Офіційний веб-сайт Житомирської міської ради

Інформація про продаж об’єктів малої приватизації Житомирської міської територіальної громади

01.08.2023

1. Об’єкт малої приватизації – нежитлове приміщення загальною площею 169,2 кв.м, що розташоване за адресою: м. Житомир, вул. Лесі Українки, 43-а приватизовано 31 липня 2023 року шляхом викупу Умінською Світланою Михайлівною.

Ціна продажу, з урахуванням поліпшень, становить 2 585 206 грн. 80 коп. (два мільйони п’ятсот вісімдесят п’ять тисяч двісті шість гривень 80 коп.), в тому числі ПДВ.

 Вартість невід'ємних поліпшень, здійснених орендарем, становить 515 592 грн. 50 коп.  (п’ятсот п’ятнадцять тисяч п’ятсот дев’яносто дві гривні 50 коп.).

 Ціна продажу нежитлового приміщення зменшена на суму компенсації невід’ємних поліпшень в розмірі  2 069 614 грн. 30 коп. (два мільйони шістдесят дев’ять тисяч шістсот чотирнадцять гривень 30 коп.), в тому числі ПДВ, що підлягає сплаті орендарем за об’єкт приватизації.

2. Об’єкт малої приватизації – нежитлове приміщення загальною площею 170,2 кв.м, що розташоване за адресою: м. Житомир, вул. Лесі Українки, 43-а приватизовано 31 липня 2023 року шляхом викупу Умінською Світланою Михайлівною.

Ціна продажу, з урахуванням поліпшень, становить 1 148 850 грн. 00 коп. (один мільйон сто сорок вісім тисяч вісімсот п’ятдесят гривень 00 коп.), в тому числі ПДВ.

  Вартість невід'ємних поліпшень, здійснених орендарем, становить 296 208 грн. 34 коп.  (двісті дев’яносто шість тисяч двісті вісім гривень 34 коп.).

 Ціна продажу зменшена на суму компенсації невід’ємних поліпшень в розмірі  852 641 грн 66 коп (вісімсот п’ятдесят дві тисячі шістсот сорок одна гривня 66 коп), в тому числі ПДВ, що підлягає сплаті орендарем за об’єкт приватизації.

3. Об’єкт малої приватизації – приміщення аптеки загальною площею 138,7 кв.м, що розташоване за адресою: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 47 приватизовано 31 липня 2023 року шляхом викупу приватним акціонерним товариством «Житомирський комбінат силікатних виробів».

Ціна продажу, з урахуванням поліпшень, становить 3 921 492 грн. 00 коп. (три мільйони дев’ятсот двадцять одна тисяча чотириста дев’яносто дві гривні 00 коп.), в тому числі ПДВ.

 Вартість невід'ємних поліпшень, здійснених орендарем, становить 501 921 грн 99 коп.  (п’ятсот одна тисяча дев’ятсот двадцять одна гривня 99 коп.).

 Ціна продажу зменшена на суму компенсації невід’ємних поліпшень в розмірі  3 419 570 грн. 01 коп. (три мільйони чотириста дев’ятнадцять тисяч п’ятсот сімдесят гривень 01 коп.), в тому числі ПДВ, що підлягає сплаті орендарем за об’єкт приватизації.