Офіційний веб-сайт Житомирської міської ради

Управління культури міської ради оголошує конкурс громадських ініціатив з надання фінансової підтримки на реалізацію соціально-культурних проєктів (заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства

05.01.2022
Управління культури міської ради оголошує конкурс громадських ініціатив з надання фінансової підтримки на реалізацію соціально-культурних проєктів (заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства та порядку їх реалізації та звітування.
Подача конкурсних пропозицій розпочинається з 20 січня 2022 року по 20 лютого 2022 року.
Пріоритетними завданнями конкурсу є:
1. Сприяння налагодженню та розвитку взаємодії між громадськими організаціями міста Житомир, Житомирської області, України та Міжнародних організацій.
Види діяльності: організація та проведення культурно-мистецьких проєктів, акцій, фестивалів та конкурсів.
2. Забезпечення розвитку та застосування української мови.
Види діяльності: здійснення заходів з реалізації ініціатив громадських об’єднань, товариств, окремих громадян щодо сприяння забезпеченню  використання української мови в усіх сферах суспільного життя України; організація та проведення науково-методичних та науково-практичних семінарів, конференцій, круглих столів тощо з питань розвитку державної мовної політики; організація та проведення культурно-мистецьких проєктів, акцій, фестивалів, конкурсів.
3. Підтримка мистецьких проєктів та культурологічних заходів щодо національно-патріотичного виховання дітей та молоді.
Види діяльності: здійснення заходів з реалізації ініціатив громадських об’єднань, товариств, окремих громадян щодо національно-патріотичного виховання молоді, сприяння забезпеченню використання української мови в усіх сферах суспільного життя України; організація та проведення культурно-мистецьких проєктів, акцій, фестивалів, конкурсів.
 4. Сприяння професійному зростанню творчих колективів, обдарованих дітей, молоді та організація гастрольної діяльності творчих колективів.
 Види діяльності: організація та проведення культурно-мистецьких проєктів, акцій, фестивалів, конкурсів.
 5. Збереження та популяризація нематеріальної культурної спадщини.
Види діяльності: організація та проведення культурно-мистецьких проєктів, акцій, фестивалів, конкурсів.
 6. Налагодження суспільного діалогу засобами мистецтва, обміну творчим досвідом між митцями різних регіонів України, сприяння розвитку інноваційних та сучасних тенденцій мистецтва і культури Житомирської міської територіальної громади.
Види діяльності: проведення фестивалів, конкурсів, культурно-мистецьких акцій, оглядів, концертів, конференцій, семінарів.
7. Розвиток туристичного потенціалу міста Житомир.
Види діяльності: навчальні семінари, тренінги, круглі столи,
проєкти (заходи): рекреаційного відпочинку, соціально–культурного відпочинку, ділового туризму, сімейного туризму, розробка екскурсійних турів, формування туристичної навігації міста тощо.
8. Відтворення культури національних меншин.
Види діяльності: організація та проведення міжнародних, всеукраїнських конкурсів, культурно-мистецьких акцій, конференцій, семінарів; проведення міжнародних, всеукраїнських форумів, культурологічних та культурно-мистецьких свят, конкурсів, фестивалів.
Вимоги до конкурсної пропозиції:
Проєкт (захід) має бути інноваційним, проводитись вперше та спрямований на впровадження державної політики в галузі «Культура».
Термін реалізації проєкту не може перевищувати одного календарного року.
Конкурсна пропозиція повинна містити:
- заяву про участь у конкурсі за формою згідно з додатком 1;
- опис програми (проєкту, заходу) за формою згідно з додатком 2 та кошторис витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу), згідно з додатком 3 з урахуванням переліку статей витрат, визначених організатором конкурсу;
- за необхідністю іншу описові матеріали в довільній формі;
- листи-підтвердження про підтримку у виконанні (реалізації) відповідної програми (проєкту, заходу) або готовність долучитися до її (його) організації органів державної влади, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій в разі їх залучення до виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу);
- інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства, зокрема досвід виконання (реалізації) програм (проєктів, заходів) протягом останніх двох років або з часу реєстрації, якщо інститут громадянського суспільства зареєстровано менш як за два роки до оголошення конкурсу, за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування інституту громадянського суспільства, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення.
Конкурсна пропозиція складається українською мовою.
3.4. Конкурсні пропозиції подаються уповноваженою особою учасника конкурсу через електронну систему конкурсів (програмний модуль “Е-Конкурси” платформи ВзаємоДія) з накладенням електронного підпису, який базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, після накладення якого така конкурсна пропозиція не підлягає внесенню змін. Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, несе учасник конкурсу.
Граничний обсяг фінансування однієї програми (проєкту, заходу) за рахунок бюджетних коштів не може перевищувати 8 мінімальних заробітних плат, що законодавчо встановлено на 1 січня календарного року.
Відповідальними особами від організатора конкурсу для надання додаткової інформації є:
  • головний спеціаліст управління культури міської ради Катерина Шуть, тел.: 096-964-10-78;
  • головний спеціаліст управління культури міської ради Наталія Марчук,тел.: 067-592-05-15.
Строк проведення конкурсу: з 05 лютого 2022 року по 01 квітня 2022 року.
Інші вимоги до учасників конкурсу визначенні пунктами 6, 7 Порядку, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 04.08.2021 № 802.
 

Документи

Додатки