Офіційний веб-сайт Житомирської міської ради

Оголошення для внутрішньо переміщених осіб з питання взяття на облік громадян, що потребують житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб

02.02.2024

ОГОЛОШЕННЯ

для внутрішньо переміщених осіб

 з питання взяття на облік громадян, що потребують житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб

Звертаємо увагу внутрішньо переміщених осіб на те, що 5 січня 2024 року були внесені зміни до Порядку формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання, обліку та надання такого житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, затвердженого постановою КМУ від 29.04.2022 № 495 «Деякі заходи з формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб» зі змінами від 05.01.2024 постанова № 7, яка набрала чинності 09.01.2024.

У зв’язку з внесенням змін до Порядку зазначеного вище виконавчий комітет міської ради 31.01.2024 року прийняв рішення № 110, якимзатвердив в новій редакції Порядок формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання, обліку та надання такого житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб (далі – Порядок) з урахуванням змін внесених Кабінетом Міністрів України та певних доповнень.

Затверджений Порядок визначає умови формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання (далі – фонд), обліку та надання такого житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб на території Житомирської міської територіальної громади.

Житлові приміщення з фонду безоплатно надаються внутрішньо переміщеним особам за місцем фактичного проживання/перебування в межах території Житомирської міської територіальної громади, за результатами нарахування балів за бальною системою оцінювання потреби в житлі для внутрішньо переміщених осіб, визначеною цим Порядком.

Житлове приміщення з фондуне надається, якщо внутрішньо переміщена особа або будь-хто із членів її сім’ї має у власності житлове приміщення/частину житлового приміщення, придатне для проживання, розміром не менше ніж 13,65 кв. метра на одну особу, що розташоване на територіях, не включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Мінреінтеграції, або на територіях, включених до зазначеного переліку, для яких визначено дату завершення бойових дій (припинення можливості бойових дій) або тимчасової окупації.

Слід зазначити, що Порядком визначені додаткові пріоритетні критерії для деяких категорій внутрішньо переміщених осіб, а саме:

сім’ї військовослужбовців з числа внутрішньо переміщених осіб, які беруть/брали участь у бойових діях або забезпечують/забезпечували здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах ведення бойових дій у період здійснення зазначених заходів, - 50 балів;

внутрішньо переміщені особи, які зазнали повторного внутрішнього переміщення через повномасштабну збройну агресію Російської Федерації, - 27 балів;

внутрішньо переміщені особи з числа мешканців відповідної територіальної громади, яка здійснює забезпечення житловими приміщеннями з фонду, житло яких було зруйноване або стало непридатним для проживання внаслідок збройної агресії Російської Федерації, - 27 балів;

Взяття на облік громадян, що потребують житла для тимчасового проживання із фонду, здійснюється за заявою (встановленого зразка), що підписується всіма повнолітніми членами сімї, які бажають разом стати на облік, до якої додаються відповідні документи (при наявності).

До заяви додаються:

1) копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України заявника та членів його сім’ї.

У разі подання заяви уповноваженим представником внутрішньо переміщеної особи пред’являються документи, що посвідчують особу представника, та копія довіреності;

2) копія довідки внутрішньо переміщеної особи про взяття на облік в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб та копії відповідних довідок членів сім’ї (за наявності);

3) копії документів, виданих органами державної реєстрації актів цивільного стану або судом, що підтверджують родинні відносини заявника та всіх членів його сім’ї (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, посвідчення опікуна або піклувальника тощо);

4) копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (не надається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному територіальному органу ДФС і мають відмітку в паспорті громадянина України);

5) інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта подається на заявника та всіх членів його сім’ї (рішення міськвиконкому від 31.01.2024 № 110, (ЦНАП вул. Михайлівська, 4, Дія);

6) копії документів, що підтверджують підстави пріоритетності в наданні внутрішньо переміщеним особам житлових приміщень із фонду. Факт знищення або пошкодження житла, яке призвело до неможливості його використання за призначенням, підтверджується особистою заявою заявника та членів його сім’ї.

Пріоритетність надання внутрішньо переміщеним особам житлових приміщень із фонду визначається за кількістю балів, що набере внутрішньо переміщена особа/сім’я, за такою системою нарахування балів:1)         пріоритетні критерії (нараховуються на сім’ю/внутрішньо переміщену особу за найвищим показником, за наявності оригіналів документів та їх копій):

сім’ї військовослужбовців з числа внутрішньо переміщених осіб, які беруть/брали участь у бойових діях або забезпечують/забезпечували здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах ведення бойових дій у період здійснення зазначених заходів, - 50 балів, (постанова КМУ від 05.01.2024 № 7 (посвідчення учасника бойових дій, довідка про безпосередню участь особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни, довідка МСЕК, виписка з наказу тощо);

внутрішньо переміщені особи, які зазнали повторного внутрішнього переміщення через повномасштабну збройну агресію Російської Федерації, - 27 балів (постанова КМУ від 05.01.2024 № 7 (довідка з Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб – Прозорий офіс, пл. Польова, 8);

внутрішньо переміщені особи з числа мешканців відповідної територіальної громади, яка здійснює забезпечення житловими приміщеннями з фонду, житло яких було зруйноване або стало непридатним для проживання внаслідок збройної агресії Російської Федерації, - 27 балів (постанова КМУ від 05.01.2024 № 7);

сім’ї з трьома і більше дітьми - 27 балів;

сім’ї з двома дітьми - 26 балів;

сім’ї з однією дитиною - 25 балів;

сім’ї, у складі яких є вагітні жінки, - 24 бали;

сім’ї, у складі яких є особи, які втратили працездатність, - 23 бали;

сім’ї, у складі яких є особи пенсійного віку, - 22 бали;

2) загальні критерії(нараховуютьсяза наявності підстав, оригіналів документів та їх копій):

сім’ї з дітьми, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) під час збройної агресії Російської Федерації, - 3 бали на сім’ю;

сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни, визначені абзацом першим пункту 1 статті 10, та сім’ї загиблих (померлих) захисників і захисниць України, визначені статтею 10-1 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, у складі яких є внутрішньо переміщені особи, - 2 бали на сім’ю;

внутрішньо переміщені особи з числа осіб, які належать до осіб з інвалідністю внаслідок війни, визначених у пунктах 11-15 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та члени їх сімей - 1 бал на особу;

наявність у складі сім’ї дитини, якій надано статус постраждалої внаслідок воєнних дій та збройного конфлікту, - 2 бали на кожну дитину;

сім’ї з дітьми з інвалідністю - 3 бали на кожну дитину;

багатодітні сім’ї - 2 бали на сім’ю;

неповні сім’ї з дітьми, де мати чи батько виховують їх самостійно, - 2 бали на сім’ю;

сім’ї, у складі яких є непрацездатні особи, - 2 бали на сім’ю;

наявність у складі сім’ї осіб, які хворіють на рідкісні (орфанні) захворювання за переліком рідкісних (орфанних) захворювань, що призводять до скорочення тривалості життя хворих або їх інвалідизації, та для яких існують визнані методи лікування, затверджені наказом МОЗ від 27 жовтня 2014 р. № 778 “Про затвердження переліку рідкісних (орфанних) захворювань”, - 2 бали на сім’ю;

особи з інвалідністю I і II групи з числа внутрішньо переміщених осіб - 2 бали на особу;

сім’ї, у складі яких є особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорії 1 і 2), - 2 бали на сім’ю;

сім’ї, у яких середньомісячний сукупний дохід за попередні шість місяців, розрахований уповноваженим органом відповідно до Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для усіх видів державної соціальної допомоги, затвердженого постановою КМУ від 22.07.2020 № 632 «Деякі питання виплати державної соціальної допомоги» менший від прожиткового мінімуму на сім’ю в розрахунку на місяць та величини регіонального показника опосередкованої вартості наймання житла, - 3 бали на сім’ю; 

особи, нагороджені державними нагородами за безпосередню участь в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації, - 1 бал за одну нагороду;

сім’ї, які мають клопотання щодо потреби в забезпеченні житлом для тимчасового проживання від підприємства, установи, організації в галузі науки, охорони здоров’я, освіти, культури та фізичної культури і спорту щодо спеціаліста з числа внутрішньо переміщених осіб, який є висококваліфікованим фахівцем у відповідній галузі, - 2 бали на сім’ю; особи, уповноважені на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування з числа внутрішньо переміщених осіб, - 3 бали на особу;

мешканці м. Житомира, з числа внутрішньо переміщених осіб, у яких внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, знищене або пошкоджене (до ступеня непридатного для проживання) житлове приміщення, що підтверджується відповідним актом обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири), додаткові бали нараховуються відповідно до абзацу 17 підпункту 2 пункту 20 Порядку формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання, обліку та надання такого житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2022 № 495 «Деякі заходи з формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб» - 20 балів на сім’ю (рішення міськвиконкому від 31.01.2024 № 110).

         З питання взяття на облік громадян, що потребують житла для тимчасового проживання з  фонду житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб необхідно звернутисядо відділу по обліку та розподілу жилої площі міської ради за адресою: м. Житомир майдан ім. С.П. Корольова, 4/2, каб.112, (прийомні години вівторок та четвер з 14.00 до 17.00 год., тел. для довідки 48-11-88)з заявою (додається) та зазначеними вище документами (при наявності).

Документи

Заява