Офіційний веб-сайт Житомирської міської ради

Інформація про продаж об’єкта малої приватизації Житомирської міської територіальної громади

27.01.2022

1. Об’єкт малої приватизації – офісні приміщення за адресою:         

м. Житомир, вул. Перемоги, 75 загальною площею 317,2 м2 приватизовано 18 січня 2022 року шляхом викупу приватним підприємством Будівельна компанія «Гарант-С».

 Ціна продажу об’єкта приватизації з урахуванням поліпшень становить 2 239 680 грн 00 коп. (два мільйони двісті тридцять дев’ять тисяч шістсот вісімдесят гривень 00 коп.), в тому числі ПДВ, вартість невід'ємних поліпшень, здійснених  орендарем 594 720 грн 25 коп.  (п’ятсот дев’яносто чотири тисячі сімсот двадцять гривень 25 коп.), ціна продажу офісних приміщень, зменшена на суму компенсації невід’ємних поліпшень, в розмірі 1 644 959 грн 75 коп. (один мільйон шістсот сорок чотири тисячі дев’ятсот п’ятдесят дев’ять гривень 75 коп.), в тому числі ПДВ, що підлягає сплаті орендарем за об’єкт приватизації.

2. Об’єкт малої приватизації – нежитлове приміщення за адресою:         

м. Житомир, вул. Київська, 59 загальною площею 20,3 м2 приватизовано 18 січня 2022 року шляхом викупу фізичною особою підприємцем     Позняком П.П.

Ціна продажу об’єкта приватизації з урахуванням поліпшень становить 345 792 грн 00 коп (триста сорок п’ять тисяч сімсот дев’яносто дві гривні 00 коп), в тому числі ПДВ, вартість невід'ємних поліпшень, здійснених  орендарем 38 544 грн 28 коп  (тридцять вісім тисяч п’ятсот сорок чотири гривні 28 коп), ціна продажу нежитлового приміщення, зменшена на суму компенсації невід’ємних поліпшень, в розмірі  307 247 грн 72 коп (триста сім тисяч двісті сорок сім гривень 72 коп), в тому числі ПДВ, що підлягає сплаті орендарем за об’єкт приватизації.