Офіційний веб-сайт Житомирської міської ради

Про бюджет Житомирської міської об’єднаної територіальної громади за 2020 рік

28.01.2021
Про бюджет  Житомирської міської об’єднаної територіальної громади за 2020 рік

ДОХОДИ

За 2020 рік до бюджету Житомирської міської об’єднаної територіальної громади надійшло 2 722 680,8 тис.грн, в тому числі власних доходів загального фонду 1 974 449,5 тис.грн, трансфертів до загального фонду 587 845,6 тис.грн, доходів спеціального  фонду  138 126,6  тис.грн,  трансфертів  до  спеціального  фонду 22 259,1 тис.грн.

У загальному обсязі бюджету громади питома вага становить:

  • власних доходів загального фонду – 72,5 відсотків;
  • доходів спеціального фонду – 5,1 відсотків;
  • трансфертів – 22,4 відсотків.

Річний показник доходів загального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів) виконано на 99,1 відсотків, невиконання становить 18 735,1 тис.грн.

У зв’язку з введенням карантинних обмежень та прийняттям законодавчих ініціатив, втрати доходної частини бюджету Житомирської міської об’єднаної територіальної громади у 2020 році становили близько 200,0 млн.грн.

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження загального фонду бюджету збільшилися на 135 281,0 тис.грн або на 107,4 відсотків.

Основними чинниками, які вплинули на додаткові надходження у 2020 році є збільшення рівня мінімальної заробітної плати, рівня прожиткового мінімуму для працездатних осіб, постійне проведення роботи по детінізації доходів населення та реєстрації найманих працівників, по виявленню неплатників місцевих податків.

Основними бюджетоутворюючими податками для бюджету Житомирської міської об’єднаної територіальної громади є податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок, податок на майно, акцизний податок.

До бюджету Житомирської міської об’єднаної територіальної громади надійшло:

  • податку на доходи фізичних осіб – 1 284 254,1 тис.грн, що на 102 636,1 тис.грн або 108,7 відсотків більше, ніж у 2019 році;
  • акцизного податку – 155 139,5 тис.грн, що на 4 474,2 тис.грн або 103,0 відсотків більше, ніж у 2019 році;
  • єдиного податку – 297 856,1 тис.грн, що на 4 561,2 тис.грн або 101,6 відсотків більше, ніж у 2019 році.

До спеціального фонду бюджету надійшло 138 126,6 тис.грн, що становить 97,3 відсотків планових показників, в т. ч. без врахування власних надходжень бюджетних установ надійшло 64 631,5 тис.грн.

До бюджету розвитку надійшло 60 292,3 тис.грн, питома вага у загальній сумі спеціального фонду становить 43,7 відсотків.

Крім цього, до бюджету Житомирської міської об’єднаної територіальної громади в запланованому обсязі отримано субвенцій та дотацій в сумі 610 104,7 тис.грн.

 

ВИДАТКИ

У 2020 році видатки бюджету Житомирської міської об’єднаної територіальної громади проведені у обсязі  2 669 931,5 тис.грн, що становить 97,2 відсотка уточнених призначень 2020 року (або 84,6 відсотка до проведених видатків у 2019 році).

Видатки загального фонду бюджету громади склали 2 336 059,4 тис.грн, що становить 98,8 відсотка обсягу запланованих видатків, або 84 відсотка обсягу фінансування у 2019 році.

Видатки спеціального фонду бюджету громади склали 333 872,2 тис.грн.

За рахунок коштів бюджету розвитку фінансування проведено в сумі   251 407,1 тис.грн.

За рахунок фонду охорони навколишнього природного середовища проведені видатки в сумі 1 343,1 тис.грн, цільового фонду спеціального фонду бюджету громади – 3 140,9 тис.грн, надходжень коштів від втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 1 216,6 тис.грн.

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі бюджету громади  становлять  видатки на фінансування установ, програм та заходів у галузі освіти, які у звітному періоді склали  1 311 075,2 тис.грн або 49,1 відсотка загального обсягу проведених видатків у 2020 році. В порівнянні з минулим роком на галузь спрямовано більше на 85 947,6 тис.грн.

Із загальної суми видатків на галузь за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету проведені видатки в сумі 444 186,4 тис.грн, субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 4 137,3 тис.грн, на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 10 321,9 тис.грн, на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» - 1 070,8 тис.грн.

Видатки на виконання бюджетних програм по галузі охорони  здоров’я у звітному періоді становили 187 240,8 тис.грн. Із загальної суми фінансування галузі за рахунок  медичної субвенції з державного бюджету видатки склали 54 830,9 тис.грн, субвенції на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я – 9 683,3 тис.грн, на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19 – 8 577,7 тис.грн.

Фінансування установ та заходів у сфері соціального захисту   та   соціальне забезпечення у 2020 році складає 77 056,3 тис.грн, у тому числі за рахунок субвенцій з державного бюджету проведена виплата грошової компенсації за належні для отримання жилих приміщень окремим категоріям громадян (учасникам бойових дій в антитерористичній операції та внутрішньопереміщеним особам) в сумі 8 725,6 тис.грн.

         Видатки на утримання закладів та виконання заходів у сфері культури  профінансовані в обсязі 22 925,1 тис.грн, що на 2 844,5 тис.грн менше фінансування у 2019 році.

На виконання програм з  фізичної  культури  й  спорту у 2020 році спрямовано 21 589,0 тис.грн.

Видатки на виконання програм житлово-комунального господарства міста профінансовані в сумі  267 796,0 тис.грн, з них: організація благоустрою міста – 76 623,5 тис.грн, утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства – 180 854,0 тис.грн, реалізація  державних та місцевих житлових програм – 414,7 тис.грн, інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства – 9 903,8 тис.грн.

За рахунок коштів субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток  регіонів проведені видатки в обсязі 8 793,8 тис.грн.

На виконання заходів по наданню послуг з перевезення пасажирів електротранспортом фінансування у 2020 році проведено в сумі 151 053,6 тис.грн.

На утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури профінансовані видатки в сумі  144 182,3 тис.грн, в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету – 20 770,8 тис.грн.

Упродовж 2020 року обсяг місцевого боргу зменшився на 16 971,8 тис.грн та на кінець року становить 38 542,1 тис.грн. Кредит отримано відповідно до договору, укладеного 25 вересня 2014 року між Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) та Житомирською міською радою на реалізацію інвестиційного проєкту «Підвищення енергоефективності об’єктів бюджетної сфери міста Житомира». Місцеві гарантії протягом 2020 року не надавались.

Захищені видатки  загального фонду бюджету Житомирської міської об’єднаної територіальної громади профінансовані в обсязі 1 414 680,5 тис.грн, що становить 60,5 відсотків фінансування загального фонду.

На заробітну плату з нарахуваннями спрямовані кошти в сумі 1 239 062,1 тис.грн, оплату за спожиті енергоносії – 63 303,4 тис.грн, видатки на харчування – 35 168,0 тис.грн, соціальне забезпечення – 54 905,6 тис.грн.

Реверсна дотація перерахована до державного бюджету в повному обсязі в сумі 107 099,0 тис.грн.

Упродовж 2020 року забезпечено фінансування бюджетних установ, а також заходів, які проводяться за рахунок коштів бюджету громади проведені відповідно до наданих заявок з урахуванням ресурсу бюджету. В першочерговому порядку проводилось фінансування видатків на оплату праці працівників бюджетних установ, забезпечення в повному обсязі розрахунків за спожиті енергоносії, а також виконання заходів, пов’язаних із протидією поширенню коронавірусної хвороби (СOVID-19).