Офіційний веб-сайт Житомирської міської ради

Оголошення про проведення конкурсу на надання соціальної послуги денного догляду осіб з інвалідністю

19.01.2024

Оголошення

про проведення конкурсу на надання  соціальної послуги  

денного   догляду  осіб  з   інвалідністю

(молодь  від  18 до 35 років)

шляхом соціального замовлення   та   компенсації   надавачу 

вартості соціальної послуги

                                за рахунок коштів місцевого бюджету                               

           Відповідно до рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від 17.01.2024 № 61 департамент соціальної політики Житомирської міської ради оголошує конкурс на надання соціальної послуги денного   догляду  осіб  з   інвалідністю (молодь  від  18 до 35 років) шляхом соціального замовлення   та   компенсації   надавачу  вартості соціальної послуги за рахунок коштів з місцевого бюджету

  Інформація про соціальні послуги, що є предметом соціального замовлення

1

Найменування соціальної послуги

 Денний догляд осіб з інвалідністю (молодь від  18 до 35 років)

2

Державний стандарт соціальної послуги

наказ Міністерства соціальної політики України від 30.07.2013 № 452 «Про затвердження Державного стандарту денного догляду» (зі змінами)

3

Зміст і обсяг соціальної послуги

-забезпечення умов для денного перебування;

-забезпечення харчуванням (не рідше 1 разу на день);

-формування та підтримка навичок самообслуговування;

-допомога у самообслуговуванні (під час вдягання, пересування у приміщенні суб’єкта, що надає соціальну послугу);

-психологічна підтримка;

-організація денної зайнятості, дозвілля.

Надання послуги у приміщенні суб’єкта, що надає соціальну послугу, протягом 8-годинного робочого дня 5 днів на тиждень

4

Категорії осіб, яким надається 
соціальна послуга

особи з інвалідністю (молодь від 18 до 35 років),  які через складні життєві обставини, спричинені інвалідністю, потребують постійної сторонньої допомоги та  які зареєстровані/проживають на території Житомирської міської територіальної громади

5

Орієнтовна чисельність отримувачів 
соціальної послуги

 15 осіб

6

Строк надання

 березень – грудень 2024 року

7

Територія, на якій надається 
соціальна послуга

 Житомирська міська територіальна громада

8

Гранична вартість надання 
соціальної послуги одній особі за годину

 38,22 грн

 Обсяг бюджетних коштів

Обсяг бюджетних коштів для компенсації надавачу вартості надання соціальної послуги 1 000 000,00 (один мільйон) гривень за строк надання.

Участь у конкурсі

До участі в конкурсі запрошуються надавачі соціальних послуг (крім бюджетних установ), які відповідають критеріям діяльності надавачів соціальних послуг, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03 березня 2020 року № 185 «Про затвердження критеріїв діяльності надавачів соціальних послуг».

Подання конкурсних пропозицій

Конкурсні пропозиції подаються за формою ..\Форма конкурсної пропозиції.doc

Учасники конкурсу додають до конкурсної пропозиції такі документи:

1) юридичні особи:

- копії установчих документів, засвідчені керівником юридичної особи або уповноваженою ним особою;

- копію податкової декларації з податку на прибуток (для суб’єктів, яких не внесено до Реєстру неприбуткових установ та організацій), засвідчену керівником юридичної особи або уповноваженою ним особою;

- звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткових організацій (бюджетних установ) за попередній податковий (звітний) рік (для суб’єктів, яких внесено до Реєстру неприбуткових установ та організацій);

2) фізичні особи -підприємці:

- копії паспорта громадянина України;

- копії податкової декларації про майновий стан і доходи та/або податкової декларації платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця за попередній податковий (звітний) рік, засвідчені фізичною особою - підприємцем або уповноваженою нею особою.

Конкурсні пропозиції складаються державною мовою і подаються в паперовій формі особисто за адресою: м. Житомир, площа Польова, 8, каб. 211 або електронною поштою за адресою: [email protected] з використанням кваліфікованого електронного підпису

до 08 лютого 2024 року.

Розкриття та оцінювання конкурсних пропозицій 13 лютого 2024 року

Критеріями оцінювання конкурсних пропозицій є:

  • відповідність діяльності учасника конкурсу критеріям діяльності надавачів соціальних послуг, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03 березня 2020 року № 185 «Про затвердження критеріїв діяльності надавачів соціальних послуг»;
  • фінансовий стан учасника конкурсу, зокрема відсутність фінансової заборгованості, можливість надання соціальних послуг за власний рахунок;
  • планова кількість отримувачів соціальних послуг;
  • вартість соціальних послуг, що надаватимуться.

Конкурсні пропозиції оцінюються за кожним критерієм за шкалою від 0 до 10 балів.

Термін оголошення результатів конкурсу - до 16  лютого 2024 року.

Необхідні консультації, в тому числі щодо оформлення конкурсної пропозиції, можна отримати за адресою:  м. Житомир, площа Польова, 8, каб. 211  або за номером  телефону  067 4117989

щоденно з   9-00 год.  до 16-00 год.  (обідня перерва з 12-30 год. до 13-30 год.), крім суботи та неділі.

Контактна особа з питань проведення конкурсу:

секретар конкурсної комісії - Бездушнюк Людмила Юріївна, 067 4117989.