Офіційний веб-сайт Житомирської міської ради

Управлінням транспорту і зв’язку Житомирської міської ради розроблено проєкт регуляторного акту «Про затвердження вартості проїзду в громадському транспорті Житомирської міської об’єднаної територіальної громади

18.11.2021

Прийняття рішення виконавчого комітету міської ради має на меті:

приведення тарифу на перевезення пасажирів у міському пасажирському транспорті до економічно обґрунтованого рівня ;

забезпечення балансу  інтересів  держави, органів  місцевого  самоврядування, користувачів транспортних  послуг  та  підприємств – суб’єктів  господарювання  на громадському  транспорті незалежно  від  форм власності;

забезпечення якісного  та  безпечного  функціонування громадського  транспорту;

встановлення на міських автобусних транспортних засобах засоби обладнання автоматизованої системи обліку оплати проїзду;

захист прав  споживачів  під  час  їх  транспортного  обслуговування; міського ринку  транспортних  послуг  та  суб’єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність у  сфері  громадського  транспорту;

збільшення можливостей суб’єктів  господарювання щодо забезпечення  потреб  споживачів  у послугах, залучення  інвестицій у розвиток громадського транспорту;

створення  рівних  умов  для  роботи  всіх суб’єктів господарювання,  що  здійснюють свою  діяльність у сфері  пасажирських  перевезень, обмеження монополізму  та  розвиток  конкуренції;

раціональне  використання  енергетичних  та  матеріальних  ресурсів;

охорона  довкілля  від  шкідливого  впливу  громадського  транспорту.  

Проєкт регуляторного акту та відповідний аналіз регуляторного впливу, звіт про базове відстеження розміщено на офіційному сайті Житомирської міської ради (https://zt-rada.gov.ua) в розділі «Підприємцям» - «Регуляторна діяльність».

Зауваження та пропозиції до вищевказаного проєкту регуляторного акту приймаються до 20.12.2021 року.

Контакти розробника проєкту регуляторного акту: майдан ім. С.П. Корольова, 4/2, м. Житомир, email: [email protected], тел.: 48 11 99, 48 12 08»