Офіційний веб-сайт Житомирської міської ради

Оголошується конкурс на посаду директора комунального підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Житомирської міської ради

07.12.2020

Відповідно до Постанови Кабінету міністрів України від 27.12.2017 №1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», оголошується конкурс на посаду директора комунального підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Житомирської міської ради.

Найменування закладу: Комунальне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Житомирської міської ради.

Місцезнаходження: майдан Визволення, буд. 1, місто Житомир, Житомирська область, 10020.

Основні напрями діяльності підприємства визначені Статутом, що додається.

Орієнтовний обсяг бюджетних призначень  в проекті бюджету Житомирської міської об’єднаної територіальної громади для фінансового забезпечення діяльності комунального підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Житомирської міської ради на 2021 рік в частині надання населенню послуг понад обсяг, передбачений Програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, та забезпечення енергоносіями становить  13 856 900,0 грн.

Документи для участі в конкурсі приймаються в запечатаному вигляді з
08 грудня 2020 року по 21 грудня 2020 року включно за адресою: 10014,
м. Житомир, майдан ім. С.П. Корольова, 4/2, каб 272, управління охорони здоров’я Житомирської міської ради.

Електронна адреса для довідок: [email protected]

Телефон для довідок: (0412) 47-09-05

Претенденти подають особисто або надсилають поштою наступні документи:

 1. копію паспорта громадянина України;
 2. письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно додатку 1;
 3. резюме у довільній формі;
 4. автобіографію;
 5. копії (копії) документів про освіту, науковий ступень, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;
 6. згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2;
 7. конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі; конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на три роки, в якому передбачаються:
  1. План розвитку закладу на наступні три роки;
  2. Заходи з виконання завдань закладу та результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції
  3. Пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;
  4. Пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу;
 8. довідку МВС про відсутність судимості;
 9. медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладах за формами, затвердженими МОЗ;
 10. попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;
 11.  заяву про відсутність конфлікту інтересів згідно із додатком 4;
 12.  підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий 2019 рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

         Претендент на участь в конкурсі може подати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші). Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент. Документи, крім заяви про участь в конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

         Вимоги до претендента:

 • Вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» або «Право» або «Соціальні та поведінкові науки» або «Гуманітарні науки» або «Охорона здоров’я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я».
 • Стаж роботи на керівних посадах – не менше 3-х років стажу за основною спеціальністю або одного року на керівних посадах.

Умови оплати праці директора підприємства визначаються відповідно до чинного законодавства України, контракт укладається строком на три – п’ять років.

Про дату та місце проведення заслуховування конкурсних пропозицій учасників конкурсу буде повідомлено додатково.

Документи

Статут
Додаток 4
Додаток 3
Додаток 2
Додаток 1