Офіційний веб-сайт Житомирської міської ради

Оголошення про намір отримати Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел

08.11.2023

Повідомлення про намір отримати Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОФІСНИЙ ЦЕНТР ЖИТОМИР» (ТОВ «ОФІСНИЙ ЦЕНТР ЖИТОМИР») має намір отримати Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел, що розташовані за адресою: 10029, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Бандери Степана, буд. 7.

Ідентифікаційний код суб'єкта господарювання з ЄДРПОУ  - 45134639.

Юридична адреса підприємства: 10029, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Бандери Степана, буд. 7; тел. (0412) 41-31-90, e-mail: [email protected]

Фактична адреса підприємства: 10029, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Бандери Степана, буд. 7.

Основна діяльність підприємства ТОВ «ОФІСНИЙ ЦЕНТР ЖИТОМИР» – надання в оренду офісних приміщень.

Метою отримання дозволу на викиди є провадження діяльності, під час якої здійснюються викиди ЗР в атмосферне повітря. Діяльність передбачає роботу котельні для теплозабезпечення офісних приміщень. В котельні встановлено три котлоагрегати марки BUDERUS "Logomax GB-162" (аналогічні), номінальною потужністю по 100,0 кВт кожен. В якості палива використовується природний газ.

Діяльність, що розглядається, не підлягає оцінці впливу на довкілля згідно з вимогами Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”.

Викиди забруднюючих речовин здійснюються при експлуатації котлоагрегатів, що працюють на природному газі.

Якісний  та кількісний склад ЗР, що викидаються в атмосферне повітря від стаціонарних джерел (т/рік): вуглецю оксид – 0,079, азоту оксиди – 0,045, метану – 0,001, ртуті та її сполук – 0,0000001, діоксиду вуглецю – 56,685, закису азоту – 0,0001.

Об’єкт за ступенем впливу на забруднення атмосферного повітря відноситься до третьої групи об’єктів, згідно Наказу Міндовкілля від 27.06.2023 р. № 448. Відповідно заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не розроблялись.

Як виявив розрахунок приземної концентрації забруднюючих атмосферу речовин на існуючий стан, долі приземної концентрації по всім ЗР, на всіх розрахункових точках як на межі, так і за межами СЗЗ, не перевищують ГДК (ОБРВ) атмосферного повітря. Відповідно, заходи щодо скорочення викидів та досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів ЗР не розроблялись.

Розроблено пропозиції щодо дозволених обсягів викидів ЗР в атмосферне повітря відповідно до законодавства. Для ЗР, на які не встановлені нормативи гранич­нодопустимих викидів відповідно до законодавства (норматив ГДВ не був досягнутий за величинами масового потоку і масової концентрації), встановлені величини масової витрати (г/с). Для ЗР, за якими здійснюється державний облік, але на які не встановлені нормативи гранич­нодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлено величини масової витрати (г/с). Для ЗР, викиди яких не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, регулювання здійснюється шляхом встановлення вимог.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо видачі дозволу на викиди суб’єктом господарювання просимо надсилати до Житомирської обласної військової адміністрації за адресою: м. Житомир, майдан ім. С.П. Корольова, 1, тел. (0412) 47-11-09, e-mail: [email protected].

Зауваження та пропозиції приймаються до розгляду протягом 30 календарних днів з дати опублікування інформації в газеті.