно до чинного законодавства, контракт укладається строком на три – п’ять років.

         Про дату та місце проведення заслуховування конкурсних пропозицій учасників конкурсу буде повідомлено додатково.

 

Документи

Статут
Заява