Офіційний веб-сайт Житомирської міської ради

Повідомлення про наміри отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин

26.12.2023

Повідомлення про наміри отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин

Товариство з обмеженою відповідальністю «КОН БРІО» (ТОВ «КОН БРІО»), код ЄДРПОУ: 35021349, юридична адреса якого: 10014, Житомирська обл., Житомирський район, м. Житомир, вул. Київська, 13,  має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для приміщення піцерії «МАРІО» в ТРЦ «ГЛОБАЛ», що знаходиться за адресою: Житомирська обл., Житомирський район, м. Житомир, вул. Київська,77.

Основний вид діяльності - діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування. Викиди забруднюючих речовин здійснюються від опалювального обладнання, що працює на твердому паливі (деревному вугіллі); обладнання кухні (електроплита, пароконвектомат,  фритюрниця  та ін). та в процесі роботи електрогенератора. В атмосферне  повітря здійснюються викиди: речовин у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,068 т/рік, оксиди  азоту – 0,05 т/рік, сірки діоксид – 0,000004 т/рік, оксид вуглецю – 0,07 т/рік, аміаку – 0,000006 т/рік, азоту (1) оксид [N2О] – 0,0001 т/рік, бенз(а)пірену – 0,000000002 т/рік, неметанових летких органічних сполук (НМЛОС)  – 0,077 т/рік, діоксиду вуглецю – 26 т/рік, акролеїну – 0,00000099 т/рік, натрій гідроксиду – 0,000009т/рік, оцтової кислоти – 0,008 т/рік, ацетальдегіду – 0,0015 т/рік, метану - 0,00006 т/рік.

За ступенем впливу на забруднення атмосферного повітря об’єкт віднесений до 3 групи, який не взятий на державний облік та не має виробництва або технологічне устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування. Згідно з частинами 2 та 3 статті 3 Закону України  «Про оцінку впливу на довкілля» зазначений об’єкт не підпадає під оцінку впливу на довкілля. Заходи щодо скорочення викидів для об’єкту не передбачаються. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають природоохоронному законодавству.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян приймаються протягом 30 календарних днів з дня публікації до Житомирської обласної військової адміністрації: 10014, Житомирська обл., м. Житомир, майдан ім. С.П.Корольова,1, (0412) 470857, e-mail: [email protected]