Офіційний веб-сайт Житомирської міської ради

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

02.04.2024

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛАСТІКЕР ВЕСТ" 42098626

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1.  Інформація про суб’єкта господарювання.

Україна, 07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ МОСКАЛЕНКА СЕРГІЯ, будинок 8-Б, квартира 309 380675387533 (місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.

Функціонування дільниці обліку та перевантаження вторинних ресурсів ТОВ «ПЛАСТІКЕР ВЕСТ» за адресою: 10001 Житомирська область, м. Житомир, вул. Сергія Параджанова, 83Б. Підприємство є діючим і спеціалізується на комплексних послугах із сортування вторинної сировини; на переробці поліетилену, пропілену та макулатури, обробки сировини на власній станції досортовування для забезпечення подальшої ефективної переробки вторсировини - об’єкт оброблення відходів, що не є небезпечними.

Деталі в додатку

Документи

Додаток до повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля